Vodňany a Vodňansko 8 - obsah

OBSAH

 

Hmotné památky
KOVÁŘ, Daniel: Kozí zámek u Záblatí
KUBÍKOVÁ, Anna: Hrad Helfenburk v polovině 15. století
FRÖHLICH, Jiří: Dva kadluby ve sbírce vodňanského muzea
 
Z vodňanského kostela
STUCHLÁ, Pavla: Presentace na farní/děkanské beneficium ve Vodňanech v písemnostech schwarzenberského patronátu (1661 – 1710)
ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Štech – Aleš – Bosáček: výzdoba děkanského kostela ve Vodňanech v úryvcích z korespondence
LAVIČKA, Roman: Restaurování nástěnných maleb v kněžišti děkanského kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech
HONYS, Vít – STUCHLÁ, Pavla: K historii vodňanských varhan
 
Krajinou Vodňanska
MĚŘINSKÁ, Jitka: Korespondence Jana Zrzavého v pozůstalosti Ludmily Jiřincové z fondů Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea
MATURKANIČ, Patrik: Náboženský život na poutním místě Lomec počátkem 20. století
BERKA, Rudolf: Vodňanské rybníkářství ve svém vrcholném historickém období
TETOUR, Bohumil: Povodňový rok 1890 v zápisech některých pamětních knih z povodí řek Blanice a Volyňky
 
ISBN 978-80-904098-3-5 


cena: 100,- Kč