Adolf František Berger

Berger, Adolf František
* 14. listopad 1813 (Vodňany)
12. červenec 1886 (Vídeň)
Medailon:

Německý básník a spisovatel, historik. Po studiích FF univerzity ve Vídni pracoval ve Schwarzenberském archivu v Třeboni (1832-1837), poté se věnoval žurnalistice a beletrii ve Vídni (1837-1838). Následně zaměstnán ve Schwarzenberském ústředním archivu tamtéž (1838-1886). Zde nejprve registrantem a archivářem, od r. 1879 archivním ředitelem. Řádným i čestným členem mnoha historických spolků a institucí, např. Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Alterkunstverein Vien. Zabýval se dějinami Schwarzenberského rodu a kulturními dějinami posledních Rožmberků. Autorem genealogické studie Felix Fürst zu Schwarzenberg, k.k. Ministerpräsident (Lipsko, 1853) a publikací Schwarzenberk'scher Ahnensaal (před 1860), Die Archive des fürstlichen Hauses Schwarzenberg (s M. Pangerlem, Vídeň, 1873), Das Fürstenhaus Schwarzenberg (Vídeň, 1886), německy psal i beletrii a poezii. Svá pojednání i básně uveřejňoval v různých časopisech, především v Lipských novinách, i pod pseudonymy.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 27