Publikace MaG Vodňany

NOVINKA

Bejvávalo...

Rudolf Berka

2. vydání

 


Helfenburk v pověstech

Jitka Velková & kolektiv autorů

Z tisku

Recenze

 


 

Sametové Vodňany

kolektiv

 


NOVINKA

 

 

Vodňany a Vodňansko 11

kolektiv

 


 

 

 

Fejetůnky z Vodňan

Ludmila Plachtová

 

Radost z Fejetůnků​

 


 

 

Vodňany a Vodňansko 10

kolektiv


 

 

Nekonečný kalendář vodňanských výtvarníků

 


 

 

Katalog Václav Junek - Statečná srdce

Doprovodný katalog k výstavě

 


 

 

Vodňany uprostřed jižních Čech

 

Jitka Velková, Pavla Stuchlá

 

Video upoutávka

 


 
 
 

Výběrový katalog ze sbírek vodňanské městské galerie
 

Rudolf Berka
 

kolektiv
 

Rudolf Berka
- vyprodáno

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Paměť umění
katalog ke 40. výročí založení galerie
 

 
 

 
 

 

Vodňany a Vodňansko
turistický průvodce
kolektiv
 

 
VYPRODÁNO

300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci, Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 14. září 2004 v Městské galerii ve Vodňanech u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu. Vodňany 2005. 160 s.
 

 

BERKA, Rudolf: Vodňany v období první republiky 1918 – 1938, (Ze zpráv dobového tisku.) 1. vydání. Vodňany 2005 – 74 s., obr. v textu.
 

 

 
 
Sborník historických prací k dějinám města Vodňan. Red. Mgr. Pavla Stuchlá. Vodňany 2004. 232 s.

 

STUCHLÁ Pavla a kol.: Paměti vodňanských domů (1480-1654), I. díl, Vodňany 2004. 256 s.

  
Vodňany a Vodňansko 5., Sborník historických prací k dějinám města Vodňan. Red. Mgr. Pavla Stuchlá. Vodňany 2002. 160 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří: Váša Příhoda 1900-1960, Vodňany 2000. 16 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří - STUCHLÁ, Pavla: Paměti vodňanských domů (1648-1857), II/1 Město. II/2 Předměstí. Vodňany 1999. 312 + 384 s.

Události let 1914-1918 ve Vodňanech, Kronika první světové války v pohledu tajemníka Městského úřadu. Napsal Dr. J. Kaňka. Vodňany 1998. 144 s.

Julius Zeyer - Texty, sny, obrazy, (Sborník Zeyerovských přednášek.) Uspořádal Tomáš Vlček. Vodňany 1997. 182 s.

Vodňany a Vodňansko 4., Sborník historických prací k dějinám města Vodňan vydaný u příležitosti oslav Roku Vodňan (1996-1997). Red. Jiří Louženský. Vodňany 1997. 128 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří: Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech, Vodňany 1996. 80 s.

Vodňany 1937-1945, Sborník prací a dokumentů k 50. Výročí osvobození republiky. Red. Jiří Louženský. Vodňany 1995. 88 s.

Vodňany a Vodňansko č. 1., Vodňany 1992. 52 s.

T. G. Masaryk. Pamětní list ke 140. výročí narození T. G. Masaryka, Vodňany 1990.

PLETZER, Karel: Jindřich Veselý. Historik a organizátor českého loutkářství 1885-1939, Vodňany 1987. 88 s.

PLETZER, Karel: Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského, Vodňany 1987. 88 s.

15 let galerie Městského muzea ve Vodňanech, Úvodní slovo a redakce Jiří Pazdera. Vodňany 1984. 32 s.

STEHLÍK, Ladislav: Václav Štětka, malíř výlovů, polní práce a kytek, Vydání k uctění nedožitých devadesátých narozenin. Vodňany 1983. 28 s.

STEHLÍK, Ladislav: Dvě krajanské tváře, Vydáno k 50. Výročí úmrtí Františka Heritese a Josefa Holečka. Vodňany 1979. 24 s.

30 let budování města Vodňan, Vydáno na počest 30. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Text Zdeněk Šmaus. Vodňany 1975. 62 s.

Vodňany a Vodňansko 3., 1971. Red. Rudolf Berka 56 s.

Vodňany a Vodňansko 2., 1970. Red. Rudolf Berka 48 s.

BERKA, Rudolf: Vývoj rybničního hospodářství na Vodňansku, Vodňany 1970. 82 s.

Vodňany a Vodňansko 1., 1969. Red. Rudolf Berka. 48 s.

Heritesovo muzeum ve Vodňanech, Text Jan Prajer.Vodňany 1947.

 

 

Katalogy výstav MaG Vodňany

 • Olbram Zoubek: Sochy. Text Jitka Velková. Vodňany 2003. 6 s.
 • Architekt Jiří Stibral 1859 - 1939, stavební návrhy a akvarely. Text Vojtěch Storm a Milouš Růžička. Vodňany 2002. 4 s.
 • Čtyři výtvarníci z Aarwangenu. Max Gerber, Max Hari, Sonja Jufer, Felix Fehlmann. Vodňany 1998. 12 s.
 • Jan Herink. Kresby, akvarely, ilustrace. Úvod Jan Hanuš, Jan Herink. Vodňany 1998. 16 s.
 • Jan Zrzavý. Ilustrace pro nakladatelství Aventinum Otakar Štorcha - Mariena. Vodňany 1997. 44 s.
 • Bohuš Vácha. Krajina domova Vodňany 1997. 16 s.
 • 30 let Městské galerie manželů dr. Blahomíra a Anny Žahourových ve Vodňanech. Vodňany 1997. 28 s.
 • Jaroslav Horký: Obrazy, plastiky, linoryty z let 1941 - 1985. Výběr z díla k nedožitým osmdesátým narozeninám. Úvod vlastní. Vodňany 1994.
 • Jiří Benda. Kresby a grafika. Text Jiří Louženský. Vodňany 1993.
 • Jaroslav Hejný. Jihočeské motivy. Text Radko Chodura. Vodňany 1991.
 • Václav Holub: Obrazy, výběr z díla let 1939-1985. Vodňany 1990.
 • Radko Mašata. Úvodní slovo Ladislav Rusek. Vodňany 1990. 8 s.
 • Jan Zrzavý. Výstava ke stému výročí narození (ve spolupráci s Národní galerií v Praze). Úvod Jana Brabcová. Vodňany 1990.
 • Zuzana Oberthorová - Popelková. Kresby, monotypy, grafika. Text Zdeněk Čubrda. Vodňany 1989.
 • Josef Řeřicha: Kresby a grafika. Uspořádáno k uctění 30. Výročí úmrtí umělce. Text Jiří Kropácek. Vodňany 1989.
 • Svatopluk Havrlík. Výbor z díla. Úvodní slovo Jiří Pazdera. Vodňany 1989.
 • Praha romantická objektivem našich nejlepších fotografů (se Svazem českých fotografů v Praze). Historické Vodňany. Text Karel Burda. Vodňany 1989.
 • Bohumil Dobiáš. Keramika. Úvodní slovo Milouš Růžička. Vodňany 1988.
 • Jiří Kalousek (výstava ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros v Praze). Texty František Nepil a Jiří Kalousek. Vodňany 1987.
 • Alfréd Kindler. Text Ivana Kyzourová. Vodňany 1987.
 • Jan Samec. Jihočeská krajina. Texty Vladimír Přibil a Josef Sichinger. Vodňany 1987.
 • Jana Reinerová. Průvodní slovo Jana Bělohlávková Vodňany 1986. 8 s. + příl.
 • Karel Oberthor: Obrazy, kresby, grafika. Texty Antonín Stejskal, Zdeněk Čubrda, Josef Sichinger. Vodňany 1986.
 • Krajina. Úvod Jiří Šmíd. Vodňany 1985.
 • Ladislav Stejskal. Úvodní text František Kožik. Vodňany 1985.
 • Miloslav Holý. Kresby (s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou). Úvodní text Vlastimil Tetiva. Vodňany 1982.
 • Marie Jiřičková. Tapiserie. Úvodní slovo Dr. Marcela Pánková. Vodňany 1982. 12 s.
 • Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. Století. Úvodní text Tomáš Vlček. (spolu s Galerií hl. města Prahy) 1982. 40 s.
 • Jiří Vaněček. Výstava obrazů, kreseb a grafiky. Úvodní slovo Petr Koudelka. Vodňany 1981.
 • Cyril Chramosta. Úvodní slovo Josef Sichinger. Katalog k souborné výstavě k 65. Narozeninám. Vodňany 1979.
 • Miroslav Pokluda. Texty Josef Sichinger. Vodňany 1979.
 • Karikaturisté časopisu Dikobraz. Úvodní slovo Jiří Bešta. Vodňany 1979.
 • Vladimír Veselý, obrazy, grafika - Jarmila Šárková, artprotisy - Vladimír Syrůček, fotografie. Texty Vojtěch Lindauer. Vodňany 1979.
 • Pražské střelecké terče (ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy). Úvodní slovo a texty J. Novotný, J. Pasáková. Vodňany 1979.
 • Jindřich Veselka. Úvodní slovo Ivan Bednář. Vodňany 1978. 8 s.
 • Jiří Švengsbír - kresby, grafika. Vodňany, 1975. 16 s.
 • Rudolf Bém - Vratislav Hlava, malíř portrétů, krajin, zátiší. Vydáno k 100. Výročí narození.Text Zdeněk Šmaus. Vodňany 1974.
 • Julius Zeyer a výtvarné umění. Sochy, obrazy a sny (se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy). Text studie Tomáš Vlček. Vodňany b. r.
 • Jan Kolář - sochařská tvorba. Vodňany b. r. 12 s.