Publikace MaG Vodňany

NOVINKA

 

 

Sametové Vodňany

kolektiv

 


NOVINKA

 

 

Vodňany a Vodňansko 11

kolektiv

 


 

 

 

Fejetůnky z Vodňan

Ludmila Plachtová

 

Radost z Fejetůnků​

 


 

 

Vodňany a Vodňansko 10

kolektiv


 

 

Nekonečný kalendář vodňanských výtvarníků

 


 

 

Katalog Václav Junek - Statečná srdce

Doprovodný katalog k výstavě

 


 

 

Vodňany uprostřed jižních Čech

 

Jitka Velková, Pavla Stuchlá

 

Video upoutávka

 


 
 
 

Výběrový katalog ze sbírek vodňanské městské galerie
 

Rudolf Berka
 

kolektiv
 

Rudolf Berka
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Paměť umění
katalog ke 40. výročí založení galerie
 

 
 

 
 

 
 

 
VYPRODÁNO

300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci, Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 14. září 2004 v Městské galerii ve Vodňanech u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu. Vodňany 2005. 160 s.
 

 

BERKA, Rudolf: Vodňany v období první republiky 1918 – 1938, (Ze zpráv dobového tisku.) 1. vydání. Vodňany 2005 – 74 s., obr. v textu.
 

 

 
 
Sborník historických prací k dějinám města Vodňan. Red. Mgr. Pavla Stuchlá. Vodňany 2004. 232 s.

 

STUCHLÁ Pavla a kol.: Paměti vodňanských domů (1480-1654), I. díl, Vodňany 2004. 256 s.

  
Vodňany a Vodňansko 5., Sborník historických prací k dějinám města Vodňan. Red. Mgr. Pavla Stuchlá. Vodňany 2002. 160 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří: Váša Příhoda 1900-1960, Vodňany 2000. 16 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří - STUCHLÁ, Pavla: Paměti vodňanských domů (1648-1857), II/1 Město. II/2 Předměstí. Vodňany 1999. 312 + 384 s.

Události let 1914-1918 ve Vodňanech, Kronika první světové války v pohledu tajemníka Městského úřadu. Napsal Dr. J. Kaňka. Vodňany 1998. 144 s.

Julius Zeyer - Texty, sny, obrazy, (Sborník Zeyerovských přednášek.) Uspořádal Tomáš Vlček. Vodňany 1997. 182 s.

Vodňany a Vodňansko 4., Sborník historických prací k dějinám města Vodňan vydaný u příležitosti oslav Roku Vodňan (1996-1997). Red. Jiří Louženský. Vodňany 1997. 128 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří: Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech, Vodňany 1996. 80 s.

Vodňany 1937-1945, Sborník prací a dokumentů k 50. Výročí osvobození republiky. Red. Jiří Louženský. Vodňany 1995. 88 s.

Vodňany a Vodňansko č. 1., Vodňany 1992. 52 s.

T. G. Masaryk. Pamětní list ke 140. výročí narození T. G. Masaryka, Vodňany 1990.

PLETZER, Karel: Jindřich Veselý. Historik a organizátor českého loutkářství 1885-1939, Vodňany 1987. 88 s.

PLETZER, Karel: Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského, Vodňany 1987. 88 s.

15 let galerie Městského muzea ve Vodňanech, Úvodní slovo a redakce Jiří Pazdera. Vodňany 1984. 32 s.

STEHLÍK, Ladislav: Václav Štětka, malíř výlovů, polní práce a kytek, Vydání k uctění nedožitých devadesátých narozenin. Vodňany 1983. 28 s.

STEHLÍK, Ladislav: Dvě krajanské tváře, Vydáno k 50. Výročí úmrtí Františka Heritese a Josefa Holečka. Vodňany 1979. 24 s.

30 let budování města Vodňan, Vydáno na počest 30. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Text Zdeněk Šmaus. Vodňany 1975. 62 s.

Vodňany a Vodňansko 3., 1971. Red. Rudolf Berka 56 s.

Vodňany a Vodňansko 2., 1970. Red. Rudolf Berka 48 s.

BERKA, Rudolf: Vývoj rybničního hospodářství na Vodňansku, Vodňany 1970. 82 s.

Vodňany a Vodňansko 1., 1969. Red. Rudolf Berka. 48 s.

Heritesovo muzeum ve Vodňanech, Text Jan Prajer.Vodňany 1947.

 

 

Katalogy výstav MaG Vodňany

 • Olbram Zoubek: Sochy. Text Jitka Velková. Vodňany 2003. 6 s.
 • Architekt Jiří Stibral 1859 - 1939, stavební návrhy a akvarely. Text Vojtěch Storm a Milouš Růžička. Vodňany 2002. 4 s.
 • Čtyři výtvarníci z Aarwangenu. Max Gerber, Max Hari, Sonja Jufer, Felix Fehlmann. Vodňany 1998. 12 s.
 • Jan Herink. Kresby, akvarely, ilustrace. Úvod Jan Hanuš, Jan Herink. Vodňany 1998. 16 s.
 • Jan Zrzavý. Ilustrace pro nakladatelství Aventinum Otakar Štorcha - Mariena. Vodňany 1997. 44 s.
 • Bohuš Vácha. Krajina domova Vodňany 1997. 16 s.
 • 30 let Městské galerie manželů dr. Blahomíra a Anny Žahourových ve Vodňanech. Vodňany 1997. 28 s.
 • Jaroslav Horký: Obrazy, plastiky, linoryty z let 1941 - 1985. Výběr z díla k nedožitým osmdesátým narozeninám. Úvod vlastní. Vodňany 1994.
 • Jiří Benda. Kresby a grafika. Text Jiří Louženský. Vodňany 1993.
 • Jaroslav Hejný. Jihočeské motivy. Text Radko Chodura. Vodňany 1991.
 • Václav Holub: Obrazy, výběr z díla let 1939-1985. Vodňany 1990.
 • Radko Mašata. Úvodní slovo Ladislav Rusek. Vodňany 1990. 8 s.
 • Jan Zrzavý. Výstava ke stému výročí narození (ve spolupráci s Národní galerií v Praze). Úvod Jana Brabcová. Vodňany 1990.
 • Zuzana Oberthorová - Popelková. Kresby, monotypy, grafika. Text Zdeněk Čubrda. Vodňany 1989.
 • Josef Řeřicha: Kresby a grafika. Uspořádáno k uctění 30. Výročí úmrtí umělce. Text Jiří Kropácek. Vodňany 1989.
 • Svatopluk Havrlík. Výbor z díla. Úvodní slovo Jiří Pazdera. Vodňany 1989.
 • Praha romantická objektivem našich nejlepších fotografů (se Svazem českých fotografů v Praze). Historické Vodňany. Text Karel Burda. Vodňany 1989.
 • Bohumil Dobiáš. Keramika. Úvodní slovo Milouš Růžička. Vodňany 1988.
 • Jiří Kalousek (výstava ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros v Praze). Texty František Nepil a Jiří Kalousek. Vodňany 1987.
 • Alfréd Kindler. Text Ivana Kyzourová. Vodňany 1987.
 • Jan Samec. Jihočeská krajina. Texty Vladimír Přibil a Josef Sichinger. Vodňany 1987.
 • Jana Reinerová. Průvodní slovo Jana Bělohlávková Vodňany 1986. 8 s. + příl.
 • Karel Oberthor: Obrazy, kresby, grafika. Texty Antonín Stejskal, Zdeněk Čubrda, Josef Sichinger. Vodňany 1986.
 • Krajina. Úvod Jiří Šmíd. Vodňany 1985.
 • Ladislav Stejskal. Úvodní text František Kožik. Vodňany 1985.
 • Miloslav Holý. Kresby (s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou). Úvodní text Vlastimil Tetiva. Vodňany 1982.
 • Marie Jiřičková. Tapiserie. Úvodní slovo Dr. Marcela Pánková. Vodňany 1982. 12 s.
 • Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. Století. Úvodní text Tomáš Vlček. (spolu s Galerií hl. města Prahy) 1982. 40 s.
 • Jiří Vaněček. Výstava obrazů, kreseb a grafiky. Úvodní slovo Petr Koudelka. Vodňany 1981.
 • Cyril Chramosta. Úvodní slovo Josef Sichinger. Katalog k souborné výstavě k 65. Narozeninám. Vodňany 1979.
 • Miroslav Pokluda. Texty Josef Sichinger. Vodňany 1979.
 • Karikaturisté časopisu Dikobraz. Úvodní slovo Jiří Bešta. Vodňany 1979.
 • Vladimír Veselý, obrazy, grafika - Jarmila Šárková, artprotisy - Vladimír Syrůček, fotografie. Texty Vojtěch Lindauer. Vodňany 1979.
 • Pražské střelecké terče (ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy). Úvodní slovo a texty J. Novotný, J. Pasáková. Vodňany 1979.
 • Jindřich Veselka. Úvodní slovo Ivan Bednář. Vodňany 1978. 8 s.
 • Jiří Švengsbír - kresby, grafika. Vodňany, 1975. 16 s.
 • Rudolf Bém - Vratislav Hlava, malíř portrétů, krajin, zátiší. Vydáno k 100. Výročí narození.Text Zdeněk Šmaus. Vodňany 1974.
 • Julius Zeyer a výtvarné umění. Sochy, obrazy a sny (se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy). Text studie Tomáš Vlček. Vodňany b. r.
 • Jan Kolář - sochařská tvorba. Vodňany b. r. 12 s.