Marien Otakar Štorch

Štorch, Marien Otakar
* 16. září 1897 (Vodňany)
12. březen 1974 (Praha)
Medailon:

Spisovatel. Vystudoval FF UK v Praze (1921), ale již r. 1919 založil nakladatelství Aventinum a začal vydávat první knižnici Edice Aventinum (více než 300 svazků původní české klasické i současné literární tvorby). Kmenovými autory např. bratří Čapkové. Od r. 1924 vydával edice Knihovna naučných spisů Aventina a Lidová knihovna Aventina (zahájena hrou bratří Čapků Ze života hmyzu). V 1. 1925-34 vydával časopis Rozpravy Aventina a v roce 1927 otevřel prodejnu a čítárnu knih s výstavní a prodejní síní uměleckých děl Aventinská mansarda. Mimo jiné zde vystavovali V. H. Brunner, J. Zrzavý, E. Filla, A. Hofmeister a J. Čapek. Vydával první odborný filmový časopis Studio (1927-1931). V r. 1934 nakladatelství zlikvidoval a za 2. světové války nakladatelským redaktorem v Melantrichu. Své nakladatelství obnovil v roce 1946 pod názvem Aventinum II, v souvislosti se znárodněním soukromých podniků však o něj přišel (1949). Počátkem 50. let pracovníkem Ústředí lidové umělecké výroby, vedoucím svérázného „vest pocket" knihku-pectví v pražském Platýzu. Nositelem Medaille ďor déxposition inter des Arts décoratifs modernes, Paris. Jméno Marien přijal proto, aby se odlišil od staroměstského pražského kupce Alexandra Storcha a od karlínského vydavatele Rudolfa Štorcha.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 339-340