Rybářská tradice ve Vodňanech

Vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia

 

Anotace

Vzdělávací program s cílem seznámit žáky s rybářským a rybníkářským řemeslem jako součástí historického i současného hospodářského rozvoje města Vodňan. Žákům je rybářství představeno také jako studijní obor Střední rybářské školy ve Vodňanech.

 

Stručný popis

V úvodní části jsou žáci stručně informování o historii města, muzea, budování soustavy rybníků na Vodňansku a založení významných rybářských institucí ve městě. V zápětí je jim promítnut čtyřminutový film „Jak se rybník loví“, který zachycuje postup výlovu rybníka s komentářem. Jsou vysvětleny slangové výrazy rybářského řemesla.

Těžištěm programu je práce s pracovním listem „Kdo je rybář a kdo je rybníkář?“ ve zvolených skupinách. Žáci se samostatně seznámí s expozicí a ověří si zaznamenané informace z muzejního filmu. Vyvrcholením je „výlov“ muzejního „rybníčka“ s rybkami ze dřeva. Skupiny společně vyhodnotí své odpovědi v pracovním listu. Členové nejúspěšnější skupiny jsou odměněny přijetím do rybářského cechu MaG Vodňany a jsou pasováni vodou a pasovacím právem. Také obdrží pasovací list.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání.

BERKA, Rudolf. Vodňanská rybářská minulost a přítomnost. Vodňany, 1985. BERKA, Rudolf, Vývoj rybničního hospodářství na Vodňansku. Vodňany, 1970.

HULE, Miroslav. Rybníkářství na Třeboňsku : historický průvodce. Třeboň, 2000.

Škola a muzeum pod jednou střechou : studijní materiály. Praha, 2005 – 2006, nepublikováno.

 

Cíl

Žáci po skončení programu:

-          rozeznají rozdíl mezi rybářstvím a rybníkářstvím,

-          znají nářadí rybáře a rybníkáře,

-          znají stavební součásti rybníka,

-          znají postup výlovu rybníka,

-          budou mít představu o soustavě rybníků v okolí Vodňan,

-          budou schopni zodpovědět otázku „Proč jsou Vodňany městem rybářské tradice?“.

 

Cílová skupina

25 žáků 2. stupně ZŠ nebo 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia

 

Celková doba realizace

70 minut

 

Výstupy

Pracovní list „Kdo je rybář a kdo je rybníkář?“, Pasovací list

 

Možnosti rozšíření

Školní exkurze ve Střední rybářské škole ve Vodňanech a v areálu Školního pokusnictví ve Vodňanech.

Shlédnutí průběhu výlovu rybníka na podzim či na jaře, nejlépe největšího vodňanského rybníka Dřemliny – jeho výlov je spojen v Česku s ojedinělou tradicí - výměnou koláčů od majitelů zatopovaných pozemků za ryby od rybářů.

Návštěva Národního zemědělského muzea – expozice rybářství zámek Ohrada Hluboká nad Vltavou.