Putování za prameny

Vzdělávací program pro žáky 6. až 7. ročníků 2. stupně ZŠ a 1. až 2. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia

 

Anotace

Žákům jsou vysvětleny pojmy muzeum, depozitář, výstava, exponát, sbírkový předmět, muzejní karta. Na konkrétních příkladech se seznámí se základními historickými prameny (hmotnými, písemnými, obrazovými), které se využívají k poznání a pochopení historického vývoje společnosti. Příklady dokumentují vývoj Vodňanska a města Vodňan a jsou součástí sbírkového fondu Městského muzea a galerie Vodňany.

 

Stručný popis

V úvodní části programu jsou žáci seznámeni s pojmy muzeum, depozitář, výstava, exponát, sbírkový předmět, muzejní karta. Přitom jsou použity konkrétní příklady z vodňanského muzea a jeho sbírkového fondu. Druhy historických pramenů jako poznatky o historii a vývoji společnosti a prostředí jsou dokumentovány na centrálním místě města – vodňanském náměstí.

V další části si žákovské pracovní skupiny (dle dohody s pedagogem) vybírají konkrétní historický pramen, se kterým se seznamují prostřednictví pracovního listu „Historický pramen z muzejní sbírky“. Skupiny následně prezentují dosažené poznatky před ostatními spolužáky.

Program je zakončen shrnutím poznatků o historických pramenech.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání.

MICHOVSKÝ, Václav. Dějepis : pravěk a starověk pro základní školy, 1. díl. 3. vyd. Praha, 1993.

VELKOVÁ, Jitka. Paměť sbírky : výběrový katalog vodňanského městského muzea. Vodňany, 2009.

 

Cíl

Žáci po skončení programu:

  • znají instituce, které historické prameny uchovávají,
  • znají úlohu muzea,
  • rozlišují základní skupiny historických pramenů,
  • jsou schopni určit druh pramenu u konkrétního příkladu,
  • jsou schopni popsat konkrétní pramen a svůj popis prezentovat.

 

Cílová skupina

25 žáků 2. stupně ZŠ či nižšího stupně víceletého gymnázia

 

Celková doba realizace

45 minut

 

Výstupy

Pracovní list „Historický pramen z muzejní sbírky“

 

Možnosti rozšíření

Dochované historické prameny pro jednotlivá historická období města Vodňan v muzeu a v samotném městě.