Poprvé v galerii

Vzdělávací program s prohlídkou galerie pro studenty SŠ

 

Anotace

Vzdělávací program s cílem seznámit středoškolské studenty s průběhem běžné prohlídky galerie, s expozicí vodňanské galerie, motivovat k posuzování vystavených uměleckých děl a k úvaze o smyslu jejich vystavení.

 

Stručný popis

Studenti se zúčastní krátké prohlídky galerijní expozice s výkladem. Jsou seznámeni se stručnými fakty z historie vzniku galerie, o jejích výtvarných a uměleckých sbírkových souborech. Studenti obdrží pracovní list, ve kterém se vyjadřují k dílu, které v nich vyvolává negativní pocity, z estetického hlediska se jim nelíbí či jeho umístění v galerii se jim zdá nepatřičné. Svůj názor zachycují slovem a kresbou. Řízenou diskusí jsou jejich názory konfrontovány, hledají se shody a rozdíly. Pro studenta není důležitý autor a název obrazu, doba jeho vzniku, ale jeho názor a možnost vyjádřit se záporně či kladně k jednotlivým výtvarným dílům. Názory jsou vzájemně konfrontovány. Vyústění diskuse spočívá v uvědomění si smysluplnosti existence galerie.

 

Dokumenty a literatura

Rámcově vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání.

NOVÁK, Daniel. Paměť umění : výběrový katalog děl ze sbírky vodňanské galerie. Vodňany, 2007.

SLAVÍK, Jan – ŠKALOUDOVÁ, Barbora. Artefiletika – reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí výchovy uměním. In Škola a muzeum pod jednou střechou : studijní materiály. Praha, 2005 – 2006.

 

Cíl

Studenti po skončení programu – prohlídky, budou znát:

  • expozici vodňanské galerie, některé osobnosti kulturního dění ve městě,
  • budou schopni zaujmout vlastní postoj k uměleckému dílu a uvažovat o smyslu jeho vystavení,
  • budou schopni odůvodnit si existenci galerií.

 

Cílová skupina

25 studentů střední školy

 

Celková doba realizace

45 minut

 

Výstupy

Pracovní list „Průzkum v galerii“

 

Možnosti rozšíření

Stanovení stupnice hodnocení uměleckých děl ve skupině dle konkrétních děl na výstavě.

Anketa „Nejkrásnější obraz vodňanské galerie“.