Malovaná výstava

Vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

 

Anotace

Program pružně pracuje s právě nainstalovanou výstavou v galerijních prostorách. Žáci se seznámí s autorkou - autorem vystavených děl, samotnými díly a s použitými technikami. Sami si zkusí vybraný obraz nakreslit.

 

Stručný popis

Žáci jsou stručně seznámeni s historií galerie, s autorkou - autorem výstavy a jejími díly. Výstavu si prohlížejí ve dvojicích s pomocí pracovního listu „Kreslit s…“. Písemné záznamy prohlídky jsou navzájem konfrontovány při společném hodnocení.

V následující části žáci vytvoří vícečlenné skupiny. Tyto si vyberou dílo – např. grafiku, kterou jsou schopni společně uznat jako respektované dílo. Skupina ze svých oděvů a oděvních doplňků vytvoří koláž, která vybrané dílo charakterizuje. Výsledek jejich snažení hodnotí společně ostatní skupiny.

V poslední části programu se každý účastník rozhodne sám pro vystavené dílo, které ho oslovilo. To zachytí kresbou na papír A3 barevnými křídami. Hotové kresby žáci složí do mozaiky. Lektor programu či zúčastněný pedagog společně s žáky vyhodnotí jejich kreslířské dovednosti a schopnosti vystihnout ideu vybrané grafiky.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání.

BROŽOVÁ, Vlasta – PEŘINOVÁ, Marta. Kreslíme, malujeme, modelujeme. Praha, 1994.

MARCO, Jindřich. O grafice. Praha, 1981. aj.

Autorův katalog vystavovaného díla.

 

Cíl

Žáci po skončení programu budou schopni:

  • popsat výtvarné techniky použité na výstavě,
  • srovnávat jednotlivá umělecká díla na základě výběru k vlastní tvorbě,
  • reprodukovat vlastní názor obrazem a slovem.

 

Cílová skupina

25 žáků 2. stupně základní školy nebo studentů střední školy

 

Celková doba realizace

90 minut

 

Výstupy

Pracovní list „Kreslit s…“, žákovské kresby

Předložený pracovní list byl na základě dohody s pedagogem vypracován pro skupinu žáků, která již byla ve školní výuce seznámena s výtvarnými technikami. Pro nepřipravené žáky je potřeba zařadit méně obtížnou variantu pracovního listu.

 

Možnosti rozšíření

Praktická činnost – provádění jednotlivých výtvarných technik dle náročnosti a vybavení galerie a školy.

Beseda s autorem výstavy.

Výstava žákovských prací inspirovaných výstavou.