Záhadné Vodňany

Program vznikl na základě požadavku a námětu pedagoga pro výuku občanské nauky.

 

Vzdělávací program pro žáky 6. až 9. ročníku 2. stupně ZŠ a 1. až 4. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia.

 

Motivační a komunikační program pro seniory.

 

Anotace

Žáci jsou seznámeni s historií města Vodňany a některými vybranými dějinnými momenty, které nebyly dosud objasněny. Na konkrétních dochovaných artefaktech a historických stavbách jsou prezentovány pověsti o městě. Program je doplněn digitální prezentací a filmem o známé osobnosti Vodňanska.

 

Stručný popis
V úvodní části jsou předloženy žákům prostřednictvím digitální prezentace „záhadná témata“ historie Vodňan. Doba vzniku, podoba města, město & král, datace a existence privilegií, hradby, chodby, znak, objev zlata aj. Zároveň jsou zopakovány nejznámější pověsti, např. Chytří z Vodňan, O stříbrných sochách, Kapr v kleci, Zvon Marek, Příběhy kamenných hlav aj.
Po ukončení prezentace proběhne krátká diskuse na téma: „Čím jsou Vodňany v historii i v současnosti proslavené?“
V další části žáci pracují samostatně s pracovním listem „Záhadné Vodňany“, který je společně vyhodnocen (tato část není určena seniorům).
Program je zakončen promítnutím současného krátkého filmu o známé osobnosti Vodňanska z 18. století.

 

Dokumenty a literatura

FIBICH, Ondřej. Prácheňský poklad 2 : Pověsti z kraje mezi Třemšínem, Ostrým a Libínem. Strakonice 2007.
FIBICH, Ondřej. Prácheňský poklad 3 : S pověstmi krok za krokem celým Prácheňským krajem. Strakonice 2008.
KRÁTKÝ, Radovan. Jihočeské pověsti. Vimperk 1996.
Lektorský program Centra sociální péče - Domova pro seniory ve Vodňanech.
PAZDERA, Jiří. Odkrytá středověká chodba v historickém jádru města. Výběr, 13, 1976, č. 1, s. 52.
PYTLÍK, Josef (1839 – 1928) Pověsti kamenných hlav ve vodňanském kostele, rukopis. Sbírkový fond MaG Vodňany.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziálního vzdělávání.
STEJSKAL, Martin. Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa. Praha 1991.
STUCHLÁ, Pavla. Nejstarší vodňanská listina a její záhada. Vodňanské noviny, XVII, 17. 1. 2006, č. 1, s. 5.
STUCHLÁ, Pavla – VELKOVÁ, Jitka. Vodňany a Vodňansko turistický průvodce. Vodňany 2006.

 

Cíl
Žáci po skončení programu
- znají historické skutečnosti o městě Vodňany
- znají pověsti o Vodňanech
- znají artefakty a stavby spojené s historií města a pověstmi
- rozlišují historickou událost od pověsti
- jsou schopni interpretovat historické události a pověsti
- vytvoří krátké literární dílo na téma „Záhadné Vodňany“

Senioři v průběhu programu
- získají osobní kontakt s pracovníkem muzea
- komunikují s pracovníkem muzea
- připomenou si historii města, které znají
- pověsti motivují ke vzpomínce na příběhy z dětství

 

Cílová skupina

25 žáků 2. stupně ZŠ či nižšího stupně víceletého gymnázia.
25 seniorů nad 65 let

 

Celková doba realizace
min. 45 min – max. 90 min, dle dohody s pedagogem
max. 60 min pro seniory

 

Výstupy

Pracovní list „Záhadné Vodňany"

 

Možnosti rozšíření
Návštěva kostela s výkladem – možnost dokladování historických událostí a pověstí (45 minut)