Nadace manželů Novákových

Výběrový katalog ze sbírek vodňanské městské galerie.

 

Katalog shrnuje 20 let činnosti Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové se sídlem ve Vodňanech, která sdružuje finanční prostředky za účelem nákupu obrazů pro výtvarnou sbírku Městského muzea a galerie Vodňany. Založení nadace a její počínání představuje v současném českém muzejnictví jistě mimořádný projev dárcovství, který si zaslouží respekt nás všech. Úvodní text shrnuje historii vzniku vodňanské galerie a získávání výtvarných děl od jednotlivých dárců. Zařazeny jsou reprodukce všech darů manželů Novákových a jejich nadace, mezi kterými nechybějí obrazy ani českých krajinářů - Antonína Chittussiho, Františka Kavána, Antonína Waldhausera, portréty Vratislava Nechleby, nebo i kresby malíře Jana Zrzavého.

 

Katalog je opatřen seznamem vyobrazených děl a použité literatury.

 

Cena: 99 Kč