Václav Kořínek

Výtvarník, hudebník, terapeut.


Více jak 10 let pracuje na syntéze viděného, slyšeného a pocitového vjemu. Výsledkem jeho práce je teorie ideální rezonance, jež je jádrem výstav, koncertů a přednášek. Ovládá alikvotní a hrdelní zpěv a díky své energii i přirozenému, nespoutanému projevu bývá mnohými považován za šamana. Kromě malování, skládání hudby pro film a divadlo se věnuje terapeutickému semináři Tara proces. Hraním a zpěvem umí zbavit myšlení posluchačů bloků a umožnit jim poodhalit přirozené touhy podvědomí a možnou cestu.