Církev

23 záznamů

Vodňany
zobrazit místo na mapě
70%

Církev Československá husitská Vodňany - Husův sbor

Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli v 9.00
Adresa: Kampanova, 38901 Vodňany, Mgr. Vojtech Pekárik, www.ccsh-vodnany.cz, pekarik@ccsh.cz, tel: 601 154 717
27.10.2020
40%

Česká křesťanská akademie Vodňany (ČKA)

Kontakty:
PhDr. Robert Huneš, reditel@hospicpt.cz, tel: 777 704 210
Ing. Marta Mrvíková, josefmr@atlas.cz, tel: 383 384 647, 728 131 281
16.09.2020
jjv 5,9 km
zobrazit místo na mapě
40%

Charitní domov pro řeholnice

Adresa: Lomec 62, 38901 Vodňany, www.sedesestry.cz, www.lomec.cz, kongregace@lomec.cz, tel: 601 251 050
01.12.2020
jv 5,0 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kaple sv. Antonína

Kaple sv. Antonína s barokními prvky byla postavena roku 1827 a nachází se uprostřed obce. Její výstavba byla ovlivněna stavbou poutního kostela Jména P. Marie na Lomci. Centrální stavba kvadratického půdorysu je zastřešena cibulovou kupolí s lucernou.
Adresa: Černěves, 38901 Vodňany
23.11.2020
jjz 4,9 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kaple sv. Floriána

Otevřeno: volně přístupná
Adresa: Truskovice, 38901 Vodňany
23.11.2020
jjz 4,7 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Otevřeno: volně přístupná
Adresa: Truskovice, 38901 Vodňany
23.11.2020
90%

Kaple sv. Máří Magdaleny

Osmiboká kaple z roku 1660 - 1663 se nachází na Zeyerově stezce z Vodňan na Lomeček. Nacházel se zde pramen, který byl v minulosti sveden do nádrže v kapli. Díky vysokému obsahu vápníku a hořčíku hodně blíží vodě minerální. Voda obsahuje také vysoký obsah kamence, síranů, železa a manganu, využívala se pro léčení vyrážek, kožních chorob, dny, rachitidy, atd. Přebytečná voda dnes odtéká do roští na okraji zpustlého rybníčku cca 10 m severně od kaple. Poblíž kaple u hospodářského dvora vznikly nedlouho poté malé lázně. Ty byly roku 1879 zmodernizovány nákladem knížete Adolfa ze Schwarzenbergu. Fungovaly do 30. let 20. století, poté jejich budovy sloužily jako výletní restaurace. Dnes je restaurace zavřená.
15.06.2021
Vodňany
zobrazit místo na mapě
70%

Kaple sv. Vojtěcha

Malý kostelík u hřbitova. Jeho vlastníkem je město. Nedělní bohoslužby pravoslavné církve.
Adresa: 38901 Vodňany
Kontakt: Město Vodňany, náměstí Svobody 18, Vodňany, www.vodnany.eu, tel: 383 379 140
15.09.2020
sz 4,7 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kaplička Lidmovice

Kaplička byla vysvěcena na svátek Božího těla v roce 2004. Stavba začala v roce 2003 z iniciativy obyvatel obce Lidmovice na místě původní kapličky, která byla zasvěcena Janu Nepomuckému. Kaplička slouží především jako zvonička.
Adresa: Lidmovice, 38901 Vodňany
02.02.2021
z 2,5 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kaplička Nejsvětější Trojice

Zdobena sgrafity dle návrhů Mikoláše Alše.
Adresa: Pražák, 38901 Vodňany
23.11.2020
zjz 3,9 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kaplička sv. Linharta

Adresa: Vodňanské Svobodné Hory, 38901 Vodňany
02.02.2021
jjv 5,9 km
zobrazit místo na mapě
40%

Klášter Kongregace Šedých sester III. řádu svatého Františka

Prohlídka kostela s. Mlada Šipanová
tel: 721 095 223
sm.mlada@gmail.com, lomec@lomec.cz
Adresa: Lomec 62, 38901 Vodňany, www.lomec.cz, lomec@lomec.cz, tel: 601 251 050
01.12.2020
Vodňany
zobrazit místo na mapě
70%

Kostel Narození Panny Marie

Mše svaté: neděle 9.30, ostatní dle aktuálního rozpisu
Prohlídku kostela zajišťuje Městské muzeum a galerie Vodňany pro předem objednané skupiny nad 10 osob (tel.: 383 382 057, mag@vodnany.net).
Otevřeno: farní kancelář: pondělí 10-12, 14-16 hodin
Adresa: náměstí Svobody, 38901 Vodňany
Kontakt: P. Josef Prokeš , www.farnostvodnany.cz, krikjp@gmail.com, tel: 608 854 937
12.02.2021
sz 6,8 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kostel Navštívení Panny Marie

Otevřeno: otevřeno jen po tel. dohodě
Adresa: Skočice, 38775 Skočice, p. Šídlo, tel: 776 302 629
02.02.2021
z 8,6 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kostel sv. Jakuba Většího

Jednolodní kostel sv. Jakuba Většího z první poloviny 14. století, přestavěn v 17. a 18. st.
Adresa: Bílsko, 38773 Bavorov
23.11.2020
Vodňany
zobrazit místo na mapě
70%

Kostel sv. Jana Křtitele

Pouť v neděli před 24. červnem
Adresa: Kodádkova, 38901 Vodňany
Kontakt: P. Josef Prokeš, Alšova 44, Vodňany, www.farnostvodnany.cz, krikjp@gmail.com, tel: 777 305 372
15.06.2021
jz 9,2 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kostel sv. Jiljí

Adresa: Blanice, 38773 Bavorov
23.11.2020
jjz 2,8 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kostel sv. Martina v Chelčicích

Kostel s obecním hřbitovem
Adresa: Chelčice, 38901 Vodňany, www.farnostvodnany.cz
02.02.2021
v 4,1 km
zobrazit místo na mapě
70%

Kostel sv. Václava

Novogotický kostel z r. 1888
Adresa: Číčenice, 38771 Číčenice
23.11.2020
jjv 5,9 km
zobrazit místo na mapě
90%

Lomec - Poutní kostel Jména Panny Marie

Poutní kostel, postavený v letech 1695 - 1704
Adresa: Lomec 52, 38901 Vodňany, www.lomec.cz, lomec@lomec.cz, sm.mlada@gmail.com, tel: 601 251 050, 721 095 223 s. Mlada Šipanová (prohlídka kostela)
01.12.2020
Vodňany
zobrazit místo na mapě
70%

Pamětní deska - Mons. Tomáš Beránek

Text: V letech 1930 - 1950 zde žil a působil mons. TOMÁŠ BERÁNEK * 15. 8. 1897 † 3. 12. 1954 děkan a farář ve Vodňanech umučený r. 1954 v komunistickém vězení Mírov
Adresa: Alešova 44, 38901 Vodňany
08.03.2021
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%

Římskokatolická farnost Vodňany

Farnosti excurrendo: Skočice, Lomec, Chelčice
Bohoslužby: neděle 8.00 Skočice (druhou neděli v měsíci Chelčice), 9.30 Vodňany, Lomec v 11.00, ostatní dle aktuálního rozpisu
Adresa: Alešova 44, 38901 Vodňany, P. Josef Prokeš, www.farnostvodnany.cz, krikjp@gmail.com, tel: 608 854 937
15.02.2021
sv 6,9 km
zobrazit místo na mapě
40%

Středisko křesťanské pomoci - Pastelka

Centrum pro rodinu
Adresa: Mírová 171, 39811 Protivín, skp-pastelka.webnode.cz
02.02.2021