24. 2. 2020

Domov sv. Linharta na výstavě Hry a klamy

Obrázek - Domov sv. Linharta na výstavě Hry a klamy


17. 2. 2020

Na rozloučenou panu Jiřímu Pazderovi

V neděli 16. února 2020 nás náhle opustil pan Jiří Pazdera, emeritní ředitel Městského muzea a galerie Vodňany. Mimo svého narození v městě Sušici prožil téměř celý svůj život ve Vodňanech. Původně toužil sbírat ocenění na atletických stadionech a se svými kamarády pilně trénoval na Sokolské louce. Plicní onemocnění mu sice v mládí zabránilo stát se úspěšným sportovcem, ale lásku ke sportu mu neodebralo. Byl nadšeným fanouškem pohybového soutěžení všeho druhu – zvláště atletiky, kopané a tenisu. Aktivně pracoval především ve výboru Sokola. Řadu let ve Vodňanských novinách vtipně komentoval výkony hráčů Fotbalového klubu. Jako mladík obdivoval klarinetisty v jazzových orchestrech. Rodiče ho však posílali na hodiny hry na housle, které se nenaučil. Avšak láska k hudbě mu zůstala. Byl stálým návštěvníkem koncertů. Také byl aktivním členem Svazu českých filatelistů. V profesním životě ho nakonec čekala dráha osvětového pracovníka v oborech kultury, ochrany přírody a památkové péče. Mimo jiné se zasadil o záchranu Heritesova dubu nedaleko Pražáku. Na základě svých zkušeností v roce 1974 nastoupil do vodňanského muzea, které v letech 1976 – 1993 vedl. Významně ovlivnil program výtvarných výstav a budování sbírkového fondu výtvarných děl. Pravidelně publikoval poznatky z historie Vodňan a se spolužákem a přítelem Rudolfem Berkou spolupracoval na několika publikacích. Patří mezi zakladatele a organizátory Vodňanských rybářských dnů. Vždy ho zajímalo kulturní, společenské a sportovní dění v našem městě. Rád pomohl, poradil a podělil se o zkušenosti. Vodňany pro něho byly domovem a báječným místem na Zemi.

Čest památce dobrému, poctivému, přátelskému a laskavému člověku!

Obrázek - Na rozloučenou panu Jiřímu Pazderovi


13. 2. 2020

Hry a klamy - Týdeník Strakonicko

Obrázek - Hry a klamy - Týdeník Strakonicko

Oprava: V textu je mylně uvedeno, že výstava potrvá do 24. března. 
Ve skutečnosti končí již 8. března.


7. 2. 2020

Výstava Hry a klamy v plném proudu

Obrázek - Výstava Hry a klamy v plném proudu


27. 1. 2020

Strakonický deník

Obrázek - Strakonický deník