Aktuálně v Městském muzeu a galerii Vodňany

Připnuto

Vstup do městské galerie

se řídí aktuálními vládními nařízeními souvisejícími s COVID-19. Prosíme o jejich dodržování.

Bližší informace na: covid.gov.cz


Kalendářík 2022

Městské muzeum a galerie Vodňany vydává kapesní kalendář pro rok 2022 s obrazem Zaklínač od Jaroslava Panušky, jehož 150. výročí narození si budeme připomínat. Kalendářík je k dispozici zdarma v městské galerii a v infocentru.

Obrázek - Kalendářík 2022

7. 12. 2021

Fotografie z vernisáže výstavy - Klub vodňanských výtvarníků - Obrazy, kresby, dřevořezby, fotografie ...

1. 12. 2021

Piseckysvet.cz - V galerii muzea ve Vodňanech vystavují ...

Obrázek - Piseckysvet.cz - V galerii muzea ve Vodňanech vystavují ...

19. 11. 2021

Narozeniny bez oslavy

Letošní 180. výročí narození spisovatele-sběratele Julia Zeyera (1841 - 1901) díky protiepidemickým opatřením jsme nemohli dostatečně oslavit. Básník si však naši pozornost stále zaslouží. Bezesporu se významně podílel na zdejším společenském dění v době svého pobytu. Ve Vodňanech ho navštěvovaly osobnosti tehdejší kulturní veřejnosti a později po spisovatelově odstěhování a úmrtí díky jeho věhlasu naše město nadále vyhledávaly. Patří mimo jiné mezi zakladatele našeho muzea, pro které zakoupil první sbírkový předmět - malovanou skříň z počátku 19. století z Prácheňska. Soubor předmětů z jeho pozůstalosti, který k nám byl převeden z Náprstkova muzea na počátku šedesátých let minulého století, se stal základem expozice pamětní síně spisovatele. V roce 2020 se výběr jeho prstenů, náušnic, jehlic a flakónků těšil odbornému zájmu historičky umění PhDr. Dany Stehlíkové, CSc., která každý vybraný šperk popsala. Pečlivě je vyčistil a opravil restaurátor Vladimír Čížkovský. Na jaře a v létě tak mohly být vystaveny v městské galerii. Jednalo se však o velmi skromnou upomínku Zeyerova sběratelství. Ve spolupráci s firmou PTS Vodňany a za finanční podpory Jihočeského kraje se nyní podařilo vydat katalog, ve kterém se na zdařilých fotografiích Pavla Hrdiny můžete s nimi opět setkat. Katalog Šperky Julia Zeyera je k dispozici v městské galerii.

J. Velková

Obrázek - Narozeniny bez oslavy

Fotografie Julia Zeyera na obálce katalogu byla laskavě poskytnuta ze sbírkového fondu Nadace Langhans Praha.

29. 10. 2021