Aktuálně v Městském muzeu a galerii Vodňany

DERNISÁŽ výstavy Pestrobarevné úsměvy II.

Pantomimickým ztvárněním "Pošli to dál" jsme se rozloučili s krásnou výstavou Pestrobarevné úsměvy II. uživatelů Chelčického Domova svatého Linharta.

Obrázek - DERNISÁŽ výstavy Pestrobarevné úsměvy II.

27. 5. 2021

Klára Jánská Pohádkový svět - obrazy, keramika, masky

V sobotu 15. května otevíráme v městském muzeu výstavu Kláry Jánské Pohádkový svět - obrazy, keramika, masky. Prohlédněte si fotografie z instalace a určitě se přijďte podívat.

Obrázek - Klára Jánská Pohádkový svět - obrazy, keramika, masky

14. 5. 2021

Nadace podporuje galerii

Obrázek - Nadace podporuje galerii

Činnost Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové, která vznikla na podporu sbírkové a výstavní činnosti Městského muzea a galerie Vodňany v roce 1992, se nezastavila ani v době pandemie. Nelehkou koronavirovou dobu doprovází nepříznivé ekonomické dopady na celou společnost a nadační činnost pochopitelně není výjimkou. Na počátku roku 2019 nadace manželů Novákových naštěstí získala finanční podporu z výtěžku ze vstupného Městského plesu, který pořádalo město a jeho průběh zajišťovali především pracovníci Městského kulturního střediska Vodňany, a na podzim z aukčního prodeje obrazů Zdeňka Fugase Plachty za asistence členů Divadla pod plachtou. Od roku 2019 navíc pravidelně nadaci přispívá místostarosta Ing. Tomáš Bednařík. Děkujeme všem! Při výběru nových přírůstků do výtvarné sbírky vodňanské galerie jsme se snažili Vás nezklamat.

V uplynulém roce správní rada mohla díky Vám zakoupit tři umělecká díla od dvou kmenových autorů městské galerie – olejomalbu Břehy Otavy a kresbu Hrad Rabí od Vratislava Hlavy (1874 – 1955) a od Václava Štětky (1893 – 1982) olejomalbu na plátně s vodňanským zákoutím někdejšího mlýna Suchomelka. Jen, co se brána městské galerie otevře, neváhejte se přijít na obrazy podívat, budou letos vystaveny ve stálé expozici.

Správní rada také děkuje Ing. Michalu Madarovi, který více než dvacet let vykonával funkci revizora účtů bez nároku na odměnu. Nyní se zodpovědné role ujala z pověření zastupitelstva Ing. Mgr. Renata Tenderová.

Informace o nadaci najdete na webových stránkách Městského muzea a galerie Vodňany. Pokud byste se rozhodli nadační činnost podpořit, můžete se na nás obrátit s každým nápadem, který může pomoci, či přispět na nadační účet: MONETA Money Bank 215212289/0600. Děkujeme!

Mgr. Ladislav Vovesný, předseda správní rady

Mgr. Jitka Velková, tajemník

3. 5. 2021

Stožická cihelna

Vážení, obracíme se na Vás s prosbou. Prosíme o spolupráci pamětníky, kteří pracovali ve stožické – vodňanské cihelně a kteří by byli ochotni a pomohli nám doplnit údaje o této cihelně. Například do kdy se zde vyráběly cihly, nebo kdy byl provoz cihelny ukončen apod. Získané informace od Vás poslouží nejen k doplnění kroniky Obecního úřadu Stožice, ale také k dokumentaci průmyslu na Vodňansku. V této věci prosím kontaktujte pracoviště Městského muzea a galerie Vodňany. Děkujeme za Vaše informace.

Dana Liščáková, kronikářka obce Stožice

MaG Vodňany, tel.: 383 382 057, mag@vodnany.net

Obrázek - Stožická cihelna

12. 4. 2021

Bejvávalo podruhé

Vodňanského patriota, autora oblíbených sloupků a článků ve Vodňanských novinách i dlouhé řádky knih z historie našeho města, Rudolfa Berku (1933 – 2019) jistě není potřeba milovníkům vodňanských dějin představovat. V roce 2013 navázal na své bádání v archivu fotografií z místních fotoateliérů a napsal knížku „Bejvávalo: Po zašlých časech starých Vodňan“. Na pohled skromná publikace, avšak bohatá svým obsahem, se stala bestselerem. Žádaná kniha tak byla již po několik let zcela vyprodána. V letošním roce Městské muzeum a galerie Vodňany přistoupilo s laskavým souhlasem rodiny k druhému vydání. Sám autor o obsahu knížky napsal: „Publikovaný komentovaný soubor starých snímků města je určen především jeho občanům či těm, kteří zde prožili pořádný kus svého života a na město nezapomněli. Stejnou měrou je však určen těm, jež do Vodňan zavál život a chtějí se o svém novém působišti a bydlišti dovědět něco z historie. Budou to sice jen kamínky do mozaiky, ale i ty mohou pomoci vytvořit si konečný obraz. V globalizujícím se kosmopolitním světě se může zdát zbytečností utrácet čas za něco tak pofiderního jako je znalost svého města, své krajiny. Ale dějiny dokládají, že tomu tak není, že onen genius loci, ona příslušnost k místu, kde žiji, má stále svou vnitřní sílu, svou hodnotu. Pokud výběr komentovaných starých fotografií Vodňan k takovému pocitu napomůže, smysl jeho vydání je naplněn.“ Nyní s novou barvou obálky bude určitě naplněn již podruhé!

Zájemci o knížku se mohou obracet na infocentrum či městskou galerii. Cena 150 Kč.

J. Velková

Obrázek - Bejvávalo podruhé

26. 3. 2021