Aktuálně v Městském muzeu a galerii Vodňany

Fotografie z vernisáže výstavy - Klub vodňanských výtvarníků 2022

29. 11. 2022

Kalendářík do kapsy

Obrázek - Kalendářík do kapsy

 

Městské muzeum a galerie Vodňany již tradičně vydalo nový kapesní kalendářích s fotografií obrazu ze své výtvarné sbírky. Pro rok 2023 se s výběrem nemuselo váhat. 130. výročí narození akademického malíře Václava Štětky, který v našem městě žil téměř čtyřicet let a především tvořil, určilo podobu kalendáříku. Přesto překvapivou. Malíř rybářů a výlovů je také autorem řady zátiší s kyticemi čerstvě natrhaných květin, které rozkvetly v tehdejších vodňanských zahrádách. Kalendářík s Kyticí jiřin jistě potěší sběratele či poslouží k rychlé orientaci ve dnech po celý blížící se nový rok. Letos byl vydán s dalšími obrazy Václava Štětky také nástěnný kalendář 2023, který si lze prohlédnout či zakoupit v infocentru a městské galerii.

J. Velková

25. 11. 2022

Na rozloučenou

Dne 9. listopadu 2022 nás opustila paní Marie Pencová, rodačka z Truskovic. V letech 1994 – 2000 patřila do kmenového kolektivu pracovníků vodňanského muzea a galerie. Podílela se především na zajišťování výstav v synagoze a péči o sbírkové předměty. Nadšeně uvítala otevření nového turistického infocentra v roce 2000 a stala se krátce jeho první stálou pracovnicí. V důchodu dle potřeby brigádně vypomáhala jako pokladní a průvodkyně v muzeu, připravovala a vedla poznávací zájezdy. Po ukončení pracovní spolupráce v roce 2009 ráda navštěvovala vernisáže a cestovatelské přednášky. Byla velmi aktivní ženou po celý život – dlouholetou členkou Českého červeného kříže a Sboru dobrovolných hasičů Vodňany. Byla skvělou řidičkou a v seniorském věku si zamilovala cykloturistiku. S chutí si zazpívala na lidové slavnosti Konopická svatba i při poslechu oblíbené dechovky v rozhlase. Na tradiční vánoční besídce v městské galerii jsme se vždy těšili na její vynikající koláče a řízky. Žila ráda a ráda rozdávala radost. Čest její památce!

Obrázek - Na rozloučenou

16. 11. 2022

Den válečných veteránů v galerii

11. 11. 2022

Fotogrrafie z vernisáže výstavy Malovaný domov - Pavel Horák - obrazy

7. 11. 2022