Aktuálně v Městském muzeu a galerii Vodňany

Připnuto

Městské muzeum, galerie a infocentrum uzavřeny

Vážení návštěvníci a příznivci,

v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronaviru COVID – 19 podle usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 s účinnosti od 12. října 2020 budou prohlídkové a návštěvnické prostory Městského muzea a galerie Vodňany včetně infocentra pro veřejnost uzavřeny, a to do odvolání. Pracovníci MaG Vodňany samozřejmě nadále pečují o muzejní a galerijní sbírky a připravují nové výstavy, vzdělávací akce i publikace. Badatelé mohou zasílat své dotazy e-mailem. Informace o změnách sledujte na webu či facebooku muzea či infocentra.

Děkujeme za podporu a určitě se na Vás budeme opět těšit v období rozvolnění nákazy!


Nová setkání s malířem Janem Zrzavým

Obrázek - Nová setkání s malířem Janem Zrzavým

K 130. výročí narození malíře Jana Zrzavého vychází nová kniha Setkání se Zrzavým. Příběhy pamětníků, kteří se osobně setkali se slavným malířem, v knize dokreslují – z větší části dosud nepublikované – reprodukce obrazů, dopisy, pohlednice, náčrty, fotografie. Některé vzpomínky jsou zachyceny doslova na poslední chvíli.

Kniha nabízí možnosti mnohavrstevnatého bádání a pátrání ve stopách Jana Zrzavého, které se otiskly na Vodňansku – v ulicích a domech, v okolní krajině a srdcích některých obyvatel. Letmá zastavení i dlouhodobá přátelství s geniálním umělcem a neobvyklým člověkem zažívali Vodňanští v letech 1942 až 1958.

„Tak abychom to vzali vod začátku. Zrzavý sem přišel v roce čtyřicet dva, když byla válka. Vodešel z Prahy, protože se bál, že se tam něco semele. Chtěl bejt i se svejma vobrazama v bezpečí.“ vypráví Bedřich Reichl, malíř pokojů, narozen 1928, zemřel 2012, zaznamenáno dne 5. 1. 2012.

Prostřednictvím výpovědí místních poznáváme je samé a také atmosféru města ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století. Zároveň je nám dovoleno nahlédnout do skrytějších vrstev umělcovy osobnosti.

Autorka záměrně množství informací neinterpretuje. Ponechává čtenáři svobodu, aby se na umělce a jeho tvorbu díval jen svýma očima a na základě obohacené zkušenosti si vytvořil vlastní jedinečný názor.

Autorka knihy, Martina Havlínová, zakončila studium oboru Psychologie – Arteterapie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích prací na téma Život a dílo malíře Jana Zrzavého. Zdrojem informací bylo i pořizování jedinečných nahrávek výpovědí pamětníků J. Zrzavého. Je autorkou projektu Návrat malíře Jana Zrzavého do Vodňan a v roce 2013 organizátorkou a kurátorkou stejnojmenné výstavy v Městské galerii ve Vodňanech.

Více informací o knize je k dispozici na: www.setkanisezrzavym.cz

20. 11. 2020

Český Pařížan již není s námi

Ve středu 4. listopadu 2020 se s naším světem rozloučil český malíř a básník František Janula, který od roku 1968 žil převážně v Paříži. Ve své generaci se zařadil mezi významné tvůrce evropského výtvarného umění. Od roku 1996 se v Čechách konalo několik jeho výstav, které vznikly ve spolupráci s kurátorkou Irenou Mašíkovou, odbornou pracovnicí Prácheňského muzea v Písku, a s galeristou Jiřím Šuchmanem v zastoupení galerie Dorka v Domažlicích. Během letošního léta se s rozsáhlým výběrem z celoživotní tvorby Františka Januly návštěvníci setkávali v městské galerii ve Vodňanech. Autor se již nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit vernisáže, na které zazněly nejen francouzské skladby, ale především byly předneseny malířovy básně. Přítomní mu symbolicky zamávali na pozdrav a společnou fotografii zaslali do Paříže elektronickou poštou. I nyní se s mimořádným umělcem loučíme na dálku a děkujeme za umění, které zde pro naše poučení i potěšení zanechal.

Čest jeho památce!

František Janula

Foto: Archiv Ireny Mašíkové

18. 11. 2020

Muzeum hrou

Městské muzeum a galerie Vodňany, pokud není zavřeno, nabízí návštěvníkům širokou škálu výstav, přednášek a příležitostných koncertů. Nedílnou součástí kulturní nabídky jsou také lektorské programy pro školy i veřejnost a komentované prohlídky expozic, výstav i stavebních památek ve městě. Programy probíhají ve výstavních prostorách muzea a galerie, v městské baště a kostele. Jejich součástí je nejen společná prohlídka, ale také promítání, pracovní listy či soutěž. Cílem programů je rozšíření výuky v oblasti regionální historie a estetické výchovy pro všechny věkové kategorie. Výstavní sály městské galerie lze využít pro samostatné vyučování výtvarné a estetické výchovy. K dispozici jsou podložky na kreslení, malířské stojany a barevné sedáky, které byly pořízeny díky aktivitám a dotaci Místní akční skupiny Vodňanská ryba.

Městské muzeum a galerie Vodňany za podpory Jihočeského kraje vydalo nový leták „Muzeum hrou“, který je souhrnem současné nabídky programů pro školy a veřejnost a který zdařile ilustrovala Ludmila Plachtová. Současná distanční výuka sice neumožňuje nabídku reálně využít, ale vždy platí, že štěstí přeje připraveným. Letáky po jejím skončení určitě nabídneme pedagogům ve Vodňanech i okolí. Pro nedočkavé je již nyní vystaven na muzejním webu: www.muzeumvodnany.cz. V případě zájmu o zaslání, pište na e-mail: mag@vodnany.net.

Těšíme se, že budete mít chuť přijít nejen z důvodů studia, vzdělávání, ale také se pobavit!

J. Velková

Obrázek - Muzeum hrou

4. 11. 2020

Fotografie - Dny otevřených ateliérů 2020

12. 10. 2020