Aktuálně v Městském muzeu a galerii Vodňany

Fotografie z derniéry výstavy Hračky 20. století ze sbírky vodňanského muzea

26. 9. 2023

Šermíři na hradbách

10. 9. 2023

Krajiny ze splněného snu

V neděli 8. října bude v městské galerii zahájena výstava obrazů akademické malířky restaurátorky Heleny Drhlíkové, která pochází ze Žatce. Většinu života však žije v Praze. Nejdříve studovala Střední uměleckou školu Václava Hollara a později obor restaurování na Akademii výtvarného umění. Podílela se na záchraně a obnově řady obrazů, plastik, chrámových fresek i vzácných rukopisů, např. Vyšehradského kodexu či Dalimilovy kroniky. Zajímavá byla realizace desítky voliér a výběhů v pražské ZOO. Pedagogické schopnosti uplatnila v pozici asistenta na AVU, kdy společně se studenty pracovala v Bačkovském klášteře v Bulharsku. Náročnou restaurátorskou práci dokázala vždy vyvážit odpočinkem při malbě vlastních obrazů – krajin, stromů, lidí a portrétů. Již v dětství obdivovala odvahu a prožitá dobrodružství polárních badatelů, zejména Roalda Amundsena. Opakované cesty na Island a Grónsko byly pro malířku splněným snem. Zamilovala se do islandské krajiny plné kamenů a mechu. Podvědomě jí připomínala sopky v okolí Loun, kde trávívala prázdniny. Stejně tak ji uchvátila nepopsatelná barevnost ledu a sněhu na největším ostrově na světě. Cítila blízkost k obyvatelům a jejich skromnému způsobu života. Přivezené skici a fotografie byly předlohou k severským obrazům, které budou mimo jiné vystaveny do 19. listopadu 2023 ve vodňanské galerii. Srdečně zveme!

Jitka Velková

Zpravodaj města Vodňany 10/2023

8. 9. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy LINDA - LIVE

4. 9. 2023

Vodňanské pověsti – Leporelo pro zvídavé děti

Tajemná vyprávění z minulosti našeho města uchovávají události z konkrétního historického období i časově neurčené. Fantazii nejsou kladeny žádné překážky, avšak příběhy znějí přesvědčivě. Mohou tak vzbudit zájem o město, jeho historii a tradice. Pověsti bezesporu stále patří mezi bohatství lidové slovesnosti, a to nejen na Vodňansku.

Zdejší krátké příběhy se staly inspirací pro šikovnou výtvarnici Ludmilu Plachtovou. Nakreslila zdařilé obrázky, které děti mohou zaujmout, obveselit a zejména mohou pomoci vše si dobře zapamatovat. Firma PTS s. r. o. Ing. Libora Zezuly ve spolupráci s grafikem Mgr. Štěpánem Viktorem připravila vydání leporela, které bylo vydáno za finanční podpory Jihočeského kraje – DP Podpora muzeí a galerií.

Dětský čtenář po jeho přečtení stojí však na pouhém počátku cesty za literárními a historickými poklady. Věříme, že předkládaný přehled stručných textů nejznámějších vodňanských pověstí s obrázky ho může přivést k vyhledávání dalších příběhů v knihách i k pozornému naslouchání současným vyprávěním, které se pověstmi teprve mohou stát. Leporelo již najdete v nabídce v městské galerie a infocentra.

Obrázek - Vodňanské pověsti – Leporelo pro zvídavé děti

24. 8. 2023