Aktuálně v Městském muzeu a galerii Vodňany

Městské muzeum, galerie a infocentrum uzavřeny

Vážení návštěvníci a příznivci,

v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronaviru COVID – 19 podle usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 s účinnosti od 12. října 2020 budou prohlídkové a návštěvnické prostory Městského muzea a galerie Vodňany včetně infocentra pro veřejnost uzavřeny, a to do odvolání. Pracovníci MaG Vodňany samozřejmě nadále pečují o muzejní a galerijní sbírky a připravují nové výstavy, vzdělávací akce i publikace. Badatelé mohou zasílat své dotazy e-mailem. Informace o změnách sledujte na webu či facebooku muzea či infocentra.

Děkujeme za podporu a určitě se na Vás budeme opět těšit v období rozvolnění nákazy!


Fotografie - Dny otevřených ateliérů 2020

12. 10. 2020

TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

Dne 26. srpna 2020 oslavili manželé Olga a Miroslav Hudečkovi, čestní občané města Vodňany,  diamantovou svatbu. Sňatek uzavřeli v roce 1960 na Staroměstské radnici v Praze. Oba se v roce 1977 podíleli na umělecké výzdobě tehdy nové budovy Základní devítileté školy v Bavorovské ulici. Opakovaně vystavovali svou tvorbu ve vodňanské galerii. V roce 2007 při příležitosti 30. výročí otevření „nové“ školy obdrželi od vedení města ocenění za dlouholetou propagaci Vodňan. Město a školu navštívili také v průběhu školní slavnosti v roce 2017. Opožděně blahopřejeme!

Foto Karel Burda

Obrázek - TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

Obrázek - TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

6. 10. 2020

Nezaměnitelný půvab obrazů nejen z města Písku

V neděli 4. října 2020 otevřel svým zpěvem a svérázným hudebním přednesem na přivezené harmonium Jaroslav Svoboda (Traband) výstavu výtvarníků, kteří se ve správný okamžik potkali nejen ve městě Písku, ale také ve vodňanské galerii. Zde společně vystavují poprvé a možná prý i naposled. Bezesporu si nenechte výstavu obrazů umělců (zleva) Ivy Petrové, Petra Mana, Jiřího Steinera a Luďka Kolouška, zcela osobitých malířů, které však spojuje zaujetí pro "kumšt", svérázný přístup k prožitku a především nápaditý humor. Autoři vystavených obrazů si zaslouží poděkování za ochotu uspořádat výstavu v nejistém období možného uzavření institucí. Můžete jim poděkovat i návštěvou, srdečně zveme!

Galerii lze navštěvovat jednotlivě i ve skupinkách v povoleném počtu dle pokynů vlády a Ministerstva zdravotnictví. Výstava bude snad přístupná do 22. listopadu 2020.

J. Velková, Foto Pavel Hrdina

Obrázek - Nezaměnitelný půvab obrazů nejen z města Písku

6. 10. 2020

Fotografie z komentovaných prohlídek leteckého badatele Petra Svobody

4. 10. 2020