Aktuálně v Městském muzeu a galerii Vodňany

Na rozloučenou

V neděli 28. května 2023 náš svět opustil výjimečný člověk – pan Hans Wüthrich, čestný občan Města Vodňany a emeritní tajemník města Aarwangen ve Švýcarsku.

V roce 1991 tamní vládní rada kantonu Bern vyzvala své obce k podpoře partnerského projektu. Jeho cílem bylo vybudování vzájemných trvalých vztahů mezi městy kantonu Bern a regionem jižních Čech, a to za podpory samosprávy, vzdělávání v otázkách správy města, společné výměny zkušeností a názorů včetně vytváření osobních vazeb mezi odpovědnými zástupci obcí. Městu Aarwangen byly přiděleny právě Vodňany. V následujícím roce pan Wüthrich navštívil naše město a setkal se s tehdejšími představiteli samosprávy. Odvezl si velmi pozitivní dojem a byl okouzlen jihočeskou krajinou i krásami Šumavy. Poté veškeré možné síly věnoval partnerskému projektu a podpoře rozvoje Vodňan. Partnerství mezi městy bylo schváleno městskými radami a uzavřena smlouva. Vodňany po dobu více jak deseti let mohly využívat finanční a morální podpory řady projektů pro zlepšení podmínek služeb města v sociální a zdravotní oblasti i ve zvelebení města. Vzájemné návštěvy občanů přinesly řadu kulturních a společenských počinů. Vzniklo mnoho osobních přátelství. Pokračovateli různých vzájemných aktivit jsou vodňanské Sdružení přátel města Aarwangenu a spolek Verein Freude der Stadt Vodnany ve Švýcarsku.

V roce 2012 pan Wüthrich právem obdržel titul čestného občana města Vodňan, který osobně převzal na slavnostním shromáždění na zdejší radnici. Později do úvodu fotografické knihy o Vodňanech napsal jeden ze svých oblíbených citátů z pera Franze Kafky: „Každý, kdo je schopen rozeznávat krásno, nikdy nezestárne.“ Hans Wüthrich v našich očích nikdy nezestárl a z našich srdcí nikdy neodešel.

Čest jeho památce!

Obrázek - Na rozloučenou

Foto: Karel Burda

31. 5. 2023

Fotografie z muzejní noci 2023

29. 5. 2023

Mokrá maturita v městské galerii

26. 5. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy Josef Milota Jihočeské snění

15. 5. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy Vodohospodářské podzemní stavby v českých městech

6. 5. 2023