Kontakty

Fakturační adresa:
 
Městské muzeum a galerie Vodňany
náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
IČ: 072192
 
Adresy:
 
Městská galerie
náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
tel: 383 379 194, 383 382 057
mag@vodnany.net
 
Městské muzeum (bývalá synagoga)
Majerova 153, 389 01 Vodňany
tel: 383 382 057, 731 013 957 (červen - září)
mag@vodnany.net
www.muzeumvodnany.cz
 
Zaměstnanci:
 
Marie Kočárníková
pokladní a průvodkyně městské galerie, prodej v galerii a v muzeu, správa sbírky textilu
kocarnikova@vodnany.net
 
Mgr. Jakub Samek
příprava a instalace muzejních a výtvarných výstav, správa muzejních a výtvarných sbírek
 
Vlasta Schánělcová
pracovnice infocentra, prodej v infocentru, správa informační databáze akcí a institucí na Vodňansku
info@vodnany.net
 
PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D.
prom. historička, správa knihovny starých tisků a archivu MaG, správa sbírky fotografií, redakční činnost, badatelské služby
pavla.stuchla@vodnany.net
 
Petr Totín
webmaster, Centrální evidence sbírek (CES), IT technika
petr.totin@vodnany.net
 
Mgr. Jitka Velková
ředitelka, programový a výstavní plán, publikační činnost, lektorská vzdělávací činnost, správa knihovny, správa sbírky archeologie a přírodních věd, badatelské služby
mag@vodnany.net