Archiv aktualit

Připnuto

Galerie uzavřena

Městská galerie ZAVŘENA z důvodu protiepidemických opatření.


Vodňanská galerie v novém

Jihočeský týdeník

Dobré místo pro život - Vodňanská galerie v novém

Obrázek - Vodňanská galerie v novém

27. února uplyne 170 let od narození Františ­ka Heritese, spisovatele, farmaceuta a muže, který stál u založení místního muzea a galerie.

Pokud by měl mož­nost zavítat do městské galerie v těchto dnech, jistě by se nestačil divit. Za dveřmi uzavřenými protiepidemiologickými opatřeními se zdá, že nezůstal kámen na kameni. Stálé ex­pozice mění své umístění a jsou stěhovány tam, kde je zrovna kousek prostoru, aby bylo možné oživit zdi novými malířskými nátěry. V Alešově síni byla vyměněna historická špaletová okna. Ani zaměst­nanci galerie se rozhodně ne­nudí. Pracují se sbírkovými předměty a věnují se jejich správě. Právě díky přepisům evidenčních karet se dá i v dnešních dnech učinit zásadní objevy. „Při inventari­zaci pozůstalosti Julia Zeyera jsme zjistili, že sádrovou so­chu Fauna, jejímž autorem je profesor Josef Mauder, míval tento známý spisovatel umís­těnou ve své koupelně," říká ředitelka galerie Jitka Velková. Zatímco jarní vlna restrikcí život v galerii uspala a pro péči o muzejní sbírky měli pracov­níci dostatek času, podzim přinesl velké rozdíly. „V sou­časné době jsme zahlceni do­tazy od badatelů a velmi často se jedná i o dost složitá téma­ta," pokračuje Jitka Velková.

Galerie bez návštěvníků působí opuštěně, na stěnách je stále instalována výstava Klubu vodňanských výtvar­níků, kterou ale nemělo mož­nost mnoho lidí vidět... V dů­sledku restrikcí byla otevřena pouhý týden. Co bude s vý­stavními prostory dál, ukáže čas. Pokud to doba umožní, na letošní rok je plánována na­příklad výstava prací žáků malíře Julia Mařáka s podtitu­lem Studoval jsem u Mařáka.

LUCIE HASILOVÁ, Jihočeský týdeník 17. 2. 2021

18. 2. 2021

160 let od narození Joži Uprky

Obrázek - 160 let od narození Joži Uprky

Na podzim uplyne 160 let od narození Joži Uprky, významného impresionistického malíře a dokumentátora jihomoravského folklóru. Obec Hroznová Lhota, kde výtvarník dne 12. ledna 1940 zemřel, vydala letošní stolní kalendář s jeho obrazy. Do výběru unikátních výtvarných děl byl také zařazen obraz Šohaj při senoseči ze sbírky Městského muzea a galerie Vodňany.

Foto Karel Burda

5. 2. 2021

Julius Zeyer na ČRo 2

1. 2. 2021

František

V prodeji nová kniha od Vlaďky Zborníkové o jejím manželovi Františku Zborníkovi, režisérovi a herci.

V době protiepidemických opatření možno rezervovat po telefonické domluvě na 383 382 057 nebo mag@vodnany.net.

Obrázek - František

23. 12. 2020

Pro sběratele i milovníky umění

Obrázek - Pro sběratele i milovníky umění

Před koncem roku Městské muzeum a galerie Vodňany vydává téměř pravidelně již od poloviny 90. let 20. století drobné kalendáříky, na které umisťuje obrazy ze své sbírky. Zpočátku dostávala přednost oceňovaná umělecká díla - Maškovo Jaro (které se právě chystá na výstavu do Prostějova), vodňanské akvarely Vojtěcha Kubašty či Madona s jehňátkem, významný dar manželů Novákových, zakladatelů nadace, apod. S novým miléniem se začalo rozhodnutí výběru řídit převážně výročím narození či úmrtí autora vybraného obrazu - letos například moravský malíř Joža Uprka (1861 - 1940). Případně byla upřednostněna kulturní osobnost našeho města - manželé Žahourovi, spisovatelé J. Holeček a J. Zeyer. Největší oblibě se však těší veduty. Snad nejrychleji sběratelé a návštěvníci rozebrali kalendářík s dřevorytem vodňanského kostela od J. Krejsy v roce 2014. Sbírka městské galerie zahrnuje řadu obrazů města s oblíbenými a opakovanými náměty. Tato díla byla vždy často vystavována a jejich výstavy hojně navštěvovány. Přesto výběr obrazu pro nový kalendářík může být kdykoliv objevný. Před dvěma roky se jím bezesporu stal akvarel "Vodňanský motiv", vzpomínka na malujícího lékaře Ladislava Horáka. Letošním překvapením při přípravě kalendáříku bylo zjištění, že dosud nebyl vybrán obraz s půvabným zákoutím mostu se sochou sv. Jana Nepomuckého. Blížící se nový rok 2021 tak bude provázet akvarel "Vodňanský kamenný most" jubilanta Ludvíka Vacka, který zde vystavoval v roce 1984. Zájemci mohou kalendářík získat v městské galerii a v infocentru.
J. Velková

18. 12. 2020

PF 2021

Vážení příznivci a přátelé Městského muzea a galerie Vodňany, děkujeme Vám za celoroční podporu navzdory současné situaci. Přejeme Vám pevné zdraví, příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok!

Těšíme se na Vás, jen co budeme moci otevřít.

Za vodňanské muzejníky Jitka Velková

Obrázek - PF 2021

17. 12. 2020

Ze zahájení výstavy Klubu vodňanských výtvarníků

Obrázek - Ze zahájení výstavy Klubu vodňanských výtvarníků

Přítomní výtvarníci

Obrázek - Ze zahájení výstavy Klubu vodňanských výtvarníků

Martin Řepa před svými díly ladí s manželkou Jitkou

Foto Karel Burda

14. 12. 2020

Nová setkání s malířem Janem Zrzavým

Obrázek - Nová setkání s malířem Janem Zrzavým

K 130. výročí narození malíře Jana Zrzavého vychází nová kniha Setkání se Zrzavým. Příběhy pamětníků, kteří se osobně setkali se slavným malířem, v knize dokreslují – z větší části dosud nepublikované – reprodukce obrazů, dopisy, pohlednice, náčrty, fotografie. Některé vzpomínky jsou zachyceny doslova na poslední chvíli.

Kniha nabízí možnosti mnohavrstevnatého bádání a pátrání ve stopách Jana Zrzavého, které se otiskly na Vodňansku – v ulicích a domech, v okolní krajině a srdcích některých obyvatel. Letmá zastavení i dlouhodobá přátelství s geniálním umělcem a neobvyklým člověkem zažívali Vodňanští v letech 1942 až 1958.

„Tak abychom to vzali vod začátku. Zrzavý sem přišel v roce čtyřicet dva, když byla válka. Vodešel z Prahy, protože se bál, že se tam něco semele. Chtěl bejt i se svejma vobrazama v bezpečí.“ vypráví Bedřich Reichl, malíř pokojů, narozen 1928, zemřel 2012, zaznamenáno dne 5. 1. 2012.

Prostřednictvím výpovědí místních poznáváme je samé a také atmosféru města ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století. Zároveň je nám dovoleno nahlédnout do skrytějších vrstev umělcovy osobnosti.

Autorka záměrně množství informací neinterpretuje. Ponechává čtenáři svobodu, aby se na umělce a jeho tvorbu díval jen svýma očima a na základě obohacené zkušenosti si vytvořil vlastní jedinečný názor.

Autorka knihy, Martina Havlínová, zakončila studium oboru Psychologie – Arteterapie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích prací na téma Život a dílo malíře Jana Zrzavého. Zdrojem informací bylo i pořizování jedinečných nahrávek výpovědí pamětníků J. Zrzavého. Je autorkou projektu Návrat malíře Jana Zrzavého do Vodňan a v roce 2013 organizátorkou a kurátorkou stejnojmenné výstavy v Městské galerii ve Vodňanech.

Více informací o knize je k dispozici na: www.setkanisezrzavym.cz

20. 11. 2020

Český Pařížan již není s námi

Ve středu 4. listopadu 2020 se s naším světem rozloučil český malíř a básník František Janula, který od roku 1968 žil převážně v Paříži. Ve své generaci se zařadil mezi významné tvůrce evropského výtvarného umění. Od roku 1996 se v Čechách konalo několik jeho výstav, které vznikly ve spolupráci s kurátorkou Irenou Mašíkovou, odbornou pracovnicí Prácheňského muzea v Písku, a s galeristou Jiřím Šuchmanem v zastoupení galerie Dorka v Domažlicích. Během letošního léta se s rozsáhlým výběrem z celoživotní tvorby Františka Januly návštěvníci setkávali v městské galerii ve Vodňanech. Autor se již nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit vernisáže, na které zazněly nejen francouzské skladby, ale především byly předneseny malířovy básně. Přítomní mu symbolicky zamávali na pozdrav a společnou fotografii zaslali do Paříže elektronickou poštou. I nyní se s mimořádným umělcem loučíme na dálku a děkujeme za umění, které zde pro naše poučení i potěšení zanechal.

Čest jeho památce!

František Janula

Foto: Archiv Ireny Mašíkové

18. 11. 2020