Archiv aktualit

Městské muzeum a galerie a infocentrum - otevírací doba

V červnu máme standardní otevírací dobu v městkém muzeu, městské galerii i infocentru, kde jsou opět k dispozici elektrokola k zapůjčení.


Kreslení portrétů v galerii

Děti ze ZUŠ Vodňany přijaly výzvu MaG a navštívily výstavu Restaurované portréty ze sbírky MaG Vodňany a přišly si nakreslit portréty.

Obrázek - Kreslení portrétů v galerii

20. 5. 2020

Příležitost pro mladé výtvarníky

Obrázek - Příležitost pro mladé výtvarníky

14. 5. 2020

Výstava spisovatele Jana Bauera prodloužena

Výstava spisovatele Jana Bauera po nuceném přerušení je prodloužena od 12. května do 21. června 2020.

V květnu otevřeno v úřední hodiny Městského úřadu Vodńany. Od 2. června bude otevřeno i o víkendech.

Obrázek - Výstava spisovatele Jana Bauera prodloužena

11. 5. 2020

85. narozeniny

30. dubna 2020 slaví Miroslav Hudeček 85. narozeniny a 60 let společného života s manželkou Olgou. Oba jsou čestnými občany Města Vodňany. Přejeme jen vše dobré.

Pracovníci MaG Vodňany

Obrázek - 85. narozeniny

30. 4. 2020

14. 4. 2020

Když je v galerii a v infocentru zavřeno…

Ve čtvrtek 12. března t. r. se konala v městské galerii dosud poslední letošní přednáška. Pozvání přijala Mgr. Ina Píšová, která návštěvníky provedla historií legionářské anabáze svého pradědečka Jana Kouby z nedalekých Pasek a také zážitky ze své cesty po Transibiřské magistrále z Moskvy do Vladivostoku. Vše zaznamenala v knížce, která získala cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2018. Všichni přítomní věděli, že se nyní naše galerie uzavře z důvodu koronavirové epidemie a v naplánovaném programu nebudeme moci pokračovat. Většina návštěvníků domů nespěchala a jakoby si chtěla atmosféru cestovatelského setkávání, co nejdéle užít. V pátek 13. března ráno jsme ještě otevřeli infocentrum, kde jsme rozdávali letáčky s informacemi o nouzovém stavu. V poledne na základě pokynů z Asociace turistických informačních center bylo však také infocentrum pro veřejnost uzavřeno. Brzy dorazily zprávy od našich kolegů z muzeí Jihočeského kraje a z Národního muzea, že všichni museli opustit svá pracoviště a pracovní aktivity téměř omezit. Městské muzeum a galerie Vodňany svou interní činnost nepřerušilo. Ukázalo se, že za měsíc uzavření se toho dá stihnout skutečně hodně.

Začali jsme stěhovat nábytek v prostorách galerie a paní Pavla Hortová s velkým nasazením vyčistila všechny koberce v expozicích i kancelářích. Navíc pro všechny muzejníky obratem našila slušivé vzorované roušky. Děkujeme! Pan Radek Varyš ochotně přispěchal a přeinstaloval v depozitáři archeologie, textilu a numismatiky světla tak, abychom mohli nainstalovat nové police k uložení restaurovaných korouhví a praporů. Sbírku geologických nálezů jsme přestěhovali do nového hlavního depozitáře ve dvoře radnice. Nyní stěhujeme předměty řemeslné výroby. Ve vodňanské sbírce se nachází více než 14 tisíc předmětů. Škodí jim nejen vlhkost, vysoká teplota a biologičtí škůdci, ale především prach. Sbírkové předměty je potřeba před uložením na určené místo vždy správně a řádně očistit. Nutné je bezchybné zapsání do elektronické evidence. Celkově se vždy jedná o časově náročnou činnost. Také infocentrum jsme nenechali bez povšimnutí a vše vystěhovali, aby pan Václav Iral mohl opadané zdi vyštukovat a následně vybílit. Po řádném úklidu je již nábytek na svém místě a plní se zbožím a letáčky pro budoucí návštěvníky. Ve spolupráci s firmou PTS Vodňany bylo vytištěno aktualizované vydání letáku Putování za vodňanskými mlýny a v tiskárně se už tiskne dotisk Průvodce po vodňanských památkách. Vše najdete k přečtení i vytištění na webových stránkách infocentra. Díky elektronickým technologiím jsme nepřerušili činnost poradny pro badatele – historiky i vlastivědné nadšence, kteří se nepřetržitě ozývají.

Smutné autory domluvených výstav a přednášek i všechny zájemce o ně snad potěšíme sdělením, že nebudou chybět v budoucím kulturním programu, až budeme moci znovu otevřít. Všem přejeme zdraví a těšíme se na Vás!

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 4/2020

6. 4. 2020

Nejpilnější spisovatel má narozeniny

Na Bílou sobotu 11. dubna 2020 spisovatel Jan Bauer, literární rekordman, čestný občan města Vodňany a zakladatel Zeyerových Vodňan, pravidelného setkání jihočeských spisovatelů a jejich přátel s žáky, studenty a zájemci o literaturu na Vodňansku, oslaví 75. narozeniny. Původně plánovanou oslavu na vernisáži výstavy Festival knih Jana Bauera v neděli 1. března t. r. v městské galerii musel odložit ze zdravotních důvodů. Návštěvníci a kamarádi mu aspoň na dálku přáli brzký návrat z nemocnice domů a především uzdravení. Doufali, že se společně setkají na plánovaných akcí letošních „Zeyerovek“. Ty se však z důvodu koronavirové pandemie odkládají na podzim. Naštěstí si díky bezkontaktním technologiím můžeme s Janem Bauerem psát či volat a také čtenáři Zpravodaje přečíst následující krátký rozhovor (s Honzou si tykáme).

 

Na vernisáž tvých knih přišlo padesát gratulantů a smutek nad tvou nepřítomností vystřídala starost. Jak se ti nyní daří a co v čase, kdy nemůžeš cestovat za čtenáři do knihoven po celé republice, děláš a co tě potěšilo?

„Bohužel mi vernisáž překazila silná chřipka, která těsně předešla koronavirovou epidemii. Teď už jsem naštěstí zdráv, tak čas trávím především psaním další historické detektivky, která se bude jmenovat Vraždící golem. Vyjít by měla ještě letos.“

 

Patříš mezi osobnosti, které naše malé město mezi širokou veřejností proslavily. Než ses nedávno odstěhoval do Českých Budějovic, museli jsme v muzeu pravidelně zodpovídat dotazy, zda skutečně ve Vodňanech bydlíš, jestli jsme tě někdy viděli apod.? Byla to náhoda (pro nás bezesporu šťastná), že jste s manželkou zakoupili dům pod Račickým vrchem?

„Byla to úplná náhoda. Bydleli jsme v Praze a o víkendu jsme jezdívali s manželkou na tchánovu chatu na Berounce. Ne vždy jsme se však s manželčinými rodiči shodli. Však to jistě všichni znáte. Proto jsme hledali něco vlastního a vzhledem k tomu, že jsem tehdy, bylo to v roce 1973, pracoval v Zemědělských novinách, narazil jsem tady na inzerát na chalupu u Vodňan. Odpověděl jsem jako první, domluvili jsme se s majitelem a stali se z nás chalupáři. V roce 1998 jsme se sem přestěhovali natrvalo a já tady vydržel až do vážného onemocnění manželky.“

 

Proslul jsi jako autor historické detektivky převážně z období středověku. Čtenářský rozhled a dějepisné znalosti jsi zúročil v knihách o panovnících a šlechtických rodech. Věnoval si se ale i poutnickým knihám o historii české krajiny. Navštěvuješ také historické objekty a hrady – máš některé v oblibě? Případně, který hrad jsi dosud v Čechách nenavštívil, přestože bys o to stál?

„Samozřejmě české a moravské hrady a zámky a jejich historie jsou mou velkou vášní. Není však v mých silách spatřit skutečně všechny. Asi nejraději mám zámek v Českém Krumlově, protože jsem v tomto městě žil v 60. letech minulého století. Ale rád mám také zámek v Telči nebo v Jindřichově Hradci či v Třeboni.“

 

Výstavu v městské galerii, která byla otevřena pouze devět dní, se budeme snažit prodloužit, aby nezůstala nedostupná pro všechny zájemce. Téměř stovku vystavených knih (většina je z fondu Městské knihovny Vodňany) jsi doplnil publikacemi ze spisovatelských počátků s ekologickými tématy a rozhovory s vybranými osobnostmi, ale také knížkami, které jsi nevydal pod svým jménem. Co tě vedlo k používání pseudonymů, a to zvláště k těm ženským?

„To byl nápad nakladatele. Chtěl ode mne milostný historický román a domníval, že pokud bude na něm podepsána žena, bude to věrohodnější a hlavně se kniha bude lépe prodávat. A tak vznikla Anna Březinová a později také Viola Slavíková.“

 

Nelze se nezeptat, na jakou knihu se mohou čtenáři těšit a kolikátá to již bude v pořadí?

„Všechno záleží na tom, kdy se po epidemii otevřou knihkupectví. Ale už teď si mohou zájemci objednat na webových stránkách nakladatelství MOBA Brno mé romány Všude číhá smrtVěčný je jen Bůh. V květnu by měla vyjít další kniha s názvem Než přijde kat. Kolikátá to bude? Tuším asi 190.“

 

Děkuji nejen za rozhovor, ale i za tvůj přátelský vztah k našemu městu. Přeji zdraví, optimismus, pohodu a stálý úspěch u věrných čtenářek a čtenářů!

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 4/2020

Obrázek - Nejpilnější spisovatel má narozeniny

3. 4. 2020

Silní chlapci

V pondělí 9. března se zavřely dveře městské galerie za výstavou Hry a klamy z IQLANDIA Liberec, která se do zdejších prostor vrátila v obměněné podobě po třech letech. Navštívilo ji 1283 zájemců, z toho 54 tříd a skupin. Pochopitelně nechyběli žáci vodňanských škol, ale přijeli i děti z Bavorova, Cehnic, Sedlice a Strunkovic nad Blanicí. Mateřská škola z Blatné k nám vyslala plný autobus dětí. Přidali se chlapci z přírodovědeckého kroužku DDM, klienti z Chelčického domova sv. Linharta, mladí hasiči z Pražáku, členové Klubu Pavučina, studenti z IQ kroužku Gymnázia i členky Sdružení aktivních seniorů, skautky a skauti z Křemže aj. Výstavu si všichni mohli užít díky vydatné pomoci žáků 1. ročníku Středního odborného učiliště služeb Vodňany oboru strojní mechanik, kteří pomohli těžké exponáty přemístit do 2. patra budovy radnice a po ukončení výstavy je nanosit zpět do nákladního vozu. Za odměnu si mezitím přišli již nainstalované hlavolamy užít jako ostatní (viz foto). Děkujeme jim, panu řediteli Mgr. Pavlu Kotálovi a panu učiteli Ing. Lubomíru Volmůtovi za vydatnou pomoc. Poděkování přináleží také Městu Vodňany, které podpořilo v rozpočtu MaG Vodňany náklady na zapůjčení oblíbené výstavy.

J. Velková

Obrázek - Silní chlapci

10. 3. 2020

Fotografie z vernisáže výstavy Festival knih Jana Bauera

Obrázek - Fotografie z vernisáže výstavy Festival knih Jana Bauera

2. 3. 2020