Archiv aktualit

Papírový model opět pomáhá

V úterý 27. června 2023 převzal P. Josef Prokeš v městské galerii malý dárek pro kostel Narození Panny Marie. V průběhu první poloviny roku si 63 zájemců zakoupilo papírový model, vytvořený studentem architektury Davidem Valentou na podporu vodňanské dominanty. Navíc si 16 návštěvníků výstavy paní Zuzany Návarové zakoupilo kresbu ze skicáku, který výtvarnice poskytla také ve prospěch našeho kostela. Celkem bylo předáno 7 900 Kč. Děkujeme všem, zejména Zuzce a Davidovi. Papírový model je nadále v prodeji v infocentru pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet nejen svou dovednost a zároveň se zapojit do záchrany významné stavby Vodňan.

Foto Marie Kočárníková

Obrázek - Papírový model opět pomáhá

28. 6. 2023

Za obrazy z Vodňan do Písku

Prácheňské muzeum v Písku připravilo rozsáhlou výstavu obrazů z dílny písecké rodiny Skálů. Malíř František Skála (1817 – 1893) je také autorem třech obrazů ze sbírky Městského muzea a galerie Vodňany, které byly nejdříve restaurovány paní Ivou Petrovou a poté na mimořádnou výstavu zapůjčeny. Velmi cenným obrazem je romantická kompozice Pohled na Vodňany. Jedná se o neobvyklý panoramatický výjev od Číčenic, který zachycuje nejen naše město před přestavbou kostela Narození Panny Marie, ale i horizont s poutním místem na Lomci, novým zámkem v Libějovicích a obcí Chelčice. K výstavě byl vydán zdařilý katalog, který zahrnuje nové poznatky o dvou generacích malířské rodiny a přehled vystavených děl. Výstavu je možné navštívit do 3. září 2023.

Obrázek - Za obrazy z Vodňan do Písku

22. 6. 2023

Na rozloučenou

V neděli 28. května 2023 náš svět opustil výjimečný člověk – pan Hans Wüthrich, čestný občan Města Vodňany a emeritní tajemník města Aarwangen ve Švýcarsku.

V roce 1991 tamní vládní rada kantonu Bern vyzvala své obce k podpoře partnerského projektu. Jeho cílem bylo vybudování vzájemných trvalých vztahů mezi městy kantonu Bern a regionem jižních Čech, a to za podpory samosprávy, vzdělávání v otázkách správy města, společné výměny zkušeností a názorů včetně vytváření osobních vazeb mezi odpovědnými zástupci obcí. Městu Aarwangen byly přiděleny právě Vodňany. V následujícím roce pan Wüthrich navštívil naše město a setkal se s tehdejšími představiteli samosprávy. Odvezl si velmi pozitivní dojem a byl okouzlen jihočeskou krajinou i krásami Šumavy. Poté veškeré možné síly věnoval partnerskému projektu a podpoře rozvoje Vodňan. Partnerství mezi městy bylo schváleno městskými radami a uzavřena smlouva. Vodňany po dobu více jak deseti let mohly využívat finanční a morální podpory řady projektů pro zlepšení podmínek služeb města v sociální a zdravotní oblasti i ve zvelebení města. Vzájemné návštěvy občanů přinesly řadu kulturních a společenských počinů. Vzniklo mnoho osobních přátelství. Pokračovateli různých vzájemných aktivit jsou vodňanské Sdružení přátel města Aarwangenu a spolek Verein Freude der Stadt Vodnany ve Švýcarsku.

V roce 2012 pan Wüthrich právem obdržel titul čestného občana města Vodňan, který osobně převzal na slavnostním shromáždění na zdejší radnici. Později do úvodu fotografické knihy o Vodňanech napsal jeden ze svých oblíbených citátů z pera Franze Kafky: „Každý, kdo je schopen rozeznávat krásno, nikdy nezestárne.“ Hans Wüthrich v našich očích nikdy nezestárl a z našich srdcí nikdy neodešel.

Čest jeho památce!

Obrázek - Na rozloučenou

Foto: Karel Burda

31. 5. 2023

Fotografie z muzejní noci 2023

29. 5. 2023

Mokrá maturita v městské galerii

26. 5. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy Josef Milota Jihočeské snění

15. 5. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy Vodohospodářské podzemní stavby v českých městech

6. 5. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy Tvořím, tedy jsem III.

2. 5. 2023

Týdeník Strakonicko: Na Karla Kupku ve Vodňanech nezapomínají

Obrázek - Týdeník Strakonicko- Na Karla Kupku ve Vodňanech nezapomínají

11. 4. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy Karel Kupka - otec a syn

3. 4. 2023