Archiv aktualit

Nová setkání s malířem Janem Zrzavým

Obrázek - Nová setkání s malířem Janem Zrzavým

K 130. výročí narození malíře Jana Zrzavého vychází nová kniha Setkání se Zrzavým. Příběhy pamětníků, kteří se osobně setkali se slavným malířem, v knize dokreslují – z větší části dosud nepublikované – reprodukce obrazů, dopisy, pohlednice, náčrty, fotografie. Některé vzpomínky jsou zachyceny doslova na poslední chvíli.

Kniha nabízí možnosti mnohavrstevnatého bádání a pátrání ve stopách Jana Zrzavého, které se otiskly na Vodňansku – v ulicích a domech, v okolní krajině a srdcích některých obyvatel. Letmá zastavení i dlouhodobá přátelství s geniálním umělcem a neobvyklým člověkem zažívali Vodňanští v letech 1942 až 1958.

„Tak abychom to vzali vod začátku. Zrzavý sem přišel v roce čtyřicet dva, když byla válka. Vodešel z Prahy, protože se bál, že se tam něco semele. Chtěl bejt i se svejma vobrazama v bezpečí.“ vypráví Bedřich Reichl, malíř pokojů, narozen 1928, zemřel 2012, zaznamenáno dne 5. 1. 2012.

Prostřednictvím výpovědí místních poznáváme je samé a také atmosféru města ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století. Zároveň je nám dovoleno nahlédnout do skrytějších vrstev umělcovy osobnosti.

Autorka záměrně množství informací neinterpretuje. Ponechává čtenáři svobodu, aby se na umělce a jeho tvorbu díval jen svýma očima a na základě obohacené zkušenosti si vytvořil vlastní jedinečný názor.

Autorka knihy, Martina Havlínová, zakončila studium oboru Psychologie – Arteterapie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích prací na téma Život a dílo malíře Jana Zrzavého. Zdrojem informací bylo i pořizování jedinečných nahrávek výpovědí pamětníků J. Zrzavého. Je autorkou projektu Návrat malíře Jana Zrzavého do Vodňan a v roce 2013 organizátorkou a kurátorkou stejnojmenné výstavy v Městské galerii ve Vodňanech.

Více informací o knize je k dispozici na: www.setkanisezrzavym.cz

20. 11. 2020

Český Pařížan již není s námi

Ve středu 4. listopadu 2020 se s naším světem rozloučil český malíř a básník František Janula, který od roku 1968 žil převážně v Paříži. Ve své generaci se zařadil mezi významné tvůrce evropského výtvarného umění. Od roku 1996 se v Čechách konalo několik jeho výstav, které vznikly ve spolupráci s kurátorkou Irenou Mašíkovou, odbornou pracovnicí Prácheňského muzea v Písku, a s galeristou Jiřím Šuchmanem v zastoupení galerie Dorka v Domažlicích. Během letošního léta se s rozsáhlým výběrem z celoživotní tvorby Františka Januly návštěvníci setkávali v městské galerii ve Vodňanech. Autor se již nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit vernisáže, na které zazněly nejen francouzské skladby, ale především byly předneseny malířovy básně. Přítomní mu symbolicky zamávali na pozdrav a společnou fotografii zaslali do Paříže elektronickou poštou. I nyní se s mimořádným umělcem loučíme na dálku a děkujeme za umění, které zde pro naše poučení i potěšení zanechal.

Čest jeho památce!

František Janula

Foto: Archiv Ireny Mašíkové

18. 11. 2020

Muzeum hrou

Městské muzeum a galerie Vodňany, pokud není zavřeno, nabízí návštěvníkům širokou škálu výstav, přednášek a příležitostných koncertů. Nedílnou součástí kulturní nabídky jsou také lektorské programy pro školy i veřejnost a komentované prohlídky expozic, výstav i stavebních památek ve městě. Programy probíhají ve výstavních prostorách muzea a galerie, v městské baště a kostele. Jejich součástí je nejen společná prohlídka, ale také promítání, pracovní listy či soutěž. Cílem programů je rozšíření výuky v oblasti regionální historie a estetické výchovy pro všechny věkové kategorie. Výstavní sály městské galerie lze využít pro samostatné vyučování výtvarné a estetické výchovy. K dispozici jsou podložky na kreslení, malířské stojany a barevné sedáky, které byly pořízeny díky aktivitám a dotaci Místní akční skupiny Vodňanská ryba.

Městské muzeum a galerie Vodňany za podpory Jihočeského kraje vydalo nový leták „Muzeum hrou“, který je souhrnem současné nabídky programů pro školy a veřejnost a který zdařile ilustrovala Ludmila Plachtová. Současná distanční výuka sice neumožňuje nabídku reálně využít, ale vždy platí, že štěstí přeje připraveným. Letáky po jejím skončení určitě nabídneme pedagogům ve Vodňanech i okolí. Pro nedočkavé je již nyní vystaven na muzejním webu: www.muzeumvodnany.cz. V případě zájmu o zaslání, pište na e-mail: mag@vodnany.net.

Těšíme se, že budete mít chuť přijít nejen z důvodů studia, vzdělávání, ale také se pobavit!

J. Velková

Obrázek - Muzeum hrou

4. 11. 2020

Fotografie - Dny otevřených ateliérů 2020

12. 10. 2020

TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

Dne 26. srpna 2020 oslavili manželé Olga a Miroslav Hudečkovi, čestní občané města Vodňany,  diamantovou svatbu. Sňatek uzavřeli v roce 1960 na Staroměstské radnici v Praze. Oba se v roce 1977 podíleli na umělecké výzdobě tehdy nové budovy Základní devítileté školy v Bavorovské ulici. Opakovaně vystavovali svou tvorbu ve vodňanské galerii. V roce 2007 při příležitosti 30. výročí otevření „nové“ školy obdrželi od vedení města ocenění za dlouholetou propagaci Vodňan. Město a školu navštívili také v průběhu školní slavnosti v roce 2017. Opožděně blahopřejeme!

Foto Karel Burda

Obrázek - TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

Obrázek - TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

6. 10. 2020

Nezaměnitelný půvab obrazů nejen z města Písku

V neděli 4. října 2020 otevřel svým zpěvem a svérázným hudebním přednesem na přivezené harmonium Jaroslav Svoboda (Traband) výstavu výtvarníků, kteří se ve správný okamžik potkali nejen ve městě Písku, ale také ve vodňanské galerii. Zde společně vystavují poprvé a možná prý i naposled. Bezesporu si nenechte výstavu obrazů umělců (zleva) Ivy Petrové, Petra Mana, Jiřího Steinera a Luďka Kolouška, zcela osobitých malířů, které však spojuje zaujetí pro "kumšt", svérázný přístup k prožitku a především nápaditý humor. Autoři vystavených obrazů si zaslouží poděkování za ochotu uspořádat výstavu v nejistém období možného uzavření institucí. Můžete jim poděkovat i návštěvou, srdečně zveme!

Galerii lze navštěvovat jednotlivě i ve skupinkách v povoleném počtu dle pokynů vlády a Ministerstva zdravotnictví. Výstava bude snad přístupná do 22. listopadu 2020.

J. Velková, Foto Pavel Hrdina

Obrázek - Nezaměnitelný půvab obrazů nejen z města Písku

6. 10. 2020

Fotografie z komentovaných prohlídek leteckého badatele Petra Svobody

4. 10. 2020

Fotografie z koncertu - Komorní festival Váši Příhody

25. 9. 2020

Nadace města Vodňany

vypisuje

22. ročník studentské a žákovské odborné činnosti ve školním roce 2020/2021

 

Témata:

Vodňany a Vodňansko v historické a současné literatuře

při příležitosti 180. výročí narození spisovatele Julia Zeyera (1841 – 1901) a 170. výročí narození spisovatele Františka Heritese (1851 – 1929)

 

Vzpomínky absolventů dívčí a chlapecké školy ve Vodňanech

připomínka dostavby chlapecké školy v roce 1900 a dostavby dívčí školy 1901 v nynější budově v Alešově ulici

 

Má zkušenost s distanční výukou v době pandemie covid – 19

 

Termín podání přihlášky do 30. října 2020.

15. 9. 2020

Fotografie z vernisáže výstavy Ivana Záleská PODOBY ŽIVOTA V CYKLECH

3. 9. 2020