Zasílání informací na váš mail


Chcete být včas informováni o výstavách, přednáškách, koncertech, nebo dalších aktivitách? Zaregistrujte se ...


Informován/a chci být o:opište zobrazená písmena/čísla

*
(bližší informace naleznete níže)* povinný údajVážení spolupracovníci a příznivci Městského muzea a galerie Vodňany,

obracíme se na Vás s žádostí o udělení souhlasu se zpracováním Vašich základních osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) pro další poskytování zpráv o dění v Městském muzeu a galerii Vodňany. Předkládáme Vám ji v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Směrnice je platná od 25. 5. 2018.

Dovolujeme si Vás požádat jakožto stávající či budoucí odběratele našich pozvánek a dalších aktuálních sdělení o činnosti Městského muzea a galerie Vodňany nebo svých spolupracujících institucí a organizací (tiskové zprávy, elektronické či tištěné pozvánky na výstavy a akce, další elektronické a tištěné propagační materiály aj.) o udělení potřebného souhlasu na dobu 5 let k tomu, abychom Vás mohli i nadále informovat o muzejní činnosti.

Souhlas udělujete organizaci Městské muzeum a galerie Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ 072 192, příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. Pr, vložka 673, zastoupené Mgr. Jitkou Velkovou. Budeme rádi, když nám Váš souhlas udělíte, protože Městské muzeum a galerie Vodňany pro Vás připravuje řadu výstav a akcí, o které jistě nechcete přijít.


 1. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: mag@vodnany.net nebo dopisu na adresu: Městské muzeum a galerie Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno referentem správy osobních údajů.
 3. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí osobě.
 4. Zároveň Vás informujeme, že podle směrnice o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět;
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás (gdpr@muvodnany.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.