Vstupné

· dospělý návštěvník 40,-
· dítě od 6 do 15 let, student, senior nad 65 let, držitel průkazu ZTP 20,-
· dítě do 6 let zdarma
· rodinná vstupenka (2 dospělí, 1 – 3 děti od 6 do 15 let) 80,-
· skupinová vstupenka (žáci a studenti nad 5 osob) 10,-/osobu (pedagogický dozor - zdarma)
· návštěva lektorského programu 20,-
· návštěva přednášky 30,-
· ostatní akce dle nákladů stanovuje ředitel
· držitelé průkazu Asociace Českých a moravskoslezských muzeí a galerií zdarma
· držitelé průkazu Zväzu múzeí Slovenska zdarma
· držitelé průkazu ICOMOS zdarma
· držitelé průkazu Národního památkového ústavu zdarma
· držitelé průkazu Sachsische Landesstelle für Museumswesen zdarma
 

 Zväz múzeí Slovenska

 

Volný vstup
18. duben Mezinárodní den ochrany památek
18. květen Mezinárodní den muzeí
1. červen Mezinárodní den dětí - Den dětí v muzeu
2. víkend v září Dny evropského kulturního dědictví (EHD)
ostatní akce dle programu stanovuje ředite
  změna vyhrazena

 

Ceník platný od 1. 4. 2022