Vstupné

· dospělý návštěvník 20,-
· dítě od 6 let, důchodce, student 10,-
· dítě do 6 let zdarma
· rodinná vstupenka (2 dospělí, 1 - 3 děti od 6 let) 45,-
· skupinová vstupenka (žáci a studenti nad 5 osob) 5,-/osobu (pedagogický dozor - zdarma)
· návštěva vernisáže zdarma
· návštěva přednášky 20,-
· držitelé průkazu Asociace Českých a moravskoslezských muzeí a galerií zdarma
· držitelé průkazu Zväzu múzeí Slovenska zdarma
· držitelé průkazu ICOMOS zdarma
· držitelé průkazu Národního památkového ústavu zdarma
· držitelé průkazu Sachsische Landesstelle für Museumswesen zdarma
 

 Zväz múzeí Slovenska

 

Volný vstup
18. duben Mezinárodní den ochrany památek
18. květen Mezinárodní den muzeí
1. červen Mezinárodní den dětí - Dětský den v muzeu
2. víkend v září Evropské dny
  změna vyhražena