Z dějin knihovny Městského muzea a galerie Vodňany

Pro první půlstoletí existence městského muzea ve Vodňanech, zřízeného rozhodnutím zastupitelstva královského města Vodňan z 19. května 1904, se naprosto nedostává spolehlivých informací o tom, zda mělo i samostatnou knihovnu, třebaže od počátku získávalo do svého sbírkového fondu i knihy. Až do roku 1955 bylo organizačně spojeno s městským archivem a správce muzea býval zároveň městským archivářem. Příruční knihovna, jejíž existenci lze předpokládat, pravděpodobně bývala oběma společná. Některé příručky také mohly sloužit úředníkům správy města přímo v jejich kancelářích (např. sbírky zákonů a nařízení). Muzeum i městský archiv včetně spisovny se téměř neustále potýkaly s problémy, opakovaně vyvolávanými redukcemi a změnami vykázaných prostor v budově městského úřadu, zvýrazněnými zvláště v období 2. světové války a krátce po ní. Tehdejší městský archivář Jan Prajer krátce po válce obnovil evidenci muzejních předmětů a pořádal knihovnu. K vyčlenění městského archivu došlo v důsledku vládního nařízení č. 29/1954 Sb. Převeden byl nejprve do nově zřízeného okresního archivu ve Vodňanech a po zániku vodňanského okresu (1960) do správy okresního archivu ve Strakonicích. Ve Státním okresním archivu ve Strakonicích jsou fondy Archiv města Vodňany, Městský národní výbor Vodňany a mnohé další související uloženy dodnes.

O budování příruční odborné knihovny a rozšiřování sbírek vodňanského muzea včetně knihovních a řešení nezbytných prostorových záležitostí se výrazněji přičinil Miloš Veselý, od roku 1952 správce tehdejšího Heritesova městského musea a do roku 1976 ředitel Městského muzea a galerie ve Vodňanech, částečně vedle toho tajemník Městského národního výboru ve Vodňanech. Kromě založení městské galerie (1967) patří k významným počinům jeho období získání předmětů z pozůstalosti rodiny Františka Heritese včetně rodové knihovny.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století za ředitele Jiřího Pazdery (1976 – 1993) historickou Knihovnu M. Havla Gelasta Vodňanského i staré tisky ze sbírkového fondu odborně zpracoval Karel Pletzer, CSc.

Současné převažující zaměření příruční odborné knihovny Městského muzea a galerie Vodňany odpovídá charakteru sbírkového fondu a činnosti muzea: regionální dějiny, dějiny umění, literatura, rybářství.

PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D.

Osobní knihovny ve fondu Městského muzea a galerie