Knihovna Blahomíra Žahoura

Pracovní název: Knihovna Blahomíra Žahoura
 
Původce: PhDr. Blahomír Žahour (1889 – 1972), vodňanský rodák, středoškolský profesor, činný mj. krajansky ve Vídni, zakladatel a mecenáš městské galerie ve Vodňanech
 
Uložení: zvláštní skříň
 
Rozsah: v evidenci 688 sv., z toho 3 ks nedohledány při inventuře 2001, 4 ks odepsány 2002, plánován odpis 198 ks
 
Osud po úmrtí držitele: převzato pravděpodobně na základě závěti
 
Charakteristika: česká a světová beletrie a poezie ve vydáních z 20. století, literatura o 2. světové válce, díla antických klasiků, jazykověda česká a latinská, české krajanské školství ve Vídni, zdravověda
 
Individualizované známky:
podpisy ne
věnování velmi vzácně
vpisky ojediněle, v určitém druhu publikací (učebnice) ano
ex libris ojediněle