My a média

VIVAT EXLIBRIS

Československý spolek sběratelů a přátel exlibris byl založen dne 16. 11. 1918. Již v roce 1920 vydal první číslo spolkového listu Knižní značka. Současný spolek sdružuje sběratele drobné grafiky i bibliofilií, jejich tvůrce i paměťové instituce, ve kterých grafickou tvorbu vystavuje. S jeho bohatou a zajímavou činností se můžeme bez přerušení setkávat tak po více než sta let až doposud. V letošním roce si pro místo konání Jarního spolkového dne vybral město Vodňany. V sobotu 11. května 2024 v dopoledních hodinách se zaplnila velká zasedací síň Městského úřadu účastníky celostátního setkání sběratelů a výtvarníků. Probíhala živá diskuse, žádaná výměna výtvarných dílek i jejich prodej. Odpoledne byly v městské galerii slavnostně otevřeny tři výstavní kolekce. Aktuální českou tvorbu představuje soubor XVII. Trienále českého exlibris 2023. Zajímavá je mezinárodní prezentace a spolupráce a s italskými grafiky „23 + 23“. Jistě nebylo lehké vybrat 23 nejlepších grafiků z Itálie a 23 nejlepších grafiků z Čech, ale podařilo se. Třetí narozeninová výstava je dílem Miroslava Petříka z Týna nad Vltavou, který je současným předsedou Spolku sběratelů a přátel exlibris. Grafik dlouhodobě spolupracuje s MaG Vodňany a řada návštěvníků si z galerie již odnesla půvabný obrázek vodňanského kostela. Vernisáž byla obohacena vystoupením saxofonistek, žákyň Jiřího Šimoníka, ZUŠ Vodňany, a také oborovými přednáškami s promítáním. Pan Alois Sassmann pohovořil o díle Jaroslava Lukavského (1924 – 1984) a pan Karel Žižkovský o tvorbě Zdeňka Mézla (1934 – 2016). Zároveň se podělil o téměř padesát let starou vzpomínku. V roce 1976 uváděl ve vodňanské galerii výstavu malíře Karla Oberthora (1921 – 1996). Byl pak mile překvapen, že v archivu MaG Vodňany jsou zachovány plakáty, pozvánky a také fotografie, na kterých našel nejen sebe, ale také svou maminku, dcerku a přátele (viz foto).

Soubor vystavené grafiky a exlibris charakterizuje vyřčený citát: „Na tak malém prostoru – tolik úžasného umění“. Přijít se podívat je možné do 30. června 2024. Srdečně zveme.

Jitka Velková, Zpravodaj města Vodňany 2024/6

Obrázek - VIVAT EXLIBRIS

14. 5. 2024


Výtvarník Jakub Sajler zaujme i ve Vodňanech

25. 4. 2024

Z tisku: Jihočeši v Americké občanské válce

Obrázek - Z tisku- Jihočeši v Americké občanské válce

17. 2. 2024

Z tisku: Jak by vypadaly pravěké kopřivové šaty?

Obrázek - Z tisku- Jak by vypadaly pravěké kopřivové šaty-

17. 2. 2024

Nežít zbytečně

Od roku 1989 se pan Stanislav Schneedorf z Volar snaží o záchranu drobných sakrálních památek na Šumavě. Své úsilí popsal pro Český rozhlas následujícím slovy:

„Během svých toulek po šumavských stezkách, opuštěných a zničených osadách, podél potoků a řek a po lesních samotách jsem zjistil, že na těchto místech zanechal člověk leckde svou duchovní stopu, která z různých důvodů upadla v zapomnění, ale zaslouží si, aby nejenom nás, obyvatele Šumavy, ale i přespolní návštěvníky a turisty stále provázela.“

Původní stav křížků či Božích muk nejdříve fotografuje, poté čistí, opravuje ve vlastní režii a opět fotografuje. Sbírku fotografií a příběhy s nimi spojené vložil již do dvou vydaných knih. Činorodý muž, který se věkem blíží neuvěřitelné devadesátce, o své zálibě přednáší (ve Vodňanech v loňském roce) i vystavuje fotografie znovuvzkříšených památek z milované Šumavy. Soubor jeho fotografií si můžete nyní prohlédnout do 24. února 2024 v Sloupové síni Městského úřadu Vodňany.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 02/2024

17. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Pomník Petra Chelčického má novou cedulku

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Pomník Petra Chelčického má novou cedulku

16. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Vodňany čeká další debata o vizi kultury

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Vodňany čeká další debata o vizi kultury

16. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Vodňany včera a dnes

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Vodňany včera a dnes

10. 1. 2024

Týdeník Strakonicko: Výstava betlémů

Obrázek - Týdeník Strakonicko- Výstava betlémů

24. 11. 2023