My a média

Z tisku: Jihočeši v Americké občanské válce

Obrázek - Z tisku- Jihočeši v Americké občanské válce

17. 2. 2024

Z tisku: Jak by vypadaly pravěké kopřivové šaty?

Obrázek - Z tisku- Jak by vypadaly pravěké kopřivové šaty-

17. 2. 2024

Nežít zbytečně

Od roku 1989 se pan Stanislav Schneedorf z Volar snaží o záchranu drobných sakrálních památek na Šumavě. Své úsilí popsal pro Český rozhlas následujícím slovy:

„Během svých toulek po šumavských stezkách, opuštěných a zničených osadách, podél potoků a řek a po lesních samotách jsem zjistil, že na těchto místech zanechal člověk leckde svou duchovní stopu, která z různých důvodů upadla v zapomnění, ale zaslouží si, aby nejenom nás, obyvatele Šumavy, ale i přespolní návštěvníky a turisty stále provázela.“

Původní stav křížků či Božích muk nejdříve fotografuje, poté čistí, opravuje ve vlastní režii a opět fotografuje. Sbírku fotografií a příběhy s nimi spojené vložil již do dvou vydaných knih. Činorodý muž, který se věkem blíží neuvěřitelné devadesátce, o své zálibě přednáší (ve Vodňanech v loňském roce) i vystavuje fotografie znovuvzkříšených památek z milované Šumavy. Soubor jeho fotografií si můžete nyní prohlédnout do 24. února 2024 v Sloupové síni Městského úřadu Vodňany.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 02/2024

17. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Pomník Petra Chelčického má novou cedulku

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Pomník Petra Chelčického má novou cedulku

16. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Vodňany čeká další debata o vizi kultury

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Vodňany čeká další debata o vizi kultury

16. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Vodňany včera a dnes

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Vodňany včera a dnes

10. 1. 2024

Týdeník Strakonicko: Výstava betlémů

Obrázek - Týdeník Strakonicko- Výstava betlémů

24. 11. 2023

Krajiny ze splněného snu

V neděli 8. října bude v městské galerii zahájena výstava obrazů akademické malířky restaurátorky Heleny Drhlíkové, která pochází ze Žatce. Většinu života však žije v Praze. Nejdříve studovala Střední uměleckou školu Václava Hollara a později obor restaurování na Akademii výtvarného umění. Podílela se na záchraně a obnově řady obrazů, plastik, chrámových fresek i vzácných rukopisů, např. Vyšehradského kodexu či Dalimilovy kroniky. Zajímavá byla realizace desítky voliér a výběhů v pražské ZOO. Pedagogické schopnosti uplatnila v pozici asistenta na AVU, kdy společně se studenty pracovala v Bačkovském klášteře v Bulharsku. Náročnou restaurátorskou práci dokázala vždy vyvážit odpočinkem při malbě vlastních obrazů – krajin, stromů, lidí a portrétů. Již v dětství obdivovala odvahu a prožitá dobrodružství polárních badatelů, zejména Roalda Amundsena. Opakované cesty na Island a Grónsko byly pro malířku splněným snem. Zamilovala se do islandské krajiny plné kamenů a mechu. Podvědomě jí připomínala sopky v okolí Loun, kde trávívala prázdniny. Stejně tak ji uchvátila nepopsatelná barevnost ledu a sněhu na největším ostrově na světě. Cítila blízkost k obyvatelům a jejich skromnému způsobu života. Přivezené skici a fotografie byly předlohou k severským obrazům, které budou mimo jiné vystaveny do 19. listopadu 2023 ve vodňanské galerii. Srdečně zveme!

Jitka Velková

Zpravodaj města Vodňany 10/2023

8. 9. 2023

Vodňanská výstava hraček navodí nostalgii - Týdeník Strakonicko

Obrázek - Vodňanská výstava hraček navodí nostalgii - Týdeník Strakonicko

2. 8. 2023

Za obrazy z Vodňan do Písku

Prácheňské muzeum v Písku připravilo rozsáhlou výstavu obrazů z dílny písecké rodiny Skálů. Malíř František Skála (1817 – 1893) je také autorem třech obrazů ze sbírky Městského muzea a galerie Vodňany, které byly nejdříve restaurovány paní Ivou Petrovou a poté na mimořádnou výstavu zapůjčeny. Velmi cenným obrazem je romantická kompozice Pohled na Vodňany. Jedná se o neobvyklý panoramatický výjev od Číčenic, který zachycuje nejen naše město před přestavbou kostela Narození Panny Marie, ale i horizont s poutním místem na Lomci, novým zámkem v Libějovicích a obcí Chelčice. K výstavě byl vydán zdařilý katalog, který zahrnuje nové poznatky o dvou generacích malířské rodiny a přehled vystavených děl. Výstavu je možné navštívit do 3. září 2023.

Obrázek - Za obrazy z Vodňan do Písku

22. 6. 2023