My a média

Studna na vodňanském náměstí

Na počátku 40. let 20. století později velmi známý pražský výtvarník Vojtěch Kubašta zachytil na svém návrhu pohlednice Vodňan nejen dominanty náměstí - kostel a lékárnu, ale také tehdejší podobu studny a způsob čerpání vody z ní. Takto si ji uchoval také pan Rudolf Šimek ve svých vzpomínkách, o které se podělil se čtenáři Vodňanských novin v roce 1998. "Na běžnou denní potřebu odebírali občané bydlící v domech na náměstí vodu z pumpy, která bývala zakryta jakousi zeleně natřenou kapličkou s červenou střechou. Z krytu vyčnívalo litinové kolo na hřídeli, opatřené klikou, takže každý, kdo potřeboval vodu, mohl si ji doslova natočit." Blízká kašna byla tehdy napájena z tzv. pivovarského vodovodu. Ten byl vybudován po roce 1893 a voda do něho přiváděná pramenila v blízkosti Pražáku. Vodovod vedený podél staré cesty "Po Trubách" do Bavorovské ulice až na náměstí zásobil nejen vodňanský pivovar, ale především umožnil vybudování tzv. pumpiček a požárních hydrantů k odebírání vody. Obtížné zásobování vodou vedlo nejen k nízké spotřebě, ale také k patřičné údržbě o její zdroj. Pumpičky i kašna byly v zimě opatřovány dřevěným bedněním, aby byla voda k dispozici po celý rok. Pan Šimek popsal i samotné odebírání vody z kašny takto: "U kraje kašny byl instalován železný stojan s mříží, na kterou si ženy pokládaly dřevěné putny, uzpůsobené k nošení na zádech. V nich nosily vodu na praní." Tehdejší ženy by nám právem záviděly.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 2012/1

10. 2. 2012

Vítejte v úžasném mokrém světě Martiny Balzarové

„Padám! Propadám se stále hlouběji a hlouběji do modravé hlubiny. Kontroluji na počítači svou hloubku, zastavuji pomalu svůj sestup a připravuji si fotoaparát. Alespoň na čas jsem součástí podvodního světa. Nádherné korálové útesy prosvětlené slunečními paprsky. Překrásný svět ticha. Velké i malé pestrobarevné rybky křižují mou cestu. Pomalu proplouvám kolem vší té krásy, je to jako by se zastavil čas. Nevnímám nic, jen to nekonečné ticho a krásu. Člověk si až tady pod hladinou uvědomí, co vše je potřeba nejen zkoumat, ale také hlavně chránit, vždyť ten překrásný podmořský svět je neuvěřitelně křehký.“

 

Mladá fotografka, potápěčka a bioložka Martina Balzarová z Teplic, v současnosti studentka Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, se takto vyznává ze svých pocitů pod hladinou moře. Na výstavě svých fotografií „Podmořský svět : Tváře moře“ umožňuje návštěvníkům se setkat s podivuhodným a především barevným životem na mořském dně. Autorka zde zachycuje niternou a křehkou symbiózu živočichů a rostlin, umocňuje jejich vzájemnou důležitost pro existenci života a vede především k úctě a ochraně přírody. Její tvorba a činnost je inspirující nejen pro současné a budoucí potápěče, fotografy a zoology, ale i pro všechny milovníky barev, přírody a naší zeměkoule. Přijďte se „potopit“ do vodňanské galerie do 3. února 2012.


J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 2012/1

10. 2. 2012

Klub vodňanských výtvarníků opět překvapil

Na internetových novinách Srakonickonews.cz vyšel článek o vernisáži výstavy Klubu vodňanských výtvarníků.

5. 12. 2011

Recenze knihy

Ve  Výběru - Časopisu pro historii a vlastivědu Jižních Čech 3/2011 vyšla recenze na knihu vydanou MaG Vodňany - Dita Křišťanová: DRUHÝ ŽIVOT JULIA ZEYERA.

15. 11. 2011

HRADEBNÍ SLAVNOST VE VODŇANECH

Obrázek - HRADEBNÍ SLAVNOST VE VODŇANECH MALEBNÉ MĚSTEČKO NA JIHU ČECH VÁS NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ VTÁHNE DO REJE ŠERMÍŘŮ A KEJKLÍŘŮ, MŮŽETE SE PŘIPOJIT K HISTORICKÉMU PRŮVODU, PROGRAM PRO DĚTI JE ZAJIŠTĚN.

 

sobota 10. září 9.00–17.00 hodin


Přeneseme se společně do roku 1420, kdy do města přijíždí „sloup království českého a oud nejmocnější“, vladař domu rožmberského urozený pan Oldřich II. z Rožmberka a dává městu svolení mohutné hradby kolem celého města znovu vystavěti a zbudovati. Vždyť není tomu tak dávno, co právě jeho vojska je při obléhání tak hrubě poničila.


Dopoledne se uskuteční historický průvod městem a slavnostní ceremonie předání práva za výstřelů z kanonu. Zábavu zajistí divadelníci, šermíři i kejklíři.


Odpoledne odstartují Rytířské hrátky nejen pro děti. V průběhu celého dne zajištěny komentované prohlídky hradebního systému a města. Otevřeny budou běžně nepřístupné městské a soukromé historické památky.

 

KONTAKT
Město Vodňany
www.vodnany.eu

Městské kulturní středisko Vodňany
Tel.: +420 383 382 626
www.meksvodnany.cz

Infocentrum Vodňany
Tel.: +420 383 384 934
www.infocentrumvodnany.cz

 

Tim, červenec - srpen 2011, str. 21., FOTO: Pavel Hrdina

12. 7. 2011

Zkamenělinu dřeva vystaví Vodňany v infocentru

Z období třetihor

V místech, kde vznikají nedaleko Vodňan na Strakonicku nové pískovny, nalezli dělníci vzácný objev. V zemi při těžbě štěrkopísku objevili zkamenělinu dřeva z období třetihor (na snímku vzácnou zkamenělinu drží kurátor muzea Miloslav Vaněček).

Těžaři nález okamžitě předali vodňanskému muzeu. Sedmdesát centimetrů dlouhá zkamenělina těžká přes dvanáct kilogramů teď bude k vidění v muzeu, ale přes celé prázdniny v infocentru na náměstí Svobody. Objev už zkoumali i muzejníci z Písku, kteří ani sami ve svém Prácheňském muzeu žádný takový exponát nemají. Potvrdili, že jde o zajímavý nález. Vodňanské muzeum jej zařadí do své expozice věnované geologii.

V infocentru jej můžete vidět denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

(vj)

Obrázek - Zkamenělinu dřeva vystaví Vodňany v infocentru

Zkamenělinu drží M. Vaněček

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

30. 6. 2011

VODŇANSKÉ MUZEUM MÁ UNIKÁTNÍ NÁLEZ

NÁLEZ Z TŘETIHOR.
 
Pískovna Vodňany věnovala místnímu muzeu vzácný dar - zkamenělinu dřeva z období třetihor. Ta byla nalezena během těžby štěrkopísku u Čavyně. „Těžaři usoudili, že se jedná o nález, který by byla škoda nedat do muzea. Nejdřív mi volali, jestli mám zájem. Samozřejmě jsem s potěšením souhlasila," uvádí vedoucí muzea Jitka Velková. Zkamenělina měří na délku 70 centimetrů a váží přes dvanáct kilogramů. Nikdo ve vodňanském muzeu není však geolog. „Proto jsme zkamenělinu ukázali Jaroslavu Cíchovi z Prácheňského muzea, který určil, že se jedná o zkamenělinu z třetihor, a potvrdil, že jde o pěkný nález, který ani písecké muzeum ve svých sbírkách nemá," konstatuje Velková. Zkamenělina bude zařazena do geologické sbírky vodňanského muzea V té je nejcennějším nálezem známé Vodňanské (či Křepické) zlato. Než se tak stane, bude ještě zkamenělina k vidění v místním infocentru, a to po dobu letních prázdnin. Zkamenělina je ve Vodňanském muzeu od 8. června.
 
Obrázek - VODŇANSKÉ MUZEUM MÁ UNIKÁTNÍ NÁLEZ
 
Strakonický deník, sobota 18. 6. 2011 / neděle 19. 6. 2011 - číslo 143, 3. strana, Foto: Deník/Lucie Kotrbová
20. 6. 2011

Zeyerovský večer na Vltavě

Český rozhlas 3 Vltava bude v pátek 29. 4. večer patřit Juliu Zeyerovi. Ve dvouhodinovém komponovaném pořadu Hany Soukupové nazvaném "Život je snem a sen je životem" zazní nejen ukázky Zeyerova literárního díla, ale také jeho korespondence. Zeyer psal hodně dopisů ze svých cest i z Vodňan, kde žil v letech 1887 až 1899. O "druhém životě Julia Zeyera" bude hovořit Dita Křišťanová, autorka stejnojmenné publikace, kterou v těchto dnech vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. V pořadu uslyšíte také literární historičku Terezu Riedlbauchovou, editorku Zeyerových dopisů Náprstkovi, Janu Jirouškovou a další odborníky. Začátek je ve 20 hodin.
PhDr. Hana Soukupová
20. 4. 2011

Nabídka pro cykloturisty

Všichni se bezesporu těší na jaro. Cykloturisté jistě přípravu nezanedbávají a již se nemohou dočkat, až teplé počasí umožní delší výlety na oblíbeném kole. Vhod může přijít i nová inspirace k letošním výletům. Ve vodňanském infocentrum nově najdete dvě publikace určené právě pro cykloturisty. Cyklistické cesty a stezky v okrese Strakonice z pera Eduarda Oberfalcera vydal SMOOS – Svazek města a obcí okresu Strakonice. Cykloturistický průvodce Vás na svých mapkách zavede nejen na jeho jihočeské cesty, ale také na Plzeňsko. Všem cyklistům v nové sezóně přejeme pohodovou a bezpečnou jízdu bez úrazu!

Obrázek - Nabídka pro cykloturisty

Obrázek - Nabídka pro cykloturisty

19. 12. 1999