František Hergesel

Hergesel, František
* 8. březen 1857 (Vodňany)
25. leden 1929 (Praha)
Medailon:

Sochař. Vyučil se v otcově sochařské dílně, v letech 1875-1881 studoval na Akademii v Praze. Společně s A. Procházkou si zřídili na Vinohradech společný atelier. Čle-nem Umělecké besedy. V 80. letech se uplatňoval při výzdobě novorenesančních staveb. Pro Národní muzeum vytvořil alegorii Numismatiky a Heraldiky (1888), pro dvoranu pražské Městské opatrovny alegorii Opatrnosti, pro Zemskou banku alegorická sousoší Chebska, Žatecka a Plzeňska, pro Muzeum hlavního města Prahy alegorii Historie a s A. Procházkou zde pracoval na alegorickém sousoší Žíznivé napájení.  Pro chrám sv. Ludmily na Vinohradech provedl postavu sv. Prokopa. Jeho pomník bratranců Veverkových (1882, sp. A. Procházka), pomník Mistra Jana Husa před Rudolfinem (1890, sp. B. Schnirch) získaly druhá místa na sochařských soutěžích. Též vytvořil pomník V. Beneše Třebízského (1891) a provedl kopii Braunova sv. Lva. Největší uznání získal za sousoší Chléb náš vezdejší (1891). Autorem Smetanova medailonku ve Smetanově síni Obecního domu.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 99