My a média

Hledání místa pro sochy

Ozdobou měst s bohatou kulturní tradicí jsou často sochy a sousoší. Připomínají nám významné osobnosti a události, nebo představují umělecký počin bez bližších historických spojitostí. Mohou však skutečně zhodnotit estetickou úroveň vybraného místa. Žáci Věry Bělochové ze Základní umělecké školy ve Strakonicích objevili a vybrali několik veřejných prostranství ve svém městě, která považují za architektonicky nedokončená, poloprázdná i ostudná. Místa si vyfotografovali a ve škole z jednoduchých materiálů (barevného krepového papíru a králičího pletiva) vytvořili makety nových soch. Opět je vyfotografovali. Poté provedli fotomontáž ve svých PC a sochy „umístili“ na vybraná prostranství. Obrazově vytvořili nápaditou a hravou galerii „pod širým nebem“, která by mohla být vzorem i pro města další. “. Výtvarný projekt Věry Bělochové a jejích žáků (9 – 13 let) propojuje několik výtvarných technik a pohledů. Je velmi inspirující nejen pro výtvarníky i učitele výtvarné a estetické výchovy, ale pro nás všechny. Právem byl oceněn v mezinárodní soutěži „Lidice 2011“. Jeho hlavním cílem bylo nejen napodobit světové metropole, které se pyšní sochařskou výzdobou, ale především vzbudit zájem o veřejná prostranství nejen u dětí, ale i u dospělých.


Ve Vodňanech se nachází na zastavěné ploše 307 ha pouze 5 soch, pro každou je určena plocha 61,5 ha. Nejstarší a také nejoblíbenější sochou je sv. Jan Nepomucký na mostě přes mlýnský náhon v Mlýnské ulici. Její postavení inicioval vodňanský děkan Antonín Jan Vokoun kolem roku 1730. Socha svatého ochránce dobré pověsti byla spolufinancována z pokut za vzájemné urážky mezi měšťany. Sochařské a stavební práce prováděl mistr Vojtěch Větrovský se svými tovaryši. Socha byla zrestaurována v roce 2007. Naopak nejmladší vodňanskou sochu „Motýl na květině“ vytvořil akademický sochař Miroslav Hudeček z Říčan u Prahy v roce 1977 v prostoru před tehdy nově vybudovanou školou na Bavorovské ulici. Jeho manželka keramička Olga Hudečková zároveň vyzdobila vstupní prostor budovy. Manželé Hudečkovi při příležitosti 30. výročí otevření školy převzali od vedení města čestné občanství.


Výstava ve vodňanském infocentru připomíná i ostatní sochy v našem městě. Umožňuje se zamyslet nad sochařskou galerií Vodňan a zapojit se do ankety „Se sochou je hra. Výstava potrvá do 31. března 2012.


J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2012/2

10. 2. 2012

Studna na vodňanském náměstí

Na počátku 40. let 20. století později velmi známý pražský výtvarník Vojtěch Kubašta zachytil na svém návrhu pohlednice Vodňan nejen dominanty náměstí - kostel a lékárnu, ale také tehdejší podobu studny a způsob čerpání vody z ní. Takto si ji uchoval také pan Rudolf Šimek ve svých vzpomínkách, o které se podělil se čtenáři Vodňanských novin v roce 1998. "Na běžnou denní potřebu odebírali občané bydlící v domech na náměstí vodu z pumpy, která bývala zakryta jakousi zeleně natřenou kapličkou s červenou střechou. Z krytu vyčnívalo litinové kolo na hřídeli, opatřené klikou, takže každý, kdo potřeboval vodu, mohl si ji doslova natočit." Blízká kašna byla tehdy napájena z tzv. pivovarského vodovodu. Ten byl vybudován po roce 1893 a voda do něho přiváděná pramenila v blízkosti Pražáku. Vodovod vedený podél staré cesty "Po Trubách" do Bavorovské ulice až na náměstí zásobil nejen vodňanský pivovar, ale především umožnil vybudování tzv. pumpiček a požárních hydrantů k odebírání vody. Obtížné zásobování vodou vedlo nejen k nízké spotřebě, ale také k patřičné údržbě o její zdroj. Pumpičky i kašna byly v zimě opatřovány dřevěným bedněním, aby byla voda k dispozici po celý rok. Pan Šimek popsal i samotné odebírání vody z kašny takto: "U kraje kašny byl instalován železný stojan s mříží, na kterou si ženy pokládaly dřevěné putny, uzpůsobené k nošení na zádech. V nich nosily vodu na praní." Tehdejší ženy by nám právem záviděly.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 2012/1

10. 2. 2012

Vítejte v úžasném mokrém světě Martiny Balzarové

„Padám! Propadám se stále hlouběji a hlouběji do modravé hlubiny. Kontroluji na počítači svou hloubku, zastavuji pomalu svůj sestup a připravuji si fotoaparát. Alespoň na čas jsem součástí podvodního světa. Nádherné korálové útesy prosvětlené slunečními paprsky. Překrásný svět ticha. Velké i malé pestrobarevné rybky křižují mou cestu. Pomalu proplouvám kolem vší té krásy, je to jako by se zastavil čas. Nevnímám nic, jen to nekonečné ticho a krásu. Člověk si až tady pod hladinou uvědomí, co vše je potřeba nejen zkoumat, ale také hlavně chránit, vždyť ten překrásný podmořský svět je neuvěřitelně křehký.“

 

Mladá fotografka, potápěčka a bioložka Martina Balzarová z Teplic, v současnosti studentka Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, se takto vyznává ze svých pocitů pod hladinou moře. Na výstavě svých fotografií „Podmořský svět : Tváře moře“ umožňuje návštěvníkům se setkat s podivuhodným a především barevným životem na mořském dně. Autorka zde zachycuje niternou a křehkou symbiózu živočichů a rostlin, umocňuje jejich vzájemnou důležitost pro existenci života a vede především k úctě a ochraně přírody. Její tvorba a činnost je inspirující nejen pro současné a budoucí potápěče, fotografy a zoology, ale i pro všechny milovníky barev, přírody a naší zeměkoule. Přijďte se „potopit“ do vodňanské galerie do 3. února 2012.


J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 2012/1

10. 2. 2012

Klub vodňanských výtvarníků opět překvapil

Na internetových novinách Srakonickonews.cz vyšel článek o vernisáži výstavy Klubu vodňanských výtvarníků.

5. 12. 2011

Recenze knihy

Ve  Výběru - Časopisu pro historii a vlastivědu Jižních Čech 3/2011 vyšla recenze na knihu vydanou MaG Vodňany - Dita Křišťanová: DRUHÝ ŽIVOT JULIA ZEYERA.

15. 11. 2011

HRADEBNÍ SLAVNOST VE VODŇANECH

Obrázek - HRADEBNÍ SLAVNOST VE VODŇANECH MALEBNÉ MĚSTEČKO NA JIHU ČECH VÁS NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ VTÁHNE DO REJE ŠERMÍŘŮ A KEJKLÍŘŮ, MŮŽETE SE PŘIPOJIT K HISTORICKÉMU PRŮVODU, PROGRAM PRO DĚTI JE ZAJIŠTĚN.

 

sobota 10. září 9.00–17.00 hodin


Přeneseme se společně do roku 1420, kdy do města přijíždí „sloup království českého a oud nejmocnější“, vladař domu rožmberského urozený pan Oldřich II. z Rožmberka a dává městu svolení mohutné hradby kolem celého města znovu vystavěti a zbudovati. Vždyť není tomu tak dávno, co právě jeho vojska je při obléhání tak hrubě poničila.


Dopoledne se uskuteční historický průvod městem a slavnostní ceremonie předání práva za výstřelů z kanonu. Zábavu zajistí divadelníci, šermíři i kejklíři.


Odpoledne odstartují Rytířské hrátky nejen pro děti. V průběhu celého dne zajištěny komentované prohlídky hradebního systému a města. Otevřeny budou běžně nepřístupné městské a soukromé historické památky.

 

KONTAKT
Město Vodňany
www.vodnany.eu

Městské kulturní středisko Vodňany
Tel.: +420 383 382 626
www.meksvodnany.cz

Infocentrum Vodňany
Tel.: +420 383 384 934
www.infocentrumvodnany.cz

 

Tim, červenec - srpen 2011, str. 21., FOTO: Pavel Hrdina

12. 7. 2011

Zkamenělinu dřeva vystaví Vodňany v infocentru

Z období třetihor

V místech, kde vznikají nedaleko Vodňan na Strakonicku nové pískovny, nalezli dělníci vzácný objev. V zemi při těžbě štěrkopísku objevili zkamenělinu dřeva z období třetihor (na snímku vzácnou zkamenělinu drží kurátor muzea Miloslav Vaněček).

Těžaři nález okamžitě předali vodňanskému muzeu. Sedmdesát centimetrů dlouhá zkamenělina těžká přes dvanáct kilogramů teď bude k vidění v muzeu, ale přes celé prázdniny v infocentru na náměstí Svobody. Objev už zkoumali i muzejníci z Písku, kteří ani sami ve svém Prácheňském muzeu žádný takový exponát nemají. Potvrdili, že jde o zajímavý nález. Vodňanské muzeum jej zařadí do své expozice věnované geologii.

V infocentru jej můžete vidět denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

(vj)

Obrázek - Zkamenělinu dřeva vystaví Vodňany v infocentru

Zkamenělinu drží M. Vaněček

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

30. 6. 2011

VODŇANSKÉ MUZEUM MÁ UNIKÁTNÍ NÁLEZ

NÁLEZ Z TŘETIHOR.
 
Pískovna Vodňany věnovala místnímu muzeu vzácný dar - zkamenělinu dřeva z období třetihor. Ta byla nalezena během těžby štěrkopísku u Čavyně. „Těžaři usoudili, že se jedná o nález, který by byla škoda nedat do muzea. Nejdřív mi volali, jestli mám zájem. Samozřejmě jsem s potěšením souhlasila," uvádí vedoucí muzea Jitka Velková. Zkamenělina měří na délku 70 centimetrů a váží přes dvanáct kilogramů. Nikdo ve vodňanském muzeu není však geolog. „Proto jsme zkamenělinu ukázali Jaroslavu Cíchovi z Prácheňského muzea, který určil, že se jedná o zkamenělinu z třetihor, a potvrdil, že jde o pěkný nález, který ani písecké muzeum ve svých sbírkách nemá," konstatuje Velková. Zkamenělina bude zařazena do geologické sbírky vodňanského muzea V té je nejcennějším nálezem známé Vodňanské (či Křepické) zlato. Než se tak stane, bude ještě zkamenělina k vidění v místním infocentru, a to po dobu letních prázdnin. Zkamenělina je ve Vodňanském muzeu od 8. června.
 
Obrázek - VODŇANSKÉ MUZEUM MÁ UNIKÁTNÍ NÁLEZ
 
Strakonický deník, sobota 18. 6. 2011 / neděle 19. 6. 2011 - číslo 143, 3. strana, Foto: Deník/Lucie Kotrbová
20. 6. 2011

Zeyerovský večer na Vltavě

Český rozhlas 3 Vltava bude v pátek 29. 4. večer patřit Juliu Zeyerovi. Ve dvouhodinovém komponovaném pořadu Hany Soukupové nazvaném "Život je snem a sen je životem" zazní nejen ukázky Zeyerova literárního díla, ale také jeho korespondence. Zeyer psal hodně dopisů ze svých cest i z Vodňan, kde žil v letech 1887 až 1899. O "druhém životě Julia Zeyera" bude hovořit Dita Křišťanová, autorka stejnojmenné publikace, kterou v těchto dnech vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. V pořadu uslyšíte také literární historičku Terezu Riedlbauchovou, editorku Zeyerových dopisů Náprstkovi, Janu Jirouškovou a další odborníky. Začátek je ve 20 hodin.
PhDr. Hana Soukupová
20. 4. 2011

Nabídka pro cykloturisty

Všichni se bezesporu těší na jaro. Cykloturisté jistě přípravu nezanedbávají a již se nemohou dočkat, až teplé počasí umožní delší výlety na oblíbeném kole. Vhod může přijít i nová inspirace k letošním výletům. Ve vodňanském infocentrum nově najdete dvě publikace určené právě pro cykloturisty. Cyklistické cesty a stezky v okrese Strakonice z pera Eduarda Oberfalcera vydal SMOOS – Svazek města a obcí okresu Strakonice. Cykloturistický průvodce Vás na svých mapkách zavede nejen na jeho jihočeské cesty, ale také na Plzeňsko. Všem cyklistům v nové sezóně přejeme pohodovou a bezpečnou jízdu bez úrazu!

Obrázek - Nabídka pro cykloturisty

Obrázek - Nabídka pro cykloturisty

19. 12. 1999