My a média

Memoriál Josefa Macha

V roce 2016 Fotbalový klub Vodňany záslužně obnovil letní turnaj, který je nejen sportovní příležitostí pro hráče v době soutěžní přestávky, ale také vhodnou připomínkou jedné z osobností vodňanské kopané ve 20. století.

Josef Mach se narodil 13. února 1920 ve Vodňanech do rodiny řezníka a uzenáře Matěje Macha, který měl svůj obchod v Budějovické ulici čp. 136/I  (nyní A. Křížka). Po ukončení základní školní docházky se vyučil a pracoval u svého otce. Společenské změny ho připravily o možnost vlastního podnikání. Přesto řemeslu zůstal věrný a jako zaměstnanec národního podniku Restaurace a jídelny (RaJ) proslul výtečnou sekanou, kterou připravoval pro zákazníky někdejšího bufetu v tehdejší ulici Rudé armády čp. 133/I  (nyní A. Křížka). V mládí byl aktivním dobrovolným hasičem, ale celoživotním koníčkem a láskou se mu stala kopaná. Mezi fotbalovými kamarády a spoluhráči byl přezdíván Šána. Zápal, se kterým v mládí hrál oblíbenou hru, dokázal velmi brzy přenést i do činnosti pro Fotbalový klub. Do potřebné práce ve výboru se zapojil již v roce 1944, kdy vodňanští fotbalisté poprvé postoupili do Divize českého venkova, tehdy druhé nejvyšší soutěže. Po dobu více než 40 let se podílel nejen na organizaci klubové činnosti, ale také na pořádání kulturních akcí – plesů, koncertů a diskoték, jejichž finanční výtěžek významně přispíval do klubové pokladny. Byl opakovaně vyznamenán a oceněn za přispění k rozvoji sportu v našem městě, ale i v okresu. V roce 1985 obdržel významné vyznamenání Za zásluhy a rozvoj tělovýchovy a sportu 1. stupně. V roce 1988 mu byla udělena Pamětní medaile Československého svazu tělesné výchovy a sportu (ČSTV) od Ústředního výboru této organizace se sídlem v Praze. Josef Mach zemřel dne 18. května 1988. V následujícím roce byl uspořádán Fotbalový turnaj o křišťálový pohár generálního ředitele státního podniku Jihočeské drůbežářské závody (JčDZ). Jeho vzniku předcházela myšlenka věnovat ho právě Josefu Machovi, která nebyla tehdy nespravedlivě schválena, ale již o rok později turnaj nesl jeho jméno. Pořádání turnaje finančním příspěvkem a svou účastí opakovaně podporovala manželka Marie Machová, která byla velkou oporou svého muže ve sportovní činnosti.

V sobotu 3. srpna 2019 v 13,00 hodin na fotbalovém hřišti ve Vodňanech se uskuteční již 25. ročník fotbalového turnaje Memoriálu Josefa Macha. Zváni jsou všichni příznivci sportu a kopané zvlášť!

Poděkování přináleží panu Karlu Handšuhovi st., předsedovi FK Vodňany, který poskytl informace a data k napsání článku.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2019/7

11. 7. 2019

Tečka za úspěšnou výstavou

Při přípravě výstavy „Slované v jižních Čechách“ netušil archeolog Mgr. Ing. Marek Parkman z Prachatického muzea, jaký mimořádný zájem návštěvníků vodňanské galerie vzbudí vybraný soubor nálezů z období 6. až 12. století z několika českých muzeí včetně Národního muzea v Praze. Zaujala zejména ženská kostra ze strakonického muzea, meč z písecké sbírky, ale i množství předmětů z netolického hradiště. V neděli 24. března těsně před uzavřením přišel poslední 1245. zájemce. Výstavu podpořilo 51 pedagogických pracovníků z MŠ Smetanova a Výstavní, MŠ Sluníčko, ZŠG (1. a 2. stupeň), SOUs a SRŠ Vodňany i ze ZŠ Bavorov, kteří přivedli svých 540 žáků na lektorský program „Jak žili Slované“. Výukové předměty zapůjčilo edukační oddělení Jihočeského muzea v Č. Budějovicích. Velmi oblíbený byl kamenný mlýnek na obilí. Každý žák si mohl na památku vyrazit hliníkový denár Spytihněv II. na raznici z Prácheňského muzea v Písku. Praktického programu se zúčastnili také Mladí hasiči z Pražáku, účastníci příměstského tábora Klubu Rybka, členky Sdružení aktivních seniorů Vodňany a uživatelé Chelčického domova sv. Linharta. Mimo prostory výstavy byl opakovaně uspořádán pro žáky v školních družinách ZŠG Vodňany a beseda proběhla také v Domově pro seniory. Celkem se konalo 36 vzdělávacích přednášek s promítáním pro 769 osob. Zájemci se mohli setkat s autorem výstavy M. Parkmanem na jeho odborné přednášce s promítáním. Děkujeme paní Radce Kuncové a paní Dagmar Sladké za zapůjčení výstavních pomůcek. Především všem pedagogům, organizátorům a návštěvníkům za zájem a podporu!

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 4/2019

Obrázek - Tečka za úspěšnou výstavou

Kamenný mlýnek na mletí obilí lákal nejen děti, ale i muži neváhali si vyzkoušet, jaký fortel měly slovanské ženy

28. 3. 2019

Nabídka pro cykloturisty

Všichni se bezesporu těší na jaro. Cykloturisté jistě přípravu nezanedbávají a již se nemohou dočkat, až teplé počasí umožní delší výlety na oblíbeném kole. Vhod může přijít i nová inspirace k letošním výletům. Ve vodňanském infocentrum nově najdete dvě publikace určené právě pro cykloturisty. Cyklistické cesty a stezky v okrese Strakonice z pera Eduarda Oberfalcera vydal SMOOS – Svazek města a obcí okresu Strakonice. Cykloturistický průvodce Vás na svých mapkách zavede nejen na jeho jihočeské cesty, ale také na Plzeňsko. Všem cyklistům v nové sezóně přejeme pohodovou a bezpečnou jízdu bez úrazu!

Obrázek - Nabídka pro cykloturisty

Obrázek - Nabídka pro cykloturisty

19. 3. 2019

Paleta indiánský motivů

S určitou pravidelností přiváží Mgr. Věra Bělochová výtvarné práce svých žáků ze ZUŠ Strakonice do Vodňan, ke kterým ji váže osobní vztah. Dokáže vždy překvapit novým tématem, které žákům předložila. Není tomu jinak ani na současné výstavě „Indiánské motivy“. Jejím cílem je bezesporu nabídnout velkou variabilitu tvarů a barev zobrazovaných předmětů, krajiny či staveb. Žáky vede k promyšlené kompozici, která obsáhne veškerý možný prostor zvolené velikosti papíru. Návštěvníka výstavy tak ohromí impozantní vějíře pérových čelen, které ukrývají různorodost jednotlivých per i harmonii jejich nabarvení. Vstupuje do světa indiánské kultury monumentálními branami skalního města. Výstavu doplňují třírozměrné předměty, které žáci vyrobili ve skutečné velikosti z papírové muchláže – bubínek s paličkou, dýmka, sedátko aj. Přestože výstava není rozsáhlá, je příjemným estetickým zážitkem. Návštěvu neodkládejte, v infocentru potrvá již pouze do 30. března.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2019/3

5. 3. 2019

Hledáme fotografie, diplomy, vzpomínky …

V roce 1960 pět mladých mužů Jaroslav Dvořák, Josef Honsa (nestor vodňanských vodáků na fotografii vpředu), Stanislav Šesták, Stanislav Švarcvald a Jaroslav Vondrášek založili vodácký kroužek při závodním výboru Motoru, později při TJ Sokol. Členská základna se rychle rozrůstala. Vznikl vodácký kroužek při MěDPM, na jehož činnost později navázal oddíl Kotvice. Zpočátku se oddíl věnoval jen vodní turistice na českých a moravských řekách, následovala výkonnostní turistika a brzy jeho členové neodolali ani slalomu a sjezdu na divoké vodě.  Dostavily se i soutěžní úspěchy a výjezdy do zahraničí. V roce 1983 oddíl uspořádal výpravu Expedice Dunaj. Postavil loď, kterou její posádka dovedla z Komárna až do Bělehradu. V období „uzamčených“ řek kanoisté donedávna pravidelně pořádali turistické pochody Tak ahoj, podzime, zimo! Oddíl založil tradici Předmájového běhu, který se letos uskuteční již po třiatřicáté.  Vodňanští kanoisté mají skutečně na co vzpomínat.

Od dubna do června t. r. plánujeme výstavu z historie činnosti oddílu kanoistiky a vodní turistiky v infocentru. Hledáme fotografie, diplomy, odznaky, medaile, zápisy z cest … Uvítáme pomoc každého člena či účastníka některé akce. Předem děkujeme!

Pavel Škudla, oddíl kanoistiky, Jitka Velková, Městské muzeum a galerie Vodňany, foto: archiv Stanislava Podlahy, Zpravodaj města Vodňany 2019/2

Obrázek - Hledáme fotografie, diplomy, vzpomínky …

5. 2. 2019

Poslední návrat Františka Heritese do Vodňan

Před 90 lety dne 24. ledna 1929 se občané našeho města rozloučili ve velké úctě s vodňanským rodákem a čestným měšťanem Františkem Heritesem (1851 – 1929), který svůj život naplnil pilnou prací nejen pro svou rodinu, ale i pro Vodňany. Rodinnou tradicí mu bylo předurčenou studium farmacie a lékárnické povolání. V regionálních a literárních dějinách ve své době však také uspěl jako spisovatel příběhů a popisů malého města, redaktor časopisů, autor nesčetných současníky oceňovaných fejetonů a především jako skvělý organizátor kulturních akcí a počinů.  Působil ve funkci předsedy Umělecké besedy, byl sekretářem IV. třídy České akademie věda a umění i předsedou literárního spolku Máj aj. Řadu let byl členem obecního zastupitelstva a v letech 1892 – 1896 ve funkci purkmistra. Tehdy došlo nejen k přestavbě chrámu Narození Panny Marie, ale v roce 1895 byla také uspořádaná národopisná výstava, která se stala podnětem k založení vodňanského muzea. Heritesovo přátelství se spisovatelem Juliem Zeyerem (1841 – 1901) a notářem Otakarem Mokrým (1856 – 1899) město proslavilo. Od roku 1896 zde sice trvale nežil, ale stále se živě zajímal o dění ve městě, aktivně se podílel na přípravě i konání městských slavností. Uspořádal pro pražské literáty ze spolku Máj zájezd do Vodňan, kde se bezesporu těšil velké úctě. V roce 1919 zastupitelstvo města rozhodlo o přejmenování ulice Hrnčířská na Heritesovu. V roce 1926 Okrašlovací spolek jmenoval Františka Heritese nejen svým čestným členem, ale k jeho 75. narozeninám odhalil pamětní desku na rodné lékárně. V roce 1927 spisovatel poprvé přijel do nové rodinné vily na Budějovickém předměstí, kterou si nechal postavit na darovaném pozemku od města. Neobešlo se to bez slavnostního přivítání. František Herites zemřel v důsledku chřipkového onemocnění komplikovaném zápalem plic. Pražané se s ním rozloučili o tři dny později v Panteonu Národního muzea za účasti rodiny a přátel z mnohých spolků a organizací. Ve Vodňanech se pohřeb měl konat následující den, ale musel být vzhledem k obtížné dopravě ve velkých závějích sněhu o den odložen. Rakev byla vystavena v sokolovně, pak převezena do děkanského kostela a odtud na tehdejší hřbitov. Nad hrobem promluvil starosta Ferdinand Mašek a předseda osvětové komise Jaroslav Výborný. Rodina věnovala hrob městu, které nyní o něj pečuje v parku Jana Pavla II.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, leden 2019, s. 14., foto: archiv MaG

 

Obrázek - Poslední návrat Františka Heritese do Vodňan

25. 1. 2019


Kulaté vodňanské osmičky

Česká veřejnost si v letošním roce připomene řadu kulatých výročí. Velmi významný je bezesporu jubilejní vznik samostatného Československa. Nebudou však jistě opomenuty i nechvalně známé události v letech 1938, 1948 a 1968. V době masivní mediální celorepublikové kampaně „osudových osmiček“ tak můžeme snadno opominout významná výročí, která nalézáme v historii našeho města.

700 let

Nejstarší dosud známá písemná zmínka – jako rozhodčí sporu uveden komorník z Vodňan (1318).

550 let

Porážka Vodňanských u Kraví hory u Strpí vojskem katolické Zelenohorské jednoty, bojující proti králi Jiřímu z Poděbrad (1468).

490 let

Dokončena stavba rybníka Dřemliny a tak uzavřena soustava rybníků v blízkosti města. (1528).

330 let

Císař Leopold I. obnovil pravidelné úterní trhy, které se konají dodnes (1688).

170 let

Povolena ve městě hlavní škola (1848).

90 let

Postaven železobetonový obloukový most přes řeku Blanici na písecké silnici (1928).

70 let

Vydána stať Dr. Václava Mosteckého „Vodňany a rok 1848“ při příležitosti 100. jubilea (1948).

50 let

Rozsáhlý požár budovy radnice (1968).

40 let

Ve spolupráci s Národní galerii se konala výstava obrazů a kreseb Jana Zrzavého (1978).

20 let

Založeno Městské hospodářství, pověřené správou majetku města (1998).

Některé vybrané události ovlivňují dění ve Vodňanech dodnes a mohou být skvělou příležitostí ke společné oslavě.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 1/2018, s. 14.

14. 11. 2018

Pocta Václavu Kahovcovi

Obec Vitice využila na počátku léta sobotu se šťastným datem 7. 7. k zahájení letošních oslav 100 let české státnosti. Účastníci slavnosti za doprovodu hudby se mohli seznámit s příběhem stíhacího pilota Václava Kahovce. Narodil se zde 30. 7. 1887. Původně se vyučil krejčím a na počátku první světové války pracoval v Londýně, kde se přihlásil již 22. 8. 1914 jako dobrovolník do britské armády. Jako cizí státní příslušník nebyl přijat a jeho cesta vedla do Cizinecké legie ve Francii. Po vyléčení ze zranění od Verdunu byl přijat do letecké školy. Pilotní průkaz získal 17. 5. 1917. Bojoval nad západní částí fronty až do příměří. Patřil mezi devět českých válečných pilotů v 1. světové válce. Stal se držitelem několika vyznamenání – rytíř Čestné legie, Československý i Francouzský válečný kříž aj. Po válce se věnoval výcviku čs. pilotů ve Franci a po svém návratu do Československa se zapojil do budování čs. vojenského letectva (velitel letecké setniny v Chebu a leteckého praporu a peruti ve Kbelích). V letech 1932 – 1933 velel 3. leteckého pluku „Generála Štefánika“ v Piešťanech. Zemřel nečekaně dne26. 3. 1933 v Trnavě v 46 letech. Podplukovník Václav Kahovec byl dle svého přání pohřben v Bavorově za hojné účasti příslušníků armády a veřejnosti. Na jeho počest nad městem kroužilo pět letadel a byl shozen vavřínový věnec. Písemnému zpracování příkladného života pilota se věnovali vitičtí patrioti Ladislav Havránek a Petr Křížek.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 8/2018, s. 13.

Obrázek - Pocta Václavu Kahovcovi

21. 9. 2018

Objevená paměť keramických nálezů

Sbírka vodňanského muzea byla od doby svého vzniku v roce 1895 nejen často rozšiřována laskavými dárci, ale také často stěhována a ukládána na nevhodných místech. Přes úsilí stálých i dobrovolných pracovníků se tak nepodařilo zachovat všechny informace o původu historických předmětů. V současnosti určité množství archeologických nálezů zůstávalo uloženo bez bližšího určení místa a okolností nálezu. Významný český archeolog Jiří Fröhlich, dr. h. c., emeritní pracovník Prácheňského muzea v Písku a především znalec historických pramenů a literatury z oboru archeologie, nabídl nezištnou pomoc. Část keramických nálezů se mu podařilo identifikovat a navrátit jim jejich „paměť“, aby mohly být zařazeny do kontextu jiných archeologických nálezů. Patří mu za to velké poděkování. Návštěvníci vodňanské galerie si mohou uvedené předměty prohlédnout do 28. října 2018.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 9/2018

Obrázek - Objevená paměť keramických nálezů

6. 9. 2018