Část knihovny Josefa Nekoly

Pracovní název: Část knihovny Josefa Nekoly
 
Původce: Josef Nekola (1906 – 1969), violista, člen České filharmonie a souboru Pro Arte Antiqua, v 60. letech 20. století vlastnil dům ve Vodňanech
 
Uložení: zvláštní skříň
 
Rozsah: v evidenci 413 ks, z toho 2 vyřazeny r. 1972, 17 ks nenalezeno při inventuře r. 2001
 
Osud po úmrtí držitele: nezjištěn
 
Charakteristika: naprostá převaha literatury o umění, především hudební věda a dějiny hudby. Hudebniny odevzdány v 90. letech 20. století nově vznikající konzervatoři v Českých Budějovicích.
 
Individualizované známky:
podpisy velmi vzácně
věnování ojediněle
vpisky ojediněle
ex libris ne