Knihovna rodiny Heritesovy

Původce: František Herites (1851 – 1929), vodňanský rodák, lékárník, spisovatel, starosta města Vodňan, a jeho příbuzenstvo
 
Uložení: pamětní síň Františka Heritese ve stálé expozici městské galerie, na původních policích
 
Rozsah: v evidenci 2928 svazků, z nichž 3 ks vyřazeny r. 1972, při inventuře 2001 nedohledáno 59 ks; duplikát 1 ks
 
Osud po úmrtí držitele: získáno z pozůstalosti Boženy Heritesové (1883 – 1963), dcery Františka Heritese
 
Charakteristika: knihovna budována zřejmě od přelomu 18. a 19. století, postupně do sebe pojala i některé (označené) publikace z knihoven příbuzenstva Heritesovy rodiny. Asi jednu třetinu tvoří cizojazyčné publikace, z nichž je významný soubor děl německé klasické literatury (beletrie, dramata) z první poloviny 19. století; soubor děl českých klasiků přelomu 19. a 20. století často s vlastnoručními dedikacemi.
 
Individualizované známky:
podpisy ano
věnování ano
vpisky ojediněle
ex libris ano