Archiv aktualit

Fotografie z instalace soutěžní výstavy Vodňanský masopust

1. 3. 2022

Fotografie z workshopu - Adjustace fotografií a obrazů

V sobotu 19. února proběhl v městské galerii workshop o adjustaci. Děkujeme Klubu vodňanských výtvarníků za přípravu a spolupráci.

Obrázek - Fotografie z workshopu - Adjustace fotografií a obrazů

21. 2. 2022

Fotografie z lektorského program O masopustu

Lektorský program pro 1. - 6. třídu ZŠ

Obrázek - Fotografie z lektorského program O masopustu

31. 1. 2022

Výtvarná soutěž na podporu Vodňanského masopustu

Obrázek - Výtvarná soutěž na podporu Vodňanského masopustu

18. 1. 2022

Ozvěny Šumavské ozvěny ))) 2021

Obrázek - Ozvěny Šumavské ozvěny - 2021

Cena Šumavská ozvěna ))) se letos udělovala podruhé. V minulém roce s přesvědčivým náskokem zvítězila kniha Emila Kintzla a Jana Fišera – „Zmizelá Šumava 2“. Pokračování příběhů této autorské dvojice „Zmizelá Šumava 3“ tak bylo očekávaným favoritem i v letošním roce. Ovšem stalo se, co nikdo nečekal – na první místo se prodrala kniha „Helfenburk v pověstech“ kolektivu autorů pod vedením Jitky Velkové, civilním povoláním ředitelky Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Ovšem ne nadlouho. Síla čtenářského a televizního zázemí populární dvojice Kintzl / Fischer se projevila naplno a „Zmizelá Šumava 3“ se ujala s velkým náskokem vedení a zdálo se, že je rozhodnuto. Ovšem helfenburští se ukázali jako houževnatý soupeř a široká síť vazeb, nejen od ekologické organizace Hnutí Brontosaurus, po skupiny historického šermu, vzniklých po desetiletí společných akcí – slavností a brigád ke zvelebování proslulé zříceniny, přinesla ovoce v podobě druhé vlny podpory. Tichý útok vyvrcholil ve sváteční den 17. 11. převzetím vedení, které už příznivci knihy až do konce soutěže z tlačítek myší nepustili. A tak se druhým laureátem online hlasování stal „Helfenburk v pověstech“.

Při vyhlášení výsledků byl uveden celkový počet platných hlasů (2 380) a hlasů pro vítěze (1 117). Jak vidíte, letos hlasovalo téměř 2,5x více čtenářů a příznivců, než v loňském roce, z čehož máme jak my, pořadatelé, tak autoři a nakladatelé knih na dalších místech velkou radost, protože to znamená více popularity pro zúčastněné knihy.

Hlas Šumavské ozvěny ))) se na naše stránky vrátí zase příští rok koncem září – v "Den otevírání šumavských literárních pokladů" – tedy oficiální zveřejnění nominovaných knih.

Budeme se těšit, že hlasů bude v příštím ročníku ještě více! ;-)

S pozdravem IN NOMINE LIBRIS

organizační výbor festivalu Šumava Litera

9. 12. 2021

Kalendářík 2022

Městské muzeum a galerie Vodňany vydává kapesní kalendář pro rok 2022 s obrazem Zaklínač od Jaroslava Panušky, jehož 150. výročí narození si budeme připomínat. Kalendářík je k dispozici zdarma v městské galerii a v infocentru.

Obrázek - Kalendářík 2022

7. 12. 2021

Fotografie z vernisáže výstavy - Klub vodňanských výtvarníků - Obrazy, kresby, dřevořezby, fotografie ...

1. 12. 2021

Vstup do městské galerie

se řídí aktuálními vládními nařízeními souvisejícími s COVID-19. Prosíme o jejich dodržování.

Bližší informace na: covid.gov.cz

21. 11. 2021

Piseckysvet.cz - V galerii muzea ve Vodňanech vystavují ...

Obrázek - Piseckysvet.cz - V galerii muzea ve Vodňanech vystavují ...

19. 11. 2021

Narozeniny bez oslavy

Letošní 180. výročí narození spisovatele-sběratele Julia Zeyera (1841 - 1901) díky protiepidemickým opatřením jsme nemohli dostatečně oslavit. Básník si však naši pozornost stále zaslouží. Bezesporu se významně podílel na zdejším společenském dění v době svého pobytu. Ve Vodňanech ho navštěvovaly osobnosti tehdejší kulturní veřejnosti a později po spisovatelově odstěhování a úmrtí díky jeho věhlasu naše město nadále vyhledávaly. Patří mimo jiné mezi zakladatele našeho muzea, pro které zakoupil první sbírkový předmět - malovanou skříň z počátku 19. století z Prácheňska. Soubor předmětů z jeho pozůstalosti, který k nám byl převeden z Náprstkova muzea na počátku šedesátých let minulého století, se stal základem expozice pamětní síně spisovatele. V roce 2020 se výběr jeho prstenů, náušnic, jehlic a flakónků těšil odbornému zájmu historičky umění PhDr. Dany Stehlíkové, CSc., která každý vybraný šperk popsala. Pečlivě je vyčistil a opravil restaurátor Vladimír Čížkovský. Na jaře a v létě tak mohly být vystaveny v městské galerii. Jednalo se však o velmi skromnou upomínku Zeyerova sběratelství. Ve spolupráci s firmou PTS Vodňany a za finanční podpory Jihočeského kraje se nyní podařilo vydat katalog, ve kterém se na zdařilých fotografiích Pavla Hrdiny můžete s nimi opět setkat. Katalog Šperky Julia Zeyera je k dispozici v městské galerii.

J. Velková (9/2021)

Obrázek - Narozeniny bez oslavy

Fotografie Julia Zeyera na obálce katalogu byla laskavě poskytnuta ze sbírkového fondu Nadace Langhans Praha.

29. 10. 2021