Archiv aktualit

Nežít zbytečně

Od roku 1989 se pan Stanislav Schneedorf z Volar snaží o záchranu drobných sakrálních památek na Šumavě. Své úsilí popsal pro Český rozhlas následujícím slovy:

„Během svých toulek po šumavských stezkách, opuštěných a zničených osadách, podél potoků a řek a po lesních samotách jsem zjistil, že na těchto místech zanechal člověk leckde svou duchovní stopu, která z různých důvodů upadla v zapomnění, ale zaslouží si, aby nejenom nás, obyvatele Šumavy, ale i přespolní návštěvníky a turisty stále provázela.“

Původní stav křížků či Božích muk nejdříve fotografuje, poté čistí, opravuje ve vlastní režii a opět fotografuje. Sbírku fotografií a příběhy s nimi spojené vložil již do dvou vydaných knih. Činorodý muž, který se věkem blíží neuvěřitelné devadesátce, o své zálibě přednáší (ve Vodňanech v loňském roce) i vystavuje fotografie znovuvzkříšených památek z milované Šumavy. Soubor jeho fotografií si můžete nyní prohlédnout do 24. února 2024 v Sloupové síni Městského úřadu Vodňany.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 02/2024

17. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Pomník Petra Chelčického má novou cedulku

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Pomník Petra Chelčického má novou cedulku

16. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Vodňany čeká další debata o vizi kultury

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Vodňany čeká další debata o vizi kultury

16. 1. 2024

Týdeník Strakonicko - Vodňany včera a dnes

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Vodňany včera a dnes

10. 1. 2024

Mezi betlemáři z celé republiky

Tradiční vánoční výstavu Klubu vodňanských výtvarníků provázela výstava papírových a keramických betlémů ze sbírky prachatického archiváře PhDr. Františka Kotěšovce, který si stále uchovává vřelý vztah k Vodňanům, městu svého dětství a mládí. K souboru pestrobarevných betlémů se připojily se svými půvabnými keramickými betlémy Stanislava Hanusová a Zuzana Návarová. Opět nechyběl ani betlém Jaroslava Muchla, který figurky vyřezává z lipového dřeva.

Nebyla to však jediná výstava, které se souběžně zúčastnil. Již na jaře zaslal fotografii svého betlému s šedesáti figurkami pořadatelům proslulé výstavy v podzemí Betlémské kaple v Praze. S nadšením přijal zprávu, že mezi mnohými tvůrci uspěl. Bezesporu se jedná o splněný sen každého betlemáře. Lze ho dosáhnout jen soustavným zájmem a pílí, které řezbáři z Pražáku nechybějí. Blahopřejeme a přejeme dostatek inspirace a volného času při tvorbě nových figurek, soch a dalších dřevěných výrobků, které vznikají z lásky ke dřevu a krásnému řemeslu. Pražskou výstavu, která se pyšní čtyřicetiletou tradicí, můžete stihnout při novoroční návštěvě hlavního města – otevřena je do 3. ledna 2024.

Obrázek - Mezi betlemáři z celé republiky

Pravidelnou příležitostí přiučit se řezbářskému řemeslu jsou Dny otevřených ateliérů v městské galerii. Pan Jaroslav Muchl rád ukáže a poradí nejen začínajícím betlémářům.

22. 12. 2023

PF 2024

Obrázek - PF 2024

20. 12. 2023

Fotografie z autogramiády Vodňany včera a dnes 2

18. 12. 2023

Fotografie z propagace nové knihy Vodňany včera a dnes 2

16. 12. 2023

Fotografie z koncertu Zpívání s koledami známými i neznámými

8. 12. 2023

Fotografie z vernisáže výstavy - Klub vodňanských výtvarníků 2023

27. 11. 2023