Archiv aktualit

Muzeum hrou

Městské muzeum a galerie Vodňany, pokud není zavřeno, nabízí návštěvníkům širokou škálu výstav, přednášek a příležitostných koncertů. Nedílnou součástí kulturní nabídky jsou také lektorské programy pro školy i veřejnost a komentované prohlídky expozic, výstav i stavebních památek ve městě. Programy probíhají ve výstavních prostorách muzea a galerie, v městské baště a kostele. Jejich součástí je nejen společná prohlídka, ale také promítání, pracovní listy či soutěž. Cílem programů je rozšíření výuky v oblasti regionální historie a estetické výchovy pro všechny věkové kategorie. Výstavní sály městské galerie lze využít pro samostatné vyučování výtvarné a estetické výchovy. K dispozici jsou podložky na kreslení, malířské stojany a barevné sedáky, které byly pořízeny díky aktivitám a dotaci Místní akční skupiny Vodňanská ryba.

Městské muzeum a galerie Vodňany za podpory Jihočeského kraje vydalo nový leták „Muzeum hrou“, který je souhrnem současné nabídky programů pro školy a veřejnost a který zdařile ilustrovala Ludmila Plachtová. Současná distanční výuka sice neumožňuje nabídku reálně využít, ale vždy platí, že štěstí přeje připraveným. Letáky po jejím skončení určitě nabídneme pedagogům ve Vodňanech i okolí. Pro nedočkavé je již nyní vystaven na muzejním webu: www.muzeumvodnany.cz. V případě zájmu o zaslání, pište na e-mail: mag@vodnany.net.

Těšíme se, že budete mít chuť přijít nejen z důvodů studia, vzdělávání, ale také se pobavit!

J. Velková

Obrázek - Muzeum hrou

4. 11. 2020

Fotografie - Dny otevřených ateliérů 2020

12. 10. 2020

TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

Dne 26. srpna 2020 oslavili manželé Olga a Miroslav Hudečkovi, čestní občané města Vodňany,  diamantovou svatbu. Sňatek uzavřeli v roce 1960 na Staroměstské radnici v Praze. Oba se v roce 1977 podíleli na umělecké výzdobě tehdy nové budovy Základní devítileté školy v Bavorovské ulici. Opakovaně vystavovali svou tvorbu ve vodňanské galerii. V roce 2007 při příležitosti 30. výročí otevření „nové“ školy obdrželi od vedení města ocenění za dlouholetou propagaci Vodňan. Město a školu navštívili také v průběhu školní slavnosti v roce 2017. Opožděně blahopřejeme!

Foto Karel Burda

Obrázek - TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

Obrázek - TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ – BUĎ VĚČNÁ, SKUTEČNOSTÍ JSI – LI…

6. 10. 2020

Nezaměnitelný půvab obrazů nejen z města Písku

V neděli 4. října 2020 otevřel svým zpěvem a svérázným hudebním přednesem na přivezené harmonium Jaroslav Svoboda (Traband) výstavu výtvarníků, kteří se ve správný okamžik potkali nejen ve městě Písku, ale také ve vodňanské galerii. Zde společně vystavují poprvé a možná prý i naposled. Bezesporu si nenechte výstavu obrazů umělců (zleva) Ivy Petrové, Petra Mana, Jiřího Steinera a Luďka Kolouška, zcela osobitých malířů, které však spojuje zaujetí pro "kumšt", svérázný přístup k prožitku a především nápaditý humor. Autoři vystavených obrazů si zaslouží poděkování za ochotu uspořádat výstavu v nejistém období možného uzavření institucí. Můžete jim poděkovat i návštěvou, srdečně zveme!

Galerii lze navštěvovat jednotlivě i ve skupinkách v povoleném počtu dle pokynů vlády a Ministerstva zdravotnictví. Výstava bude snad přístupná do 22. listopadu 2020.

J. Velková, Foto Pavel Hrdina

Obrázek - Nezaměnitelný půvab obrazů nejen z města Písku

6. 10. 2020

Fotografie z komentovaných prohlídek leteckého badatele Petra Svobody

4. 10. 2020

Fotografie z koncertu - Komorní festival Váši Příhody

25. 9. 2020

Nadace města Vodňany

vypisuje

22. ročník studentské a žákovské odborné činnosti ve školním roce 2020/2021

 

Témata:

Vodňany a Vodňansko v historické a současné literatuře

při příležitosti 180. výročí narození spisovatele Julia Zeyera (1841 – 1901) a 170. výročí narození spisovatele Františka Heritese (1851 – 1929)

 

Vzpomínky absolventů dívčí a chlapecké školy ve Vodňanech

připomínka dostavby chlapecké školy v roce 1900 a dostavby dívčí školy 1901 v nynější budově v Alešově ulici

 

Má zkušenost s distanční výukou v době pandemie covid – 19

 

Termín podání přihlášky do 30. října 2020.

15. 9. 2020

Fotografie z vernisáže výstavy Ivana Záleská PODOBY ŽIVOTA V CYKLECH

3. 9. 2020

Ivana Záleská a její podoby života v cyklech

Týdeník Strakonicko 34/2020

Obrázek - Ivana Záleská a její podoby života v cyklech

30. 8. 2020

Italský písek z Písku

Výstavní prostor Sloupové síně Městského úřadu ve Vodňanech, vystavuje  pozoruhodnou expozici fotografií píseckého autora Petra Efenberka.

Ze své cesty v Itálii, si před časem přivezl písek z pláže, kde pobýval. Petr je vozíčkář, již několikrát vystavoval svá výtvarná díla v Prácheňském muzeu v Písku na samostatné i společné výstavě a také ve dvou ročnících velké výstavy vozíčkářů v muzejní galerii, s názvem „Umění na kolečkách“. (V budoucnu bude mít tento projekt již svůj III. ročník).

Současná výstava umožňuje divákovi zhlédnout téměř minimalistické fotografie písku, který Petr Efenberk na ploše kartonu libovolně upravoval do různých tvarů a s patřičným nasvícením fotografoval. Vznikly tak snímky rozmanitých kompozic, komponovaných v té nejjednodušší formě, ale s mimořádným vizuálním zobrazením. Fotografie jsou provedeny v několika barevných variantách a celou expozici doplňuje videozáznam z průběhu Petrovy práce s pískem pro následné pořízení fotografie. Videozáznam doprovází velmi citlivě zvolená jazzová hudba. Tato drobná výstava, svědčící o mimořádné výtvarné schopnosti autora vykouzlit z jednoduchosti bohatý zážitek, stojí určitě za zhlédnutí. Výstava potrvá do 30. září.

Irena Mašíková Konštantová

Obrázek - Italský písek z Písku

5. 8. 2020