Archiv aktualit

Fotografie - Závěrečný koncert Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody

11. 7. 2022

Odešel archeolog PhDr. Jan Michálek

V pondělí 27. června 2022 nadosah 75. narozenin nečekaně náš svět opustil PhDr. Jan Michálek, jihočeský archeolog a dlouholetý spolupracovník Městského muzea a galerie Vodňany. Odborně působil na archeologickém pracovišti Muzea středního Pootaví ve Strakonicích a vedl tak nepočítaný soubor menších i rozsáhlých výzkumů na území strakonického okresu. Přináležel k nim také záchranný archeologický výzkum v trase budovaného silničního obchvatu Vodňan v letech 1994 – 1996. Mezi tehdy nově objevenými a prozkoumanými lokalitami zaujímala významné místo tři rovinná sídliště mohylové kultury střední doby bronzové, ležící severovýchodně od města v katastru obce Radčice, místní části Vodňan. Nálezový soubor zahrnoval více než dvanáct tisíc artefaktů a několik desítek terénních objektů. Výzkum významně rozšířil znalosti o pravěkém osídlení Vodňanska a stal se východiskem pro další zkoumání v regionu jižních Čech.

PhDr. Jan Michálek je autorem katalogu pravěké sbírky vodňanského muzea z roku 1983. Byl častým přispěvatelem do sborníku Vodňany a Vodňansko. Vždy ochotně muzeu odborně vypomohl i době, kdy již působil v soukromých archeologických organizacích. Zůstává pro nás nezapomenutelným muzejním kolegou. Čest jeho památce!

Jitka Velková

Obrázek - Odešel archeolog PhDr. Jan Michálek

Fotografie z vernisáže výstavy archeologických nálezů, učiněných při výstavbě obchvatu Vodňan, dne 26. října 1995. Na snímku PhDr. Jan Michálek s PaedDr. Františkem Zborníkem, tehdejším místostarostou města Vodňan.

8. 7. 2022

Fotografie z vernisáže výstavy Jihočeská krajina

4. 7. 2022

Fotografie - Koncert Václava Kořínka

4. 7. 2022

Fotografie z vernisáže výstavy Vladimír Teringl Portrét a postava

27. 6. 2022

Pilný František Herites stále inspiruje

Neuvěřitelných 140 let pravidelně vychází odborný Časopis českých lékárníků (ČČL), nyní měsíčník stavovské lékárnické komory. Narozeninové dubnové číslo obsahovalo nejen historické ohlédnutí v podobě reprintu prvního čísla z roku 1882 a článek z dějin časopisu v letech 1882 až 1900, ale také mnohá překvapení pro vodňanské čtenáře. Autorem úvodního provolání byl pravděpodobně lékárník a spisovatel František Herites (1851 – 1929), který za pomoci magistra Bohumila Krafta vedl redakci ČČL v letech 1896 – 1899. Do časopisu zpočátku přispíval i jeho otec Antonín Karel Herites (1819 – 1883), tehdejší přednosta lékárnického grémia píseckého kraje. Současný šéfredaktor Mgr. Zdeněk Pokorný, pravnuk magistra Otakara Štorcha, který v roce 1896 zakoupil lékárnu ve Vodňanech právě od Františka Heritese, připojil i samostatný článek o slavném vodňanském rodákovi a jeho spisovatelských počinech. Zvláštní pozornosti se mu nedostalo bez příčiny. Redakční rada rozhodla, že při příležitosti oslav chce upozornit na unikátní historickou existenci časopisu a pravidelně oceňovat lékárníky, kteří se vedle své běžné práce věnují i publikační činnosti. Jednohlasně podpořila založení Heritesovy ceny Časopisu českých lékárníků, která bude udělována jednou za dva roky a její kandidáty mohou navrhovat čtenáři ČČL. Cena vznikla z přesvědčení, že jméno Františka Heritese může inspirovat současné lékárníky k práci pro veřejnost a publikační činnosti.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, červenec – srpen 2022, s. 20.

Obrázek - Pilný František Herites stále inspiruje

23. 6. 2022

Fotografie - XVI. malá muzejní noc

29. 5. 2022

Fotografie ze mše svaté s hasiči na paměť ničivého požáru

29. 5. 2022

Fotografie ze vzpomínkového aktu na počest legionáře Miroslava Panského

20. 5. 2022

Fotografie z Polského dne

16. 5. 2022