Archiv aktualit

Domov sv. Linharta na výstavě Hry a klamy

24. 2. 2020

Na rozloučenou panu Jiřímu Pazderovi

V neděli 16. února 2020 nás náhle opustil pan Jiří Pazdera, emeritní ředitel Městského muzea a galerie Vodňany. Mimo svého narození v městě Sušici prožil téměř celý svůj život ve Vodňanech. Původně toužil sbírat ocenění na atletických stadionech a se svými kamarády pilně trénoval na Sokolské louce. Plicní onemocnění mu sice v mládí zabránilo stát se úspěšným sportovcem, ale lásku ke sportu mu neodebralo. Byl nadšeným fanouškem pohybového soutěžení všeho druhu – zvláště atletiky, kopané a tenisu. Aktivně pracoval především ve výboru Sokola. Řadu let ve Vodňanských novinách vtipně komentoval výkony hráčů Fotbalového klubu. Jako mladík obdivoval klarinetisty v jazzových orchestrech. Rodiče ho však posílali na hodiny hry na housle, které se nenaučil. Avšak láska k hudbě mu zůstala. Byl stálým návštěvníkem koncertů. Také byl aktivním členem Svazu českých filatelistů. V profesním životě ho nakonec čekala dráha osvětového pracovníka v oborech kultury, ochrany přírody a památkové péče. Mimo jiné se zasadil o záchranu Heritesova dubu nedaleko Pražáku. Na základě svých zkušeností v roce 1974 nastoupil do vodňanského muzea, které v letech 1976 – 1993 vedl. Významně ovlivnil program výtvarných výstav a budování sbírkového fondu výtvarných děl. Pravidelně publikoval poznatky z historie Vodňan a se spolužákem a přítelem Rudolfem Berkou spolupracoval na několika publikacích. Patří mezi zakladatele a organizátory Vodňanských rybářských dnů. Vždy ho zajímalo kulturní, společenské a sportovní dění v našem městě. Rád pomohl, poradil a podělil se o zkušenosti. Vodňany pro něho byly domovem a báječným místem na Zemi.

Čest památce dobrému, poctivému, přátelskému a laskavému člověku!

Obrázek - Na rozloučenou panu Jiřímu Pazderovi

17. 2. 2020

Hry a klamy - Týdeník Strakonicko

Obrázek - Hry a klamy - Týdeník Strakonicko

Oprava: V textu je mylně uvedeno, že výstava potrvá do 24. března. 
Ve skutečnosti končí již 8. března.

13. 2. 2020

Výstava Hry a klamy v plném proudu

7. 2. 2020

Strakonický deník

27. 1. 2020

Narozeniny v muzeu

Městské muzeum a galerie Vodňany za podpory Jihočeského kraje ke svým půlkulatým narozeninám vydalo památeční buton. Návrh s kresbou Jiřího Vinkláta připravil jeho syn Jiři Vinklát ml. Butony obdrželi nejen někteří výtvarníci při podzimních vernisážích, ale také účastníci Dnů otevřených ateliérů. Upomínkou na návštěvu muzea se stal také pro 220 žáků ze třetích tříd ZŠG Vodňany a žáků ZŠ 5. května, pro které byl připraven lektorský program „Poznej své město“ o historii Vodňan. Sběratelé ho najdou v nabídce infocentra.

J. Velková

Obrázek - Narozeniny v muzeu

12. 12. 2019

Sametové Vodňany v číslech

Výstavu fotografií Karla Burdy z let 1989 – 1990 navštívilo 826 návštěvníků, z toho 160 přišlo na vernisáž. Dále během výstavy proběhlo 32 lektorských programů pro 563 žáků a studentů vodňanských škol. Nejmladší návštěvníci jsou žáky 4. C. Děkujeme všem, kteří pomohli nejen výstavu uspořádat, ale také ji navštívili. Poděkování přináleží také učitelům ZŠG, ZŠ 5. května a Trivis – SŠV Vodňany, kteří na výstavu přivedli mladou generaci.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, prosinec 2019

Foto Mgr. Petra Kochrdová, třídní 3. NG

Obrázek - Sametové Vodňany v číslech

12. 12. 2019

Fotografie z divadelního představení Předu, předu advent ...

10. 12. 2019

Fotografie z Adventního koncertu

4. 12. 2019

Fotografie z vernisáže výstav Klub vodňanských výtvarníků a Betlémy Jiřího Janouška

25. 11. 2019