Archiv aktualit

2. 9. 2019

Imatrikulace nových studentů Gymnázia Vodňany

Obrázek - Imatrikulace nových studentů Gymnázia Vodňany


27. 8. 2019

Fotografie z vernisáže výstavy Zahrady, dnes zanedbané

Obrázek - Fotografie z vernisáže výstavy Zahrady, dnes zanedbané


7. 8. 2019

Na rozloučenou

Dne 22. července 2019 ve svých 82 letech zemřel akademický architekt Vojtěch Štorm. Zanechal svou profesní stopu také na Vodňansku. Pocházel z Prahy a původně se vyučil zedníkem. V letech 1957 – 1963 vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1969 působil v Českých Budějovicích v oblasti urbanismu a projektových staveb. Byl konzervátorem památkové péče. Po roce 1991 zde vedl vlastní architektonickou kancelář. V letech 1994 – 2004 pracoval jako krajinář v CHKO Blanský les a následně ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Ve výčtu významných realizací V. Štorma v našem regionu lze připomenout Územní plán z roku 1989 a Urbanistickou studii pěších stezek Vodňanska z roku 1995. Kromě autorských projektů, návrhů drobných staveb a geometrických plastik se soustavně věnoval badatelské a publicistické práci zejména v oboru regionální historické architektury. Seznámení se s malířským dílem architekta Jiřího Stibrala (1859 – 1939) ho přivedlo na myšlenku uspořádat veřejnou prezentaci. V roce 2002 přizval ke spolupráci Městské muzeum a galerii Vodňany. Za podpory Stibralovy rodiny a Národního technického muzea v Praze se zde konala vůbec první výstava akvarelů a projektů autora, který navrhl současnou podobu průhonického zámku či lázeňský areál Kupari aj. Některé z obrazů jsou nyní opět vystavené na současné výstavě Kleť a Blanský les. Jsou svědectvím nadání a pracovitosti autora, ale také připomínkou odborných znalostí, schopností a uměleckého citu architekta Vojtěcha Štorma, který je pro kulturní veřejnost objevil. Čest jeho památce!

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2019/8

Obrázek - Na rozloučenou


15. 7. 2019

Fotografie ze Zakončovacího koncertu Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody

Obrázek - Fotografie ze Zakončovacího koncertu Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody


12. 7. 2019

Colin Rose vystavuje své modely

Přijďte si prohlédnout papírové hrady, zámky, historické objekty a dřevěné modely, vyrobené pro muzeum Malých světů od Colina Rose.

Obrázek - Colin Rose vystavuje své modely


8. 7. 2019

Fotografie z vernisáže výstavy Kleť a Blanský les na obrazech jihočeských malířů

Obrázek - Fotografie z vernisáže výstavy Kleť a Blanský les na obrazech jihočeských malířů


4. 7. 2019

Fotografie ze Zahajovacího koncertu Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody

Obrázek - Fotografie ze Zahajovacího koncertu Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody


24. 6. 2019

Fotografie z vernisáže výstavy Ještě není po ptákách

Obrázek - Fotografie z vernisáže výstavy Ještě není po ptákách


10. 6. 2019

Fotografie ze Slavnostního vyhlášení výsledků studentské odborné činnosti 2018/2019

Obrázek - Fotografie ze Slavnostního vyhlášení výsledků studentské odborné činnosti 2018/2019


3. 6. 2019

Fotografie z XV. muzejní noci

Obrázek - Fotografie z XV. muzejní noci