Rudolf BERKA: Vodňanské vody - o publikaci

Rudolf BERKA: Vodňanské vody
 
Obrazové doplňky: archiv R. Berky a fond MaG Vodňany.
Náklad: 250 výtisků
Vydalo Městské muzeum a galerie Vodňany v roce 2010
77 s., černobílá vyobrazení v textu, 2 mapy
ISBN 978-80-904098-4-2
 
 
Známý vodňanský autor tentokrát ponechal na okraji své výsostné téma rybničního hospodářství a rybářského řemesla a věnoval se vodě, která v různých podobách město odedávna obklopuje a po staletí i v současnosti jej ovlivňuje a spoluvytváří. V jednotlivých kapitolách se rozepsal o řece Blanici s mlýnským náhonem, o potocích, o rybnících, o pramenech a studánkách, o tůních a mokřadech. Nevynechal ani zdánlivě prosté téma pitné a užitkové vody, rovněž tak čištění odpadních vod. V závěru podává přehled o vydatnosti dešťových srážek a přibližuje i ničivou sílu vody, projevující se při povodních. Zájemcům poskytne vodítko soupis použitých podkladů nejen těch tištěných.
 
Publikaci dotváří černobílá obrazová příloha, jež ve své většině pochází z fotoarchivu autora knížky, a dvě mapy. Nejen vodňanským čtenářům se nabízí přehledná, ale i – jak je ostatně u autora dobrým zvykem – čtivě napsaná příručka, na jejíž hodnotě čas jedině přidá.
 
Cena: 70,- Kč