Pocta Václavu Kahovcovi

Obec Vitice využila na počátku léta sobotu se šťastným datem 7. 7. k zahájení letošních oslav 100 let české státnosti. Účastníci slavnosti za doprovodu hudby se mohli seznámit s příběhem stíhacího pilota Václava Kahovce. Narodil se zde 30. 7. 1887. Původně se vyučil krejčím a na počátku první světové války pracoval v Londýně, kde se přihlásil již 22. 8. 1914 jako dobrovolník do britské armády. Jako cizí státní příslušník nebyl přijat a jeho cesta vedla do Cizinecké legie ve Francii. Po vyléčení ze zranění od Verdunu byl přijat do letecké školy. Pilotní průkaz získal 17. 5. 1917. Bojoval nad západní částí fronty až do příměří. Patřil mezi devět českých válečných pilotů v 1. světové válce. Stal se držitelem několika vyznamenání – rytíř Čestné legie, Československý i Francouzský válečný kříž aj. Po válce se věnoval výcviku čs. pilotů ve Franci a po svém návratu do Československa se zapojil do budování čs. vojenského letectva (velitel letecké setniny v Chebu a leteckého praporu a peruti ve Kbelích). V letech 1932 – 1933 velel 3. leteckého pluku „Generála Štefánika“ v Piešťanech. Zemřel nečekaně dne26. 3. 1933 v Trnavě v 46 letech. Podplukovník Václav Kahovec byl dle svého přání pohřben v Bavorově za hojné účasti příslušníků armády a veřejnosti. Na jeho počest nad městem kroužilo pět letadel a byl shozen vavřínový věnec. Písemnému zpracování příkladného života pilota se věnovali vitičtí patrioti Ladislav Havránek a Petr Křížek.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 8/2018, s. 13.