Wolfgang Wendel se stává čestným občanem města Vodňany

Vážení a milí Vodňanští, dovolte mi, abych Vás informovala o osobnosti Ing. Wolfganga Wendela z německého Karlsruhe, který byl zastupitelstvem města schválen jako náš nový čestný občan. Institut Váši Příhody navrhl vedení města tuto poctu udělit člověku, který nezištně a dlouhodobě rozvíjí nejen české ale i celosvětové kulturní povědomí o vodňanském rodáku, houslistovi - virtuosovi světového jména, o Vášovi Příhodovi. Dovolte mi tedy, abych Vám vyprávěla příběh, jehož počátek se datuje na září roku 2000, těsně po oslavách stého výročí Příhodova narození, které jsme u nás jako jediní v republice oslavili slavnostním koncertem. 

Tehdy jsme se rozjeli - starosta města pan Václav Heřman, Mgr. Alena Cepáková, Jiří Louženský a Martin Řepa - do Vídně, kde jsme na hřbitově v Hietzingu položili květiny na hrob Váši Příhody. Tam na nás čekal vousatý pán, představil se jako Wolfgang Wendel, fotil si nás a poté u kávy mi vyprávěl svoji cestu za Vášou Příhodou. Tolik úžasných informací o tomto umělci jsem ani po revoluci neměla možnost získat, byť jsem houslistka a do stejného domu jsme jezdili oba k dědečkovi na prázdniny. Pan Wendel vyprávění završil tím, že mi ukázal edici CD s originálními nahrávkami našeho virtuosa čítající tehdy komplet asi devíti kusů CD. Na svou obhajobu jen dodávám, že jediná publikace o Vášovi Příhodovi je od pana Jana Vratislavského z roku 1970 a informace v ní obsažené jsou psané tak, aby je ve své době vůbec bylo možné vydat. Záhy po tomto prvním setkání přijel Wolfgang Wendel do Vodňan, navštívil pana starostu, Koncertní sál Váši Příhody a především Městské muzeum, kde načerpal pro něho nové informace uložené ve sbírce. Od tohoto okamžiku navštěvuje pravidelně naše město, stará se o jeho propagaci v bukletech vydávaných společně s CD a reflektuje současné příhodovské aktivity ve Vodňanech (Den Váši Příhody, den Váš i příhody, Mistrovské kurzy, soutěž k poctě Mistra Váši Příhody v Českých Budějovicích, aktivity Institutu Váši Příhody v rámci spolupráce s universitou v Linci apod.).

Wolfgang Wendel se narodil před osmdesáti lety v rakouském Salzburku, vyučil se strojním zámečníkem a s titulem Dipl. Ing. vystudoval Státní techniku v Karlsruhe. Jako malý hrál na housle a na klavír a od roku 1955 se věnuje i teoretickému badatelství o osobnostech umělců. V témže roce poprvé uslyšel nahrávku skladby N. Paganiniho Nel cor piu non mi sento v podání Váši Příhody, která ho fascinovala natolik, že se o jeho osud začal podrobněji zajímat. V roce 1965 se setkal poprvé s paní Helenou Příhodovou, Mistrovou vdovou v Sankt Gilgenu a o pět let později začal publikovat články v časopisech a odborné literatuře výsledky svých rešerší, mimo jiné rovněž o houslistce Almě Rosé, první manželce Váši Příhody, a jejím tragickém osudu končícím v koncentračním táboře v Osvětimi. V roce 1980 založil vydavatelství „PODIUM" s podtitulem „Vydavatelství jednoho muže", za své tituly zde vydané dostal cenu Kritiky německých gramofonových desek, společně s děkanem Karlovy University v Praze prof. Dr. Václavem Kučerou připravoval přednášku o Vášovi Příhodovi. Od založení Institutu Váši Příhody v r. 2005 je jeho neúnavným spolupracovníkem, propagujícím ve světovém měřítku všechny aktivity týkající se Vodňan. Zásadní finanční částkou se podílel na převozu ostatků Příhodovy rodiny z Vídně do Vodňan, osobně se zúčastnil křtu expresního vlaku Váši Příhody v Linci a v Praze, opakovaně přednášel v Českých Budějovicích a v Linci studentům a veřejnosti o osobnosti Váši Příhody a v současné době pracuje na dokončení dalších příhodovských CD, kterých by mělo být celkem 20 kusů.

Ve Vodňanech se objevuje neočekávaně, přijíždí VW busem se slovy: „Tak sem tady." Zrovna dnes (04.07.2019) přebírá od spolkového kancléře vyznamenání za kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Jsem šťastná, že jsem ho směla k tomuto ocenění navrhnout. Čestným občanstvím Vodňan je nesmírně poctěn a těší se, že k nám zase brzy zavítá.

Děkuji touto cestou panu starostovi a všem zastupitelům města za podporu, které se mi od nich dostalo, a těším se na viděnou při této výjimečné události s vámi všemi. O termínu předání, a malého koncertu či přednášky konané ve Vodňanech, vás budeme včas informovat.


Pavla Žílová, Institut Váši Příhody - Zpravodaj města Vodňany 2019/7