Český Pařížan již není s námi

Ve středu 4. listopadu 2020 se s naším světem rozloučil český malíř a básník František Janula, který od roku 1968 žil převážně v Paříži. Ve své generaci se zařadil mezi významné tvůrce evropského výtvarného umění. Od roku 1996 se v Čechách konalo několik jeho výstav, které vznikly ve spolupráci s kurátorkou Irenou Mašíkovou, odbornou pracovnicí Prácheňského muzea v Písku, a s galeristou Jiřím Šuchmanem v zastoupení galerie Dorka v Domažlicích. Během letošního léta se s rozsáhlým výběrem z celoživotní tvorby Františka Januly návštěvníci setkávali v městské galerii ve Vodňanech. Autor se již nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit vernisáže, na které zazněly nejen francouzské skladby, ale především byly předneseny malířovy básně. Přítomní mu symbolicky zamávali na pozdrav a společnou fotografii zaslali do Paříže elektronickou poštou. I nyní se s mimořádným umělcem loučíme na dálku a děkujeme za umění, které zde pro naše poučení i potěšení zanechal.

Čest jeho památce!

František Janula

Foto: Archiv Ireny Mašíkové