Narozeniny bez oslavy

Letošní 180. výročí narození spisovatele-sběratele Julia Zeyera (1841 - 1901) díky protiepidemickým opatřením jsme nemohli dostatečně oslavit. Básník si však naši pozornost stále zaslouží. Bezesporu se významně podílel na zdejším společenském dění v době svého pobytu. Ve Vodňanech ho navštěvovaly osobnosti tehdejší kulturní veřejnosti a později po spisovatelově odstěhování a úmrtí díky jeho věhlasu naše město nadále vyhledávaly. Patří mimo jiné mezi zakladatele našeho muzea, pro které zakoupil první sbírkový předmět - malovanou skříň z počátku 19. století z Prácheňska. Soubor předmětů z jeho pozůstalosti, který k nám byl převeden z Náprstkova muzea na počátku šedesátých let minulého století, se stal základem expozice pamětní síně spisovatele. V roce 2020 se výběr jeho prstenů, náušnic, jehlic a flakónků těšil odbornému zájmu historičky umění PhDr. Dany Stehlíkové, CSc., která každý vybraný šperk popsala. Pečlivě je vyčistil a opravil restaurátor Vladimír Čížkovský. Na jaře a v létě tak mohly být vystaveny v městské galerii. Jednalo se však o velmi skromnou upomínku Zeyerova sběratelství. Ve spolupráci s firmou PTS Vodňany a za finanční podpory Jihočeského kraje se nyní podařilo vydat katalog, ve kterém se na zdařilých fotografiích Pavla Hrdiny můžete s nimi opět setkat. Katalog Šperky Julia Zeyera je k dispozici v městské galerii.

J. Velková (9/2021)

Fotografie Julia Zeyera na obálce katalogu byla laskavě poskytnuta ze sbírkového fondu Nadace Langhans Praha.