Článek vodňanské muzejnice otištěn ve Francii

Na podzim 2009 se prostřednictvím vyhledaných webových stránek Městského muzea a galerie Vodňany obrátil na zdejší odbornou pracovnici PhDr. Pavlu Stuchlou, Ph. D., která se zabývá českými církevními dějinami raného novověku, pan prof. Olivier Chaline z pařížské Sorbonny s žádostí, aby pro tamní vědecký časopis XVIIe siècle napsala příspěvek na téma Faráři a panství. Překlad do francouzštiny zajistila redakce. Článek byl nyní otištěn ve zvláštním čísle zmíněného časopisu, které je věnováno českým církevním dějinám 17. století a do něhož přispěli naši přední odborníci.

STUCHLÁ, Pavla: Curés et seigneurie.
XVIIe siècle. Revue publiée par la Société d´Étude du XVIIe siècle avec le concours du C. N. L.
a. b. s. de l´Université de Paris – Sorbonne
N° 250, Janvier – Mars 2011, 63e année – N°1, s. 97 – 115.
Do francouzštiny přeložil Nicolas Richard.