Vodňanské pověsti – Leporelo pro zvídavé děti

Tajemná vyprávění z minulosti našeho města uchovávají události z konkrétního historického období i časově neurčené. Fantazii nejsou kladeny žádné překážky, avšak příběhy znějí přesvědčivě. Mohou tak vzbudit zájem o město, jeho historii a tradice. Pověsti bezesporu stále patří mezi bohatství lidové slovesnosti, a to nejen na Vodňansku.

Zdejší krátké příběhy se staly inspirací pro šikovnou výtvarnici Ludmilu Plachtovou. Nakreslila zdařilé obrázky, které děti mohou zaujmout, obveselit a zejména mohou pomoci vše si dobře zapamatovat. Firma PTS s. r. o. Ing. Libora Zezuly ve spolupráci s grafikem Mgr. Štěpánem Viktorem připravila vydání leporela, které bylo vydáno za finanční podpory Jihočeského kraje – DP Podpora muzeí a galerií.

Dětský čtenář po jeho přečtení stojí však na pouhém počátku cesty za literárními a historickými poklady. Věříme, že předkládaný přehled stručných textů nejznámějších vodňanských pověstí s obrázky ho může přivést k vyhledávání dalších příběhů v knihách i k pozornému naslouchání současným vyprávěním, které se pověstmi teprve mohou stát. Leporelo již najdete v nabídce v městské galerie a infocentra.