Nežít zbytečně

Od roku 1989 se pan Stanislav Schneedorf z Volar snaží o záchranu drobných sakrálních památek na Šumavě. Své úsilí popsal pro Český rozhlas následujícím slovy:

„Během svých toulek po šumavských stezkách, opuštěných a zničených osadách, podél potoků a řek a po lesních samotách jsem zjistil, že na těchto místech zanechal člověk leckde svou duchovní stopu, která z různých důvodů upadla v zapomnění, ale zaslouží si, aby nejenom nás, obyvatele Šumavy, ale i přespolní návštěvníky a turisty stále provázela.“

Původní stav křížků či Božích muk nejdříve fotografuje, poté čistí, opravuje ve vlastní režii a opět fotografuje. Sbírku fotografií a příběhy s nimi spojené vložil již do dvou vydaných knih. Činorodý muž, který se věkem blíží neuvěřitelné devadesátce, o své zálibě přednáší (ve Vodňanech v loňském roce) i vystavuje fotografie znovuvzkříšených památek z milované Šumavy. Soubor jeho fotografií si můžete nyní prohlédnout do 24. února 2024 v Sloupové síni Městského úřadu Vodňany.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 02/2024