Poklady doby bronzové

Foto Miloslav Vaněček Mgr. Ondřej Chvojka, Ph. D., archeolog Jihočeského muzea v Č. Budějovicích (viz foto), odborně připravil výstavu nejnovějších unikátních nálezů z jižních Čech, které pocházejí z doby bronzové 2200 – 800 př. n. l. Jižní Čechy se tehdy staly důležitým transportním územím, které spojovalo podunajské a alpské regiony na jihu s centrálními částmi Čech na severu. Významně se tu obchodovalo s mědí, základní surovinou pro výrobu bronzu. Dokladem obchodu v jihočeském regionu jsou nálezy tzv. depotů, hromadných nálezů bronzových předmětů, které většinou lemují předpokládané dálkové stezky. Přestože řada nalezišť a nálezů byla již objevena před vznikem profesionální archeologie či bohužel rozchvácena, v posledních letech se jihočeským archeologům podařilo zdokumentovat a zachránit řadu unikátních nálezů, a to i za přispění laických nálezců. Ve vodňanské galerii jsou nyní vystaveny bronzové hřivny, sekerky, srpy, šperky aj. ze sbírek několika jihočeských muzeí. Nechybí depot hřiven, objevený 25. července 2007 u Křtětic. K výstavě byl vydán velmi zdařilý katalog. Pro školy je připraven program s promítáním. Za uspořádání výstavy patří poděkování Jihočeskému muzeu v Č. Budějovicích a jeho pracovníkům. Neváhejte a přijďte si prohlédnout poklady předchůdců Keltů z našeho regionu, a to až do 25. března 2012.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2012/2