Památka na Josefa Rennera Podolského

Spisovatel František Herites byl známý svou bohatou korespondencí s rodinou, přáteli, literáty, ale i s vodňanskými rodáky. V archivu vodňanského muzea se tak nacházejí doklady o těchto čilých a vřelých kontaktech. Také Josef Renner, řídící učitel v Podolí (okres Písek), zaslal v roce 1887 Heritesovi do Vodňan korespondenční lístek, který se zachoval pro generace budoucí. Sám z našeho města pocházel (* 12. 3. 1844) a o něco mladšího lékárníka jistě znal. Žádal ho o sdělení data jeho narození a také dr. Antonína Majera pro připravovanou knihu. Právě dokončoval svou největší vlastivědnou práci „Popis Okresního hejtmanství píseckého“ společně s Otakarem G. Paroubkem. Později vyšla jako třetí svazek edice „Zevrubný popis Království českého“ v pražském nakladatelství knihkupce F. Kytky. Josef Renner po několika kantorských štacích krátkého trvání (Lhenice, Kolínec, Strakonice, Vodňany, Milovice) díky svým literárním aktivitám, které nebyly vždy nadřízenými pozitivně vnímány, musel měnit školy a  své trvalé působiště našel v Podolí u Vltavy nedaleko Bernartic. V době jeho příchodu obec s přilehlým Podolskem čítala 75 chalup. Zde svůj život naplnil prací pedagogickou a literární. Zcela zásadně ovlivňoval místní veřejnou a osvětovou činnost. Napsal několik ochotnických her pro mládež, úspěšně je vydal a se svými žáky realizoval. Psal povídky a příspěvky do novin a časopisů např. Otavanu, zaznamenával pověsti. V roce 1889 vydal brožuru Písek a postupně připravil pro Klub českých turistů v Praze brožury Písecko s okresem milovickým a popisem hradů Orlíka a Zvíkova a Strakonicko s okresem vodňanských a horažďovickým. Jejich vydání se však již nedočkal a rukopisy o okrese milevském, vltavotýnském a blatenském zůstaly nedokončeny. Zemřel náhle 24. dubna 1892 v pouhých 48 letech. Letos uplyne 120 let od jeho pohřbu v rodných Vodňanech. Podolští spoluobčané byli jeho nečekaným odchodem velmi zarmouceni a tehdejší kronikář podrobně popsal poslední chvíle jeho života a okamžiky rozloučení. Pohřební průvod provázeli obyvatelé z Podolí až do Podolska, poté pokračoval do Vodňan. Příběh vodňanského rodáka Jana Josefa Rennera z pera Františka Mikoláška zařadila do své knihy Střípky z historie Podolí I. paní Milada Jiroušková, která publikaci předala do knihovny vodňanského muzea.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2012/3