Přednáška opět stylově

16. března 2012 proběhla přednáška Dušana Vávry Muži na správné straně - Občané Strakonicka na západních bojištích, kdy přednášející byl oděn do dobové uniformy. Návštěvníci se mohli též seznámit s některými zbraněmi ze západní fronty.