Počítání bronzových pokladů

Ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Č. Budějovicích se v prostorách vodňanské galerie od 8. února do 25. března t. r. konala výstava Poklady doby bronzové. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph. D., archeologog Jihočeského muzea, připravil prezentaci unikátních nálezů – 19 depotů ze sbírek 6 jihočeských muzeí a ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR. Výstava představila návštěvníkům historické období (přibližně kolem r. 2000 př. n. l.), ve kterém se již lidé prakticky natrvalo a hojně usazovali v regionu dnešních jižních Čech. Tehdy se jednalo o významné transportní území, kde se především obchodovalo s mědí a bronzem. Hromadné nálezy hotových výrobků (tzv. depoty) lemují převážně původní dálkové stezky. V letech 2005 – 2011 bylo zde objeveno 20 nových depotů z doby bronzové. Vystavené předměty, které jsou až 4000 let staré, objevili v posledních 10 letech převážně neprofesionální nálezci, kteří je předali jihočeským archeologům. Nejcenějším přístupem při takovém objevu je přivedení odborníků až na místo nálezu k nevyzvednutým předmětům. Návštěvníci si mohli prohlédnou také nálezy ze sbírky MaG Vodňany, a to např. tři bronzové srpy, nalezené u Pražáku pravděpodobně v 90. letech 19. století nebo tři bronzové hřivny, nalezené při regulaci řeky Blanice v 30. letech 20. století. V družinách ZŠ Alešova, ZŠ Bavorovská a v její pobočce Výstavní proběhla tři krátká motivační vyprávění o době bronzové. Téměř 100 dětí se tak seznámilo s literárním příběhem Skrčka, chlapce z doby bronzové, a skutečným objevem „Bronzového pokladu“ podle knihy Eduarda Štorcha. Připravený lektorský program na samotné výstavě zahrnoval nejen prohlídku a práci s pracovním listem, ale také zhlédnutí krátkých dokumentárních filmů o zpracování mědi v době bronzové a o souvisejících světových nálezech. Programu se zúčastnilo 21 žákovských skupin, tj. 459 žákyň a žáků za doprovodu 30 pedagogů, a to nejmenší všichni z MŠ Sluníčko a jedna třída z MŠ Smetanova, dále ze ZŠ Alešova, ZŠ Bavorov, ZŠ Bavorovská (8 tříd!), ZŠ 5. května a také studenti SRŠ Vodňany. Návštěvníci lektorského programu byli vnímaví a bezvadně spolupracující. Poděkování patří jejich učitelkám a učitelům, kteří vyšetřili v nabitém rozvrhu čas k výpravě do doby bronzové.


J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, duben 2012, str. 16