Rozkvetlá výstava

Malíř Karel Kupka oslavil své 80. narozeniny nejen ve svém domě a ateliéru ve Slaníku nedaleko Strakonic, ale také ve vodňanské galerii. Poprvé zde vystavoval v roce 1974. Postupně získal na Vodňansku příznivce svých obrazů i přátele. Stal se kmenovým výtvarníkem galerie. Současná výstava zcela potvrzuje jeho zálibu v krajině okolo Otavy, zahledění se do šumavských strání a časté návraty do krajiny jeho dětství a mládí – Českého Středohoří. Nacházejí se tu však i místa z okolí Vodňan – pohled na Bavorov, poutní místo Lomec, rozkvetlé sady … Květiny zachycuje malíř snad ve všech podobách – na louce, v právě natrhané kytici či v malovaném džbánku. Mgr. Karel Kupka, žák vynikajícího kreslíře Cyrila Boudy i sochaře Karla Lidického, pochází z rodiny s malířskou tradicí a na výstavě připomíná svého dědečka Františka Kupku – portrétem a svého otce ak. mal. Karla Kupku – bustou i dílem. Zařadil také obrazy, které namaloval s Mistrem Aloisem Moravcem, se kterým si dle vlastních slov byl výtvarně nejblíže a jemuž dodnes vděčí za řadu dobrých rad. Právě Moravec ho poprvé v roce 1964 přivedl na Slaník, kde umělec trvale zakotvil na konci 60. let. Významnou součástí výstavy jsou knihy, které ilustroval. Půvabnými kresbami doprovodil pohádky a básně pro děti. Letošní Kupkovo výstava je rozkvetlou kyticí k jeho životnímu jubileu. Přejeme zdraví a pohodu, dostatek času na tvorbu i psaní malovaných dopisů, spokojené návštěvníky na výstavách a nadšené čtenáře jím ilustrovaných knih. Výstava potrvá do 24. června 2012.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, květen 2012