Vodňanské významné stromy

Člověk vždy vzhlížel s úctou k vzrostlým dlouhověkým stromům, které si pamatovalo několik lidských pokolení. Často vysazoval a vysazuje stromy v blízkosti svého domu. Nový strom býval a bývá zasazen ve chvíli narození nového přírůstku do rodiny s přáním zdraví a síly dítěti i stromu. V rodině se vzpomínka na takový počin dlouhodobě uchovává a je poctou pro potomky, pokud strom přečká několik generací.


Původní myšlenky zasazení významných stromů ve městě však upadají časem v zapomnění. Možná nás tyto stromy dále obohacují svou přítomností, avšak znalost jejich významu by jistě přispěla ke zvýšení jejich ochrany. V historických dokumentech se můžeme dočíst například o výsadbě „Stromu republiky“, ale již se nedozvíme, o který konkrétní strom se jednalo. V knihovně místního muzea se dochovala drobná publikace učitele Josefa Koudelky „Význam slavnosti sázení Lip svobody“, ve které je zaznamenán jeho proslov z 21. dubna 1919 ve Vodňanech. Přestože místo tehdy vysazené lípy také upadlo v zapomnění, význam pronesených slov o symbolu vysazovaného stromu, o úctě k předkům a o naplněné touze po svobodě zůstává zachován.


V katastru města se nyní nacházejí dva památné stromy, jejichž státní ochrana byla vyhlášena v roce 2001, tři „Lípy svobody“ zasazené v roce 1990, dvě „Lípy partnerství“ s městem Wartberg ob der Aist (Rakousko) a s městem Sieraków (Polsko), „Lípa přátelství“ mezi Slovinskem a Českou republikou, ale i Dub na ochranu proti povodním z roku 2004, který darovali skláři ze Železného Brodu. Zdravotně postižení občané zasadili strom 3. tisíciletí jako projev vděku svému městu. Od roku 1998 je každoročně v měsíci dubnu vysazován členy občanského sdružení Krajina „Strom Dne Země“.


O významné stromy převážně pečuje město Vodňany a Městské hospodářství Vodňany. Bohužel poměrně často se stávají cílem útoků vandalů, a to včetně pamětních pomníčků u nich zřízených. Kovové destičky označující původ stromů byly již všechny odcizeny. Ochraňujme stávající stromy a pečujme o ně. Vysazujme nové stromy avšak na místa, na kterých budou moci být pravděpodobně chráněny po celou dobu jejich přirozené existence. Výstava „Vodňanské stromy“ usiluje o seznámení široké veřejnosti se současnými významnými stromy v našem městě tak, aby na ně současníci i budoucí obyvatelé Vodňan nezapomněli. Otevřena je každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v infocentru do 30. června 2013.¨

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2013/5