Návrat Josefa Miloty do Vodňany

Někteří umělci se do vodňanské galerie pravidelně vracejí podobně jako čápi do hnízda na bývalém pivovarském komíně naší radnice. Vyhlížíme je, těšíme se na ně a doufáme, že nezapomenou přiletět. Když oblíbenému umělci předáváme díla z právě skončené výstavy, doufáme, že řekne: „Uvidíme se zase příště, i když to bude asi za pár let.“ Před pěti lety malíř Josef Milota ukládal své obrazy v protivínském ateliéru a přitom řekl, že doufá, že se zase setkáme. Občas se pak zajel podívat na výstavu a také se zeptat, zda s ním počítáme. My se tak mohli opět těšit. Malíř po celou dobu nezahálel. Téměř pravidelně skicoval oblíbenou krajinu, aby zvolený námět mohl přenášet na desku nově vznikajícího obrazu v klidu domova. „Jižní Čechy nám byly dány, aby je malíři malovali.“ Citát z katalogu akademického malíře Františka Líbala jakoby zasel semínko celoživotní lásky k rodné krajině a k malování. Právě návštěva výstavy tohoto umělce podpořila skrytou touhu a nasměrovala tehdejšího mladého muže k činnosti, která se mu stala osudovou. Otevřená krajina širokého starého koryta řeky Blanice v okolí Protivína, jihočeské rybníky a blata byly od počátku pro začínajícího malíře nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Voda je nejčastějším námětem jeho obrazů dodnes. Dramatičnost tohoto přírodního živlu podtrhují stále putující mraky, které nikdo z nás nedokáže nikdy zastavit. Malíř jejich podobu však v určitý okamžik přenese na plátno, jakoby je pro nás zabrzdil. Především krajina okolo Třeboně splňuje jeho představy o předloze k zamýšlené kompozici. Zde nachází barvy, kterými v souladu s vlastními pocity nejčastěji maluje milovanou krajinu. Návštěvník se tak na výstavě prochází jižními Čechami a očima výtvarníka vnímá jejich malebnost, snivost a neopakovatelnost. Patří k ní i květinová zátiší. Sám umělec je se svou manželkou nadšeným zahradníkem. Je vášnivým houbařem a vztah k přírodě je mu vším. Svými obrazy podporuje v každém z nás nejen lásku k místům, kde žijeme. Vtahuje nás do děje proměnlivé krajiny a nabádá k jejímu uchování – a to skutečně, ale především v našem srdci. Blížíme se k době, kdy nás každoročně čápi opouštějí a vydávají se na dlouhou cestu. Opět si uchováváme naději na jejich příští návrat. Dnes jsme se sešli ve vodňanské galerii na nové výstavě obrazů malíře Josefa Miloty. Autor říká, že je to návrat poslední. Dovolím si však vyslovit přání, aby nenechal svůj ateliér zapadat prachem a stále maloval krajinu, kterou má rád.  Uchoval tak naději příštího návratu do oblíbené galerie pro sebe i pro nás. Umělcovou výstavu ve vodňanské galerii můžete navštívit do 29. září 2013.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2013/8