Devatero muzejních sborníků

Za devatero horami a devatero řekami leží mezi více než devatero rybníky město jménem Vodňany, kde tamní muzeum právě vydalo 9. číslo svého sborníku Vodňany a Vodňansko, jež je symbolicky věnováno loňskému padesátému výročí úmrtí PhDr. Václava Mosteckého, historiografa tohoto bývalého královského města.

 

Rovný tucet příspěvků od jedenácti autorů zaplňuje téměř celý dvacetinásobek devatera stran. Památek hmotných se dotýkají dva články z oboru archeologie, které dokumentují probíhající výzkumy u Čavyně a minulost nedalekého Protivína. Další dva pojednávají o některých předmětech ze sbírek vodňanského muzea – o dvou středověkých soškách z daru Julia Zeyera a o souboru lidových podmaleb na skle, které se pro jejich jedinečnost na podnět PhDr. Luboše Kafky, pracovníka Etnologického ústavu AV ČR, z prostředků muzea za grantové podpory Jihočeského kraje podařilo zručným restaurátorům takřka zázrakem znovu vzkřísit z hromady střepů. Jádro sborníku zaujímá rozsáhlá edice vzájemné korespondence královských měst Českých Budějovic a Vodňan z první poloviny 16. století, která se dochovala v archivu prvního z nich. Obecnou historii zastupují čtyři příspěvky, jeden o trubačích města Vodňan v 16. století, dva z dějin Bavorova a jeden dosahu nadregionálního jako zamyšlení nad osudy dvou kněží, kteří r. 1742 spravovali farnost Zahájí, bezprostředně dotčenou válečnými událostmi.

 

Závěrečné nahlédnutí do světa Múz představuje vodňanského rodáka Josefa Pitschmanna, dlouholetého vojenského kapelníka a uměleckého spolupracovníka samotného Antonína Dvořáka, a dílo bavorovského rodáka Svatopluka Havrlíka, které pomocí malířského náčiní vytvořil za svého učitelského působení na Slovensku. Tímto jinak úžeji regionálně zaměřený sborník Vodňany a Vodňansko získal mezinárodní rozměr, byv obohacen o příspěvek ze zahraničí, navíc cizojazyčný – ovšem v dobře srozumitelné slovenštině.

 

Sborník si lze zakoupit ve vodňanském infocentru.

 

Pavla Stuchlá, Zpravodaj města Vodňany 2013/12