Vodňany na pohlednicích Vojtěcha Kubašty

Architekt, malíř a grafik Vojtěch Kubašta se zpočátku po ukončení studia na Českém vysokém učení technickém v Praze (1932 – 1938) věnoval projektování bytové a dekorativní architektury. V době druhé světové války působil jako profesor kreslení a reklamní grafiky na Rotterově (Jedličkově) škole v Praze. Zároveň společně s bývalými spolužáky dokumentoval pro Českou akademii věd a umění mizející lidovou architekturu na venkově. Kreslil a fotografoval především na Vodňansku, Plzeňsku a Chotěbořsku. Nevynechal i historické památky ve Vodňanech. Na svých akvarelech věnoval širší pozornost děkanskému kostelu Narození Panny Marie. Zachytil ho nejen z náměstí, ale také z druhé strany od západu, v letním i zimním čase. Kubašta neopomněl namalovat oblíbené památky – Zeyerův dům, baštu, most sv. Jana Nepomuckého, kapli sv. Vojtěcha. Poté se vydal do okolní krajiny. V roce 1942 se Vojtěch Kubašta seznámil s nakladatelem Dr. Otakarem Štorchem-Marienem (1897 – 1974), vodňanským rodákem. Naše město se stalo jedním z témat pozdější spolupráce. Malířovy akvarely vydalo Štorchovo nakladatelství Aventinum na podzim roku 1946 jako soubor pohlednic. Jejich oblibu potvrzuje i poslední vydání v roce 2004.

 

Vojtěch Kubašta pracoval jako grafik a ilustrátor pro několik desítek českých vydavatelů. Jednalo se především o pragensie a dětskou literaturu. Zlomem v jeho tvorbě se stala práce pro zahraniční obchod Artie, která započala v roce 1953. Slávu za hranicemi tehdejšího Československa mu přinesly prostorové knihy a trojrozměrné obrazy. Důmyslné „plastické pohádky“ vyžadovaly nejen kvalitní tisk, ale také pečlivé ruční skládání. Malíř nakreslil a navrhl na dvě stovky takových titulů vydávaných ve dvaadvaceti jazycích a desetitisícových nákladech. Bohužel tehdy určených převážně k vývozu do zahraničí. České a slovenské děti znaly pouhý zlomek malířovy tvorby.

 

Foto Karel Burda (archiv MaG Vodňany)

 

 

V roce 1984 přijal Vojtěch Kubašta pozvání do vodňanské galerie, aby zde představil převážně grafické práce pro nakladatelství Aventinum. Pro pamětníky se setkání s osobností světového věhlasu stalo jistě nezapomenutelným zážitkem. Se smutkem přijali zprávu o jeho úmrtí dne 7. července 1992. V den malířových nedožitých 95. narozenin v roce 2009 poprvé navštívila naše město jeho dcera paní Dagmar Vrkljan, která se zajímala o dění v galerii a nadále podpořila myšlenku vydávání Kubaštových pohlednic Vodňan. Na podzim letošního roku dne 7. října uplyne 100 let od narození významného českého výtvarníka, který nám vodňanským v darovaném souboru obrazů zanechal dědictví s vždy platným posláním. Vodňanské akvarely Vojtěcha Kubašty nejsou jen uměleckým dílem, ale také důležitým historickým pramenem pro poznávání dřívější podoby našeho města. Nabádají nás, abychom o město pečovali a jeho dochovaný půvab nenávratně neničili. Jsou také jednou z inspirací pro uspořádání výstavy současných kreseb architektonických památek Vodňan Marty Kaplerové v infocentru. Výstava potrvá do 28. září 2014.

 

Jitka Velková, Zpravodaj města Vodňany 2014/7