110 let vodňanského muzea je společnou oslavou

Rozhodnutím založit muzeum v našem městě v roce 1904 uložili tehdejší zastupitelé nám budoucím především odpovědnost za shromážděnou sbírku, která má bezesporu ryzí a nenahraditelnou dokumentační hodnotu o Vodňanech, Vodňansku a především o lidech, kteří zde zanechali jmenovitě, ale i anonymně, nesmazatalnou stopu. Vášeň sběratelství lidstvo ovládá od nepaměti a není pro ni rozhodující věk, pohlaví, postavení, peníze, tj. žádné překážky. Spisovatel Julius Zeyer se svými přáteli Františkem Heritesem a Otakarem Mokrým, ale také s učitelem Haštalem Mosteckým probudil na Vodňansku vášeň pro sbírku veřejnou, která se stane hmatatelným dokladem řemeslných, uměleckých a intelektuálních schopností zdejších obyvatel. V roce 1895 společně připravili národopisnou výstavu a položili základy pro budoucí městské muzeum. Aktivita získávání cenných a zajímavých předmětů v období do druhé světové války se opírala především o nadšené dobrovolníky. Shromáždili sbírku takových rozměrů, že po skončení války si její péče již vyžádala stálého pracovníka. Pro její prezentaci se stále hledali vhodné prostory a v roce 1967 ohromující dar obrazů PhDr. Blahomíra Žahoura vedl ke konečnému umístění ve 2. patře radnice. Byl to návrat do prostor konání zmiňované národopisné výstavy a také muzea v době první republiky. Instalace exponátů poodhalila nutnost zaměření se na jejich péči.  Její podporu začalo Město Vodňany zohledňovat v rozpočtu Městského muzea a galerie Vodňany až v 90. letech 20. století. Bohužel prostředky byly často využity jinak. Od roku 2002 je však určená finanční částka vždy cíleně užita na opravu sbírky. V roce 2003 vznikl Jihočeský kraj, který zahrnul do koncepce grantových programů také muzea a galerie, které sám nezřizuje – tj. i naše muzeum. Grantové programy „Podpora muzeí a galerií“ a „Movité dědictví“ velmi podpořily záchranu sbírkového fondu Městského muzea a galerie Vodňany. Motivovaly muzejní pracovníky k výběru poškozených předmětů i aktivnímu vyřizování žádostí. Mimořádnou podporu realizace úspěšných projektů vyslovily také zastupitelné Města Vodňany, kteří vždy souhlasili s navýšením provozních prostředků potřebných k jejich dofinancování. Tuto aktivitu Jihočeského kraje a Města Vodňany považujme za nadčasový počin! Od roku 2004 do roku 2014 se jedná o 24 úspěšných žádostí na restaurování a konzervování sbírkových předmětů (z toho dva projekty se realizují letos) v celkové výši 1 102 743 Kč s grantovou podporou Jihočeského kraje ve výši 658 000 Kč. V roce 2005 byl zrestaurován obraz bavorovského rodáka Josefa Jakšího Stětí sv. Jana Křtitele. Záchrana uměleckého díla doslova odstartovala jeho objevení pro prezetnaci u nás i v Evropě. Vystaven byl v Plzni, Olomouci, ale také v Bruselu. Nyní se nachází v polském Krakově a bude opět vystaven na Moravě. Velkým úspěchem byla realizace záchrany největšího obrazu Panny Marie Monserratské v letech 2006 – 2008, kde náklady dosáhly téměř 300 000 Kč. Na více než polovinu přispěl Jihočeský kraj. Výjimečný votivní obraz si mohou návštěvníci prohlédnout v bývalé synagoze. Mimořádně náročné bylo především restaurování praporů – dvou kostelních korouhví a praporu TJ Sokola z roku 1869, které nyní vystavujeme v galerii. V letošním roce muzeum získalo maximální podporu od JčK ve výši 100 000 Kč na restaurování předmětů v celkové výši 144 500 Kč. Konzervuje se kolekce vojenských čepic, klobouků, brašen aj. a restaurují se dvě středověké sošky. Uvedené dotační programy mají sice limitní hranice v deseti tísících korunách, ale pravidelná součinnost takto získaných prostředků a financí od zřizovatle přinesla malému muzeu nevídané možnosti. 110 let jeho trvání oslavujeme výstavou „Umění restaurovat“, na které vystavujeme téměř 100 sbírkových předmětů, které byly restaurovány, konzervovány či „jen“ mají novou adjustaci. Poděkování patří ochotným a spolehlivým restaurátorům, konzervátorům a řemeslníkům, kteří vždy přistupovali ke sbírkovým předmětům vodňanského muzea s patřičným respektem a provedli jejich opodstatněnou a vhodnou opravu, dále také pracovníkům Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích za odborné rady a podporu. Odvedená péče poskytuje všechny předpoklady pro uchování sbírky budoucím generacím. Neváhejte a přijďte se podívat na náš společný vodňanský „poklad“ do 17. srpna 2014 v městské galerii.


Jitka Velková, Zpravodaj města Vodňany 2014/7